Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

14 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1898
 • de Neder-Betuwe, die met de zwarte kunst omging en van het boek waaruit hij het geleerd had weer bevrijd wilde zijn
 • , die over hen handelen, aan hunne kunst. Maar men kan er ook door mondeling onderricht achter komen. Gewoon is dan ook de
 • Iemand, die de zwarte kunst geleerd had, wil zich van het boek bevrijden, laat het als kerkboek binden en van mooie
 • kunst
 • leerling
 • Iemand, die de zwarte kunst geleerd had, wil zich van het boek bevrijden, laat het als kerkboek binden en van mooie sloten voorzien en geeft dan gelegenheid om het te stelen.

mop uit 1894
 • , kwam de leerling van de roovers, en sneed het paard los, bracht het weer in veiligheid, en ging toen luid schreeuwende, aan
 • vertellen, houd je maar stil over je verlies. Zie je die zwarte stip daar in die put? Nu dat is juist het kostbaarste kistje
 • wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het stelen. De vader protesteert hevig, maar doet
 • meesterproef moet afleggen. Na een jaar krijgt de leerling zijn opdracht. Er zal een boer op een paard door het bos komen, met aan
 • leerling
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…

sprookje uit 1894
 • vergoeden. En ik ben ook nog niet alles kwijt. Zie-je daar op den bodem van de put die zwarte stip? Ja? Welnu, dat is een kistje
 • doodsangst uit! Maar de roovers-leerling lachte in zijn vuistje en ging naar zijn makkers en vertelde, dat hij zijn opdracht had
 • wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het stelen. De vader protesteert hevig, maar doet
 • meesterproef moet afleggen. Na een jaar krijgt de leerling zijn opdracht. Er zal een boer op een paard door het bos komen, met aan
 • leerling
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…

sage uit 1903
 • rookte, pruimde en dronk jenever. Eens heeft ze iemand de kunst willen leren. Die moest dicht naast haar zitten en alles wat
 • Trijntje zei woordelijk nazeggen. Dat beloofde haar leerling. Daarop kwam eerst een kalf naast hem staan en toen kwam er een
 • Een vrouw drinkt jenever, rookt en pruimt, en bovendien kan ze kollen. Op een dag wil ze iemand de kunst leren. De
 • leerling moet alles nazeggen wat de kol zegt. Op het moment dat de kol zegt dat ze het met de duivel houdt en niet met God
 • kunst
 • leerling
 • Een vrouw drinkt jenever, rookt en pruimt, en bovendien kan ze kollen. Op een dag wil ze iemand de kunst leren. De leerling moet alles nazeggen wat de kol zegt. Op het moment dat de kol zegt dat ze…

mop uit 1996
 • "Wat gebeurde er in 1600?" vroeg de leraar. Leerling: "Toen was ik ziek."
 • R. Kunst
 • "Wat gebeurde er in 1600?" vroeg de leraar. Leerling: "Toen was ik ziek."
 • leerling
 • "Wat gebeurde er in 1600?" vroeg de leraar. Leerling: "Toen was ik ziek."

mop uit 1996
 • Leraar vroeg: "Wat zei de slang tegen Eva in het aardse paradijs?" Leerling: "Snoep verstandig, eet een appel."
 • R. Kunst
 • Leraar vroeg: "Wat zei de slang tegen Eva in het aardse paradijs?" Leerling: "Snoep verstandig, eet een appel."
 • leerling
 • Leraar vroeg: "Wat zei de slang tegen Eva in het aardse paradijs?" Leerling: "Snoep verstandig, eet een appel."

mop uit 1996
 • Leerling: "Die leraar Duits heeft een talenknobbel. Waar hij die knobbel heeft, heb ik een kuiltje."
 • R. Kunst
 • Leerling: "Die leraar Duits heeft een talenknobbel. Waar hij die knobbel heeft, heb ik een kuiltje."
 • leerling
 • Leerling: "Die leraar Duits heeft een talenknobbel. Waar hij die knobbel heeft, heb ik een kuiltje."

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • leerling
 • Zoon: "Ik heb vandaag leren schrijven." Moeder: "Wat heb je dan geschreven." Zoon: "Dat weet ik niet, ik leer morgen pas lezen."

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • leerling
 • Komt een leraar naar de directeur van een school toe, en zegt: "Ik heb Henk net straf gegeven." Directeur: "Wat zei hij toen?" Leraar: "Loop naar de duivel en zo ben ik meteen naar u toegekomen."

sage uit 1922
 • dronk. Die zou iemand haar kunst leeren. Daartoe moest hij dicht bij haar komen zitten en alles woordelijk nazeggen. Hij
 • : "Ik steek mijn vinger in deze pot." De leerling herhaalde: "Ik steek mijn vinger in deze pot." Toen Trijntje weer: "Ik
 • kunst
 • leerling
 • Iemand kan leren kollen als hij woordelijk herhaalt wat de kol voorzegt. Als hij moet herhalen dat hij het houdt met de duivel en niet met God, draait hij dat om en gaat weg.

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • leerling
 • Leraar vraagt aan mijn medeleerling: "Heeft een mannelijke bloem een stamper of een meeldraad?" Ik stampte op de grond, want hij wist het niet. Hij: "Stamper." Leraar: "Fout, hartstikke fout!" Na de…

sprookje uit 1896
 • halfjaar hij den heer gediend had was hij reeds tamelijk gevorderd in de kunst. Nu beval de heer hem, hij moest eens
 • had gezien, antwoordde hij: «Neen», en ging verder. Maar hij vond deze kunst zoo mooi, dat hij zich kort daarna in een
 • leerling
 • Een jongen die niet kan lezen en schrijven gaat in de leer bij een heer. Tijdens zijn leertijd krijgt hij een boek in handen waarin te lezen staat hoe je je in allerlei dingen kan veranderen. De…

sage uit 1938
 • ; de heilige Thomas van Aquino, zijn leerling, heeft het vernield. Toen Albert eindelijk voelde dat de jaren van zijn
 • kunst
 • leerling
 • Albert wil het klooster ontvluchten omdat hij te dom is, maar hij ontmoet de Heilige Maagd Maria die hem wereldse wijsheid geeft.

sage uit 1934
 • . Martinus van Rijthoven werd leerling van een bloeidende school te 's Hertogenbosch. Later studeerde hij te Leuven in de
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 58
 • leerling
 • Kunst, Hub.
 • De jonge herder Martinus van Rijthoven ontmoette bij toeval een heer die aanbood zijn studie te betalen. Zo werd hij bisschop van Yperen.