Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

6 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1962
 • Zwarte kunst: Toen ik omstreeks 1915 bij Boers in de Donk woonde, stond ik op een maanlichte avond, in gezelschap met
 • de jongste knecht, Piet Hendriks, te praten met de eerdergenoemde knecht van de Heikamp, die aan zwarte kunst deed. In de
 • Zwarte kunst
 • Knecht die aan zwarte kunst doet wijst er op dat de knoesten in stammen mensen zijn. Verteller meent ook beweging te
 • kunst
 • spotten
 • Knecht die aan zwarte kunst doet wijst er op dat de knoesten in stammen mensen zijn. Verteller meent ook beweging te zien, maar zegt dat hem niets wijsgemaakt kan worden. Een andere knecht ligt er 's…

mop uit 1651
 • jouw duyvelsche papen gaen, die den oprechten antichrist tot een vader hebben, etc.' R. 'Jae, jae, bruyer, ken je die kunst
 • , waarop de man zei: "Jaja, als je die kunst kent zal je er wel komen."
 • spotten
 • Een katholiek kwam in de gereformeerde kerk en gaf commentaar op de predikant. Die werd woedend en begon te schelden, waarop de man zei: "Jaja, als je die kunst kent zal je er wel komen."

sage uit 1901
 • komen." Inderdaad kwam hij en is daarna niet weer met de kunst van belezen gaan spotten.
 • kunst
 • spotten
 • Belzezer die de koorts kan afnemen en geven maakt dat een man die hier niet in gelooft de volgende dag met koorts in bed ligt. Na drie dagen zegt de belezer dat hij maar weer moet komen wat gebeurt.…

mop uit 2008
 • Amsterdammers zijn absoluut niet verbluft...maar één zegt "kunst, met geweld"...((Er wordt geglimlacht.)) Dat is typisch zoals de
 • kunst met geweld
 • spotten
 • Amsterdammers praten altijd en Rotterdammers zijn onbeschaafd.

sage uit 2007
 • kunst
 • spotten
 • Papendrechters worden erwtenpellers [ertepellers] genoemd. Om bij te verdienen verbouwden Papendrechters erwten, die zij verkochten in Dordrecht.
ertepeller_1.jpg
ertepeller_2.jpg

sage uit 1946
 • is hebben, en krijgen is de kunst! schreeuwde een derde. Toen wendden ze zich af, want het schip stevende de haven in
 • spotten ze weer allen. Maar sindsdien kwam het noodlot over de stad. De haven verzandde. Men zegt, dat men dikwijls den
 • spotten
 • Westerschouwen was eens een stadje met veel rijkdom en voorspoed. Na een tijdje kregen de mensen het te hoog in hun bol. Ze vonden zichzelf, de stad, de haven en hun schepen geweldig. Zij waren de…