Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

6 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1938
 • vluchten". "Albert", zei de paus snel, "pas je kunst toe, ik geef je verlof voor nu en altijd. Doe er geen kwaad mee, dan geef
 • voeren. Zoo werd de paus gered door broeder Albert en kwam behouden in Rome weer; en broeder Albert mocht sindsdien de zwarte
 • , blz.122. Aant.: Vele Middeleeuwsche geleerden als Albertus Magnus, paus Sylvester, Geert Groote, Agricolus en Johannes
 • dan van de paus zijn zwarte kunst beoefenen.
 • De paus wordt op zijn schip omsingeld door vijandige schepen maar broeder Albert redt hem met zijn magie en mag vanaf
 • zwarte kunst
 • paus
 • De paus wordt op zijn schip omsingeld door vijandige schepen maar broeder Albert redt hem met zijn magie en mag vanaf dan van de paus zijn zwarte kunst beoefenen.

mop uit 1651
 • Seecker cardinael klaegende aen den paus Clemens Septimus dat Michael Angelo, sijn schilder, in een schilderey van 't
 • Laetste Oordeel hem in de hel hadde geschildert en begeerde dat de paus gebieden soude 'tselve uyt te doen, waerop de paus
 • vroeg de paus om hem uit de hel te redden. De paus antwoordde dat zijn macht niet tot in de hel reikte.
 • kunst
 • paus
 • Een kardinaal klaagde over dat hij in een schilderij van het laatste oordeel was afgebeeld in de hel. De kardinaal vroeg de paus om hem uit de hel te redden. De paus antwoordde dat zijn macht niet tot…

mop uit 1651
 • Andreas Maro was buytengemeen prompt om vaersen te maecken, waerdoor hij de naem van 'Archipoëta' verkreeg. De paus Leo
 • paus Leo X (1475-1521) werkte. 'Archi-' in 'Archipoëta' verwijst mogelijk naar een van de muzen, Arche. Het zou echter ook
 • kunst
 • paus
 • Andrea Marone krijgt omdat hij een groot dichter is de titel 'Archipoëta'. Als hij voor Leo X aan het dichten is voegt hij er op het laatst aan toe: 'De Archipoëta maakt verzen voor duizend…

legende uit 2007
 • Mariken. Hij gaat met haar naar de bisschop van Keulen en later naar de Paus in Rome. Als straf krijgt zij drie ijzeren ringen
 • kunst
 • paus
 • Mariken wordt verleid door Moenen, de duivel, en gaat zeven jaar om met deze jongeman. Als zij toevallig een wagenspel ziet in Nijmegen, komt ze tot inkeer. Als straf krijgt zij drie ijzeren ringen om…
beeldjes.jpg

personal narrative uit 2002
 • KUNST.21E
 • paus
 • De verteller gelooft in reïncarnatie. Hij was eens iemand tegengekomen die hem kende uit een vorig leven. Mensen zien een tunnel van licht bij een bijna-dood-ervaring. De Dalay Lama is een zoveelste…

sprookje uit 1479
 • paus
 • Reinaert de vos moet aan het hof verschijnen om verantwoording af te leggen voor zijn verschrikkelijke daden. Hij weet zich goed te verdedigen en weet het zelfs zo te spelen dat hij nog meer misdaden…