Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

14 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1901
 • De dominee van het dorp geloofde niet dat Herk Ooievaar uit Berkhout de zwarte kunst verstond. Hij is bij hem op een
 • rookje gegaan en heeft bij hem gegeten. Herk nam een loopje met hem. Als hij zijn pijp wou stoppen, bleef zijn arm krom staan
 • kunst
 • staan
 • Dominee raakt na een bezoek waarbij hij op allerlei manieren wordt gehinderd er van overtuigd dat de man kan toveren.

sage uit 1901
 • Herk Ooievaar te Berkhout verstond jaren reeds geleden de zwarte kunst. Die leerde hij uit een tooverboekje
 • staan." "Dat goat joe niet an," zei de Poep. "Blijf dan zoo staan," zei Herk, en de Poep heeft gedurende kerktijd zoo
 • kunst
 • staan
 • Man die kan toveren zet iemand vast die tijdens de kerkgang openlijk staat te wateren, en het onfatsoen niet inziet.

sage uit 1922
 • De dominee van Berkhout geloofde evenwel niet dat Herk de zwarte kunst verstond. Hij is bij hem op een rookje gegaan
 • pijp wou stoppen, bleef zijn arm krom staan of kon hij zijn vingers niet krom krijgen enzovoort. Ten slotte was ook Zijn
 • kunst
 • staan
 • Dominee raakt overtuigd dat iemand kan toveren als die bijvoorbeeld zijn arm en zijn vingers vastzet.

sage uit 1969
 • nou de zwarte kunst. Ze hadden ’t vroeger duk over de zwarte kunst. De dinge doarvan stonde ien ’t buukske. Bijvoorbeeld
 • nie aster ’n vlermuus uut de zeile viel. Ien da buukske stonde allehande dinge over de zwarte kunst. Doar hadde ze ’t
 • . De zoon kan vanaf dan toveren, zoals mensen stil laten staan en andere gedaantes aannemen. Zijn vader is bang dat hij aan
 • zwarte magie gaat doen, dus hij bergt het boekje weg - dit komt echter gewoon weer bij de jongen terug. Dan neemt hij hem mee
 • zwarte kunst
 • staan
 • Op een keer gaan een molenaar en zijn zoon de zeilen van de molens uitrollen om te kunnen malen. Dan valt er een vleermuis uit het zeil op de grond. De zoon heeft in een boekje met toverkunst gelezen…

sage uit 1967
 • Sommige mensen konden anderen stil laten staan.
 • kunst
 • staan
 • Sommige mensen konden anderen stil laten staan.

raadsel uit 1996
 • Het is geel en je kan er op staan? Een kuikentje.
 • R. Kunst
 • Het is geel en je kan er op staan? Een kuikentje.
 • staan
 • Het is geel en je kan er op staan? Een kuikentje.

sage uit 1926
 • gauw 't mes getrokken en een jaap of snede over den rug gegeven werd. (Kunst 1926: 11)
 • H.J.M. Kunst
 • staan
 • Slipje in een colbert dragen wordt voor verwaandheid gezien, verwijst ook naar het snel het mes trekken.

sage uit 1922
 • dronk. Die zou iemand haar kunst leeren. Daartoe moest hij dicht bij haar komen zitten en alles woordelijk nazeggen. Hij
 • beloofde dat. Toen kwam er eerst een kalf naast hem staan en daarop kwam een leege broeipot aanhuppelen. Toen begon Trijntje
 • kunst
 • staan
 • Iemand kan leren kollen als hij woordelijk herhaalt wat de kol voorzegt. Als hij moet herhalen dat hij het houdt met de duivel en niet met God, draait hij dat om en gaat weg.

sage uit 1970
 • staan en dan moesten ze bij de oude molenaarsvrouw aankloppen en haar vragen of ze hen alsjeblieft wilde helpen. Zodra dan
 • brede water naar de overkant en kwam helemaal droog aan. Maar die wist blijkbaar meer van de kunst dan die toverheks
 • kunst
 • staan
 • Vrouw van molenaar zet paarden vast, laat dieren ontsnappen, helpt paard en wagen uit het water met een touw

sage uit 1974
 • kunst
 • staan
 • Man zet paard vast, en laat het paard gaan.

mop uit 1996
 • staan." Niemand gaat staan behalve Piet. Meester: "Zo, dus jij denkt dat je dom bent?" Antwoordt Piet: "Nee, meester, maar
 • R. Kunst
 • staan." Niemand gaat staan behalve Piet. Meester: "Zo, dus jij denkt dat je dom bent?" Antwoordt Piet: "Nee, meester, maar
 • staan
 • De meester staat voor de klas en zegt tegen de kinderen: "Nou heb ik er genoeg van. Wie denkt dat 'ie dom is, moet gaan staan." Niemand gaat staan behalve Piet. Meester: "Zo, dus jij denkt dat je dom…

sage uit 1967
 • Verder gaf et volk, dat joe stoan loatn kon. Dat was n hail waark. Nait veul, dei de kunst verstonden. Neem nou moar s
 • staan
 • Sommige mensen konden vastzetten. Die liepen dan rond de turfbult, het huis of de boom, zegden een spreuk op, haalden heiligen aan, maakten kruistekens en beschreven een cirkel. Als de dief binnen de…

sage uit 1967
 • kwam, bleef stokstijf staan tot de volgende morgen. Dan werd hij verlost met de volgende spreuk: Losmaggung. Gehe hin ward
 • Opmerkingen over het verschijnsel LATEN STAAN . 1. De macht om iemand te laten staan komt voor in de grensstreken
 • van Sellingen tot Schoonebeek. 2. Slechts rooms-katholieken verstaan de kunst. Protestanten hebben er wel van gehoord en
 • staan
 • Tekst van de spreuk die werd opgezegd om iemand vast te zetten; tekst van de spreuk om iemand te verlossen

sage uit 1892
 • IV: 53. Bewerking: Sinninghe 1933: 15 (no. 10), 1964: 13-14; Biemans 1973: 26; Kunst 1972: 17 (no. 67). S.S63.3, S.86.2
 • staan
 • Naamgeving van heuvels waarin kabouters wonen die 's nachts voor levensmiddelen werk verrichten.