Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

13 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1950
 • Op 'e Sawnbulten wenne in âld bryk wyfke, dat kwealik roan. Mar likegoed, troch har swarte kunst wie se samar in ein út
 • In Sawnbulten woont een oud vreemd vrouwtje dat mank loopt. Desondanks is ze door haar zwarte magie rijk geworden. Haar
 • kunst
 • rijkdom
 • In Sawnbulten woont een oud vreemd vrouwtje dat mank loopt. Desondanks is ze door haar zwarte magie rijk geworden. Haar eigen man is bang voor haar.

sprookje uit 1888
 • woorden van de zwarte kunst, en lei haar stoksken op den kop van den halven haan. Twaalf uren sloeg de klok... Pardaf! zei ze
 • rijkdom
 • Een broer en een zus erven een haan en twee kuikens, nadat hun ouders zijn overleden. Ze besluiten de haan te halveren. De ene halve haan wordt betoverd zodat ze ermee kunnen krijgen wat ze willen. Ze…

sage uit 1934
 • namiddag overpeinsde de scheper liggende op de Strijbeekse heide, de gestage vermeerdering van zijn zoeten rijkdom. Voor hem
 • opslag van zijn oog, die zwarte vonken schenen onder den breedgeranden ruitershoed. Ward begreep al. 't Was weer een
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 16
 • rijkdom
 • Kunst, Hub.
 • Ward, een zeer gierige schaapherder, ziet een Spaanse soldaat een tas verliezen. Hij raapt de tas op, deze zit vol met geld. De Spanjaard komt terug om zijn tas te zoeken en vraagt Ward of die de tas…

mop uit 1894
 • vertellen, houd je maar stil over je verlies. Zie je die zwarte stip daar in die put? Nu dat is juist het kostbaarste kistje
 • wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het stelen. De vader protesteert hevig, maar doet
 • rijkdom
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…

sprookje uit 1894
 • en stelen?" "Dat is wel waar," zei de zoon, "maar rijkdom is vergankelijk. Die schatten kunnen u of mij worden afgenomen
 • vergoeden. En ik ben ook nog niet alles kwijt. Zie-je daar op den bodem van de put die zwarte stip? Ja? Welnu, dat is een kistje
 • wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het stelen. De vader protesteert hevig, maar doet
 • rijkdom
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…

sage uit 1888
 • De Mont vermeldt dat deze sage ook bestaat te Wezemael, Aerschot en Leuven. Te Wezemael, zie Kunst-en Letterblad, 1842
 • , p.79, heet de held: Onnozele Jan. Voor Leuven, zie Kunst-en Letterblad, 1843, p.24.
 • rijkdom
 • Een man met een viool komt op een nacht langs een kasteel. Hij heeft het kasteel nog nooit eerder op die plaats gezien. Hij wordt uitgenodigd iets te spelen en krijgt als dank goudstukken, die hij in…

sage uit 1888
 • , dat hij, die naar de hoofdstad van Brabant vertrok, de kunst moest verstaan, dien schelling te verdienen, want anders
 • brood. Waarschijnlijk, dat de arme Waal, van wien wij spreken, die kunst niet verstond; want, gelijk wij zeggen, hij bevond
 • rijkdom
 • Een arme man probeert werk te vinden. De man slentert 's avonds langs een vijver. Plotseling wordt het licht. In het midden van de vijver zwemt een zwaan omringd door kleinere zwanen. De man kijkt…

sage uit 1934
 • schat lag daar, een groote rijkdom, nog onaangestast... Toen werd er bij twee boeren, die naast elkaar in een erbarmelijke
 • ; in beider gemoed was de geldzucht ontwaakt, en de heete begeerte in éénmaal, zonder moeite, rijkdom te verwerven
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 96
 • rijkdom
 • Kunst, Hub.
 • Men zei dat er op de Kempische heide een schat begraven lag. Twee arme boeren gingen 's nachts schatgraven. Op een nacht stuitten ze op een kist. De duivel was in hen gevaren, ze waren blind van…

sage uit 2005
 • stand gekomen. De schelpen zijn niet in een schatkamer geplakt als straf. Iemand heeft, als een vorm van kunst, zijn muren
 • kijken. Ze staat versteld van alle rijkdom, maar het meisje op wie ze moest passen sluit haar op. De jonker is furieus, en
 • rijkdom
 • Bij een burcht wordt een losse schatkamer gebouwd. Als de jonker en zijn vrouw op reis gaan, wil de kindermeid gaan kijken. Ze staat versteld van alle rijkdom, maar het meisje op wie ze moest passen…
kastelen_schelpengrotgr.jpg

sage uit 1946
 • rijkdom maakte haar burgers zelfingenomen en trots. Er was geen betere stad dan Westerschouwen; er waren nergens snellere
 • gemaakt, ze hadden hun voorspoed en rijkdom dus verdiend; het was vanzelfsprekend, dat het hun goedging. Was er ergens anders
 • Westerschouwen was eens een stadje met veel rijkdom en voorspoed. Na een tijdje kregen de mensen het te hoog in hun bol
 • rijkdom
 • Westerschouwen was eens een stadje met veel rijkdom en voorspoed. Na een tijdje kregen de mensen het te hoog in hun bol. Ze vonden zichzelf, de stad, de haven en hun schepen geweldig. Zij waren de…

mop uit 1919
 • . Daar had mijnheer rotsen doen aanleggen, en zij tweeën liepen door kunstrnatige grotten naar kunst¬matige vijvers, welker
 • had. Het drinken van thee, zonder te morsen, was reeds een groote kunst. Dan zouden noch zijn zuster, noch zijn zwager het
 • rijkdom
 • Als Hans Hannekemaaier door de Kalverstraat wandelt wordt hij plotseling door de menigte een stoep op geduwd. Er komt een zilveren koets voorbij rijden. Plots houdt de koets stil. Tot Hans zijn…
cohen31.jpg

sprookje uit 2000
 • keuze was uitgevallen. Een tijdlang regeerde Akaf als de nieuwe koning van Napata. En hij genoot van de macht en de rijkdom
 • , en ze vergaten zelf bijna om adem te halen. Want de kunst van Farli Mas was als hasjiesj, die de mensen in de zaal
 • rijkdom
 • De koningen van Napata zijn heel rijk, maar worden steeds jong geofferd. Als nieuwe koning kiest Akaf als metgezel in de dood zijn slaaf Farli Mas. Zijn zuster Sali wordt priesteres van het heilige…

sprookje uit 1889
 • bestaan, dan hetgeen hij verdiende met in een naburig bosch hout te hakken, dat hij op drie ezels, welke zijn eenige rijkdom
 • plotseling dien rijkdom ?” De tijd tot aan de tehuiskomst van haar man, die aan zijne zaken was, scheen haar eene eeuwigheid toe
 • rijkdom
 • Op een dag ziet Ali Baba waar een roversbende zijn schatten bewaart. Hij weet de grot te openen met een toverformule en neemt de nodige rijkdommen mee naar huis. Om het geld te meten wordt een…
Screen Shot Ali Baba ezel.png
Keller.pdf