Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

13 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1922
 • Ontmoet iemand, die de zwarte kunst verstaat, een ander die haar ook machtig is, dan is het maar de vraag wie de
 • sterkste is. Eens vertoonde een smid zijn kunst van wagens stil te laten staan op een rijtuig, waar een oud-soldaat in zat. Die
 • kunst
 • soldaat
 • Man die kan toveren zet een rijtuig vast waarin iemand zit die ook kan toveren en die dreigt met maatregelen. Uit angst laat de man het rijtuig weer gaan.

sage uit 1911
 • Daar was ook een smid, die de zwarte kunst verstond. Hij vroeg aan zijn knecht: "Wil ik voor de aardigheid die wagen
 • die daar aankomt eens laten stilstaan?" Dat gebeurde. Toevallig zat daar een oud-soldaat, een gewezen dragonder, op. Deze
 • kunst
 • soldaat
 • Man toont knecht dat hij wagens kan vastzetten. In de vastgezette wagen zit echter een man die dat ook kan, en hij dwingt de ander het vastzetten op te heffen.

sprookje uit 1903
 • Van een soldaat die zich door de vrije kunst redde. Een boer ging met zijn beugeltasch naar de markt en daar was goed
 • doen. Die soldaat verstond namelijk de vrije kunst. "Pas jij nou op," zei hij tegen den boer, "dan zal ik de politie halen
 • Van een soldaat die zich door de vrije kunst redde.
 • geld in hun zakken te stoppen. Door toedoen van zwarte kunst door de soldaat zitten ze volkomen verstijfd. Dan gaan de boer
 • Een boer is met veel geld op weg naar de markt om koeien te kopen. Onderweg sluit een soldaat zich bij hem aan. Ze
 • soldaat
 • Een boer is met veel geld op weg naar de markt om koeien te kopen. Onderweg sluit een soldaat zich bij hem aan. Ze zoeken onderdak in een herberg. Er komen twaalf mannen binnen met wie ze moeten…

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • soldaat
 • * Waarom is alles groen bij het leger? * (Om zich te camoufleren.) * En in de herfst dan?

sage uit 1911
 • de wagen een oud-soldaat, een gewezen dragonder, die ook de kunst verstond. Hij sprong van de kar af, liep naar de smid
 • MEESTER BOVEN MEESTER In een van de Waterlandse dorpen woonde een hoefsmid die de kunst verstond om paarden te doen
 • soldaat
 • Een hoefsmid kan paarden stil laten staan. Zijn knecht wil dat wel eens zien en daarom laat de hoefsmid een paard met wagen stokstijf stilstaan. Op de wagen zit een militair die wel van wanten weet.…

sage uit 1966
 • kunst
 • soldaat
 • Tryn Snipel kon kaartleggen. Minse Griper kon soldaatjes uit de haardkuil laten komen door achterstevoren uit zijn toverboek te lezen. Hij kon ook mensen uitkleden, tenzij je zei: "Je krijgt me niet."…

sage uit 1962
 • laatst de vader stierf, wilde de zoon de kunst niet overnemen. Maar kijk, al zijn vee ging dood en daarom heeft hij het
 • soldaat
 • 'Buit'n' bestaat vooral over de grens, waar geen veeartsen zijn. De buren komen 's avonds te 'robbeln', onder andere over het zieke vee. Ook mensen worden genezen. Eens genas een man 40.000 soldaten…

sprookje uit 1903
 • alle twaalf met uitgestrekte armen zitten en konne niks meer doen. Die soldaat verstong de vrije kunst, weet je. "Pas jij
 • soldaat met hem loope, en die zei: "Zoo, maat, weer moet jij nee toe?" "Nou, deer en deer." En deer most de soldaat gevallig
 • Onderweg naar de markt krijgt een boer met veel geld op zak gezelschap van een soldaat, die hij eerst niet vertrouwt
 • dat ze rovers zijn en de boer en de soldaat mogen kiezen tussen hun goed of hun leven. De soldaat kiest voor het goed, op
 • kunst
 • soldaat
 • Onderweg naar de markt krijgt een boer met veel geld op zak gezelschap van een soldaat, die hij eerst niet vertrouwt. Ze belanden in een herberg waar later twaalf mannen binnenkomen. Die willen…

sage uit 1934
 • majoor nam zijn lang dienstpistool en richtte naar den plichtvergeten soldaat. Pang! ... De weergalm golfde door de kille
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 80
 • ronde, zag hij een soldaat een dutje doen tijdens de wacht. Zonder te twijfelen doodde hij de ongehoorzame soldenier. Hij
 • soldaat
 • Kunst, Hub.
 • In de 18e eeuw kende de vesting van Bergen op Zoom een zeer hardvochtig en wrede majoor. Op een avond, tijdens zijn ronde, zag hij een soldaat een dutje doen tijdens de wacht. Zonder te twijfelen…

mop uit 1970
 • sil ik har nou tofreden stelle - De dokter seit: "Dat is neat, jonge, dan meitsje wy ien fan kunst en dêr dogge wy molke
 • soldaat
 • Een beroepsmilitair trouwt vanuit Indië met de handschoen met een meisje in Nederland. In Atjeh wordt zijn penis er bij een vuurgevecht afgeschoten. Als hij in Nederland de dokter raadpleegt, meet…

sprookje uit 1934
 • groot water. De manne, die met 'm met de peerde achterna zaten, konden 'em nie krijge. De soldaat liep maar verder en kwamp
 • vooschotje mee, da kan oe ook helpe! De soldaat dee net zooals het wijf 'm gezeed had. Hij liet z'n eige in den boom naar beneeje
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 42
 • Een soldaat ontvlucht de oorlog en komt een oud vrouwtje tegen die hem wel wil helpen. Ze geeft hem een voorschootje
 • de deur te openen moet hij 'hoe' roepen. Als de soldaat dit doet ziet hij een grote leeuw op een kist liggen. Hij toont
 • soldaat
 • Kunst, Hub.
 • Een soldaat ontvlucht de oorlog en komt een oud vrouwtje tegen die hem wel wil helpen. Ze geeft hem een voorschootje, een luciferdoosje van zilver en zegt hem aan een touw in een holle boom af te…

mop uit 1901
 • avond gebeurde dat weer. Het was zeer slecht weer, doch onze boer, Gerritbaas, had zich niet laten weerhouden. Een soldaat
 • weer waren er geen gegadigden en ging de verkooping niet door. De boer kwam dus terug. Hij kwam den soldaat tegen. "Dag
 • soldaat bij de boer te overnachten, maar gaat verder als hij de vrouw en haar bezoek ziet eten en drinken. Onderweg treft hij
 • de boer die hem overhaalt mee terug te gaan. De deur zit op slot, en het duurt lang voordat de deur open gaat. De soldaat
 • kunst
 • soldaat
 • Terwijl de boer naar verkopingen gaat bezoekt de burgemeester zijn vrouw. Op een avond met slecht weer besluit een soldaat bij de boer te overnachten, maar gaat verder als hij de vrouw en haar bezoek…

sage uit 1919
 • Een jong soldaat Hij was een jong soldaat, en de meisjes van Weert bezagen hem met blijdschap. Zoo ze hem ook al niet
 • , als het marcheeren was gedaan. velen dachten in den loop van den tijd bij zichzelf: "Waarom gaat die jong, jong soldaat
 • Een jong soldaat
 • Een jonge soldaat krijgt een gouden voorwerp in de hand gedrukt, maar wordt opgepakt wegens diefstal. Voor de rechter
 • soldaat
 • Een jonge soldaat krijgt een gouden voorwerp in de hand gedrukt, maar wordt opgepakt wegens diefstal. Voor de rechter blijft hij volhouden dat hij onschuldig is, maar dat wordt niet geloofd. Ondanks…