Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

9 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1923
 • Toovenaars. Omstreeks 1870 woonde er in Vlissingen een cacaofabrikant, die de zwarte kunst uitoefende. Eens stond hij
 • kunst
 • roken
 • Een meisje moet, lachend toegeknikt door de toverkundige fabrikant, een uur lang 'n straatje op en neer lopen en de betovering verdwijnt pas als hij naar binnen gaat.

sage uit 1922
 • De dominee van Berkhout geloofde evenwel niet dat Herk de zwarte kunst verstond. Hij is bij hem op een rookje gegaan
 • kunst
 • roken
 • Dominee raakt overtuigd dat iemand kan toveren als die bijvoorbeeld zijn arm en zijn vingers vastzet.

sage uit 1901
 • Van menschen die de zwarte kunst verstonden. Herk O., die voor jaren te Berkhout leefde, verstond de zwarte kunst. Die
 • geloofde evenwel niet dat Herk de zwarte kunst verstond. Hij is bij hem op een rookje gegaan (2) en heeft bij hem gegeten. Toen
 • Van menschen die de zwarte kunst verstonden.
 • Een tovenaar heeft zwarte kunst geleerd uit een toverboekje. Een zekere tovenaar is tot allerlei kunsten in staat. Op
 • roken
 • zwarte
 • Een tovenaar heeft zwarte kunst geleerd uit een toverboekje. Een zekere tovenaar is tot allerlei kunsten in staat. Op visite schept hij tot hilariteit van de aanwezigen de illusie dat de anderen…

sage uit 1903
 • rookte, pruimde en dronk jenever. Eens heeft ze iemand de kunst willen leren. Die moest dicht naast haar zitten en alles wat
 • Een vrouw drinkt jenever, rookt en pruimt, en bovendien kan ze kollen. Op een dag wil ze iemand de kunst leren. De
 • kunst
 • roken
 • Een vrouw drinkt jenever, rookt en pruimt, en bovendien kan ze kollen. Op een dag wil ze iemand de kunst leren. De leerling moet alles nazeggen wat de kol zegt. Op het moment dat de kol zegt dat ze…

mop uit 1996
 • Het niet roken-gedeelte in het restaurant is net zoiets als een niet urineer-gedeelte in een zwembad.
 • R. Kunst
 • Het niet roken-gedeelte in het restaurant is net zoiets als een niet urineer-gedeelte in een zwembad.
 • roken
 • Het niet roken-gedeelte in het restaurant is net zoiets als een niet urineer-gedeelte in een zwembad.

mop uit 1996
 • Vrouw: "Ik wil stoppen met roken." Man: "O ja, dat is al je vierde keer deze week en het is nog maar pas woensdag."
 • R. Kunst
 • Vrouw: "Ik wil stoppen met roken." Man: "O ja, dat is al je vierde keer deze week en het is nog maar pas woensdag."
 • roken
 • Vrouw: "Ik wil stoppen met roken." Man: "O ja, dat is al je vierde keer deze week en het is nog maar pas woensdag."

sage uit 1922
 • dronk. Die zou iemand haar kunst leeren. Daartoe moest hij dicht bij haar komen zitten en alles woordelijk nazeggen. Hij
 • kunst
 • roken
 • Iemand kan leren kollen als hij woordelijk herhaalt wat de kol voorzegt. Als hij moet herhalen dat hij het houdt met de duivel en niet met God, draait hij dat om en gaat weg.

sage uit 1975
 • boer hield onder het roken van een pijpje, de gespr gesprekken met de kabouter. De kabouter rookte ook een pijpje, tussen
 • gestorven was nadat hij overleden was. En nou is natuurlijk de kunst om te weten waar deze schriften zijn gebleven.
 • Een boer ontmoet elke avond met een kabouter. Samen roken ze een pijp en voeren gesprekken. De boer heeft deze
 • roken
 • Een boer ontmoet elke avond met een kabouter. Samen roken ze een pijp en voeren gesprekken. De boer heeft deze gesprekken opgeschreven in schriftjes, maar die zijn tegenwoordig kwijt.
VODA_006_11.mp3

sage uit 1892
 • Inexhaustible object. OV IV: 115-116, bewerking van 1.23. Bewerking: Biemans 1973: 35-37; Kunst 1972: 5 (no. 18); vgl. Kunst 1968
 • toren. Kabouter bedankt met de woorden dat de boer 's avonds zoveel moet roken als hij kan. Thuis merkt de boer dat de
 • tabaksdoos nog even vol is, wat zo blijft als de buren ook komen roken.
 • roken
 • Boer ontmoet kabouter en geeft hem tabak. Onderweg vertelt de kabouter dat hij meegewerkt heeft aan de bouw van een toren. Kabouter bedankt met de woorden dat de boer 's avonds zoveel moet roken als…