Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

24 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1898
 • de Neder-Betuwe, die met de zwarte kunst omging en van het boek waaruit hij het geleerd had weer bevrijd wilde zijn
 • gelegenheid om het te stelen. Dat gebeurde en hij was het voorgoed kwijt. Het bestudeeren van tooverboeken is een der gewone
 • Iemand, die de zwarte kunst geleerd had, wil zich van het boek bevrijden, laat het als kerkboek binden en van mooie
 • sloten voorzien en geeft dan gelegenheid om het te stelen.
 • kunst
 • stelen
 • Iemand, die de zwarte kunst geleerd had, wil zich van het boek bevrijden, laat het als kerkboek binden en van mooie sloten voorzien en geeft dan gelegenheid om het te stelen.

sprookje uit 1990
 • teruggevraagd? Had ik het maar nooit gedaan!' 'Zwarte kunst,' wist iedereen. 'Ik ga weer naar het bos,' zei Olifant-Anansi
 • honger te lijden. Hoe komt een mens aan geld? Je kunt ervoor werken, als je er zin in hebt, je kunt het stelen, als je
 • iedereen leed gebrek'. Daarom moet Anansi wel listen verzinnen om aan eten of aan geld te komen! Zwarte kunst is natuurlijk
 • gaan vragen om zijn geld en zelfs dreigde met moord. Anansi spuugde toen op hem en sindsdien is hij ziek. Zwarte kunst
 • zwarte kunst
 • stelen
 • Anansi zit zonder geld en besluit te gaan lenen bij zijn vrienden, maar overal krijgt hij te horen dat hij het geld terug moet betalen. Tijger Tigri dreigt zelfs met moord als Anansi niet met geld…

sage uit 1934
 • Brenno, een forsch, donker-uitziend man, die op z'n zwarte paard gezeten, de poorters van Breda schrik aanjoeg, wanneer hij
 • . Ze begonnen te stelen bij de boeren in de Baronie. Koren, paarden, varkens en schapen ontnamen ze met ruw geweld an de
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 50
 • stelen
 • Kunst, Hub.
 • Hoe Denen zich in Brabant vestigden en rovend en plunderend dit gebied teisterden. En hoe door een list van Godevaert I, hertog van Brabant, de Brabanders verlost werden van de wrede Denen.

sage uit 1979
 • zwarte kunst
 • stelen
 • Verslag van een Zeeuws heksenproces waarbij de verdachte Cathelynken schuldig wordt bevonden en wordt verbrand. Al eerder is zij gecorrigeerd door de autoriteiten voor het misleiden van de mensen die…

mop uit 1894
 • , ik heb veel geleerd, maar toch nog niet alles. Rooven en stelen heb ik nog niet geleerd, en dat wil ik toch ook kennen
 • ." De vader schrok geweldig en zeide: "Maar jongenlief, wat wilt gij nu beginnen?! Rooven en stelen! en gij zijt
 • wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het stelen. De vader protesteert hevig, maar doet
 • stelen en de boer naakt in een put zien te krijgen. De jongen gaat op pad en steelt eerst het schaap zonder dat de boer het
 • stelen
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…

sprookje uit 1894
 • toch nog niet alles. Rooven en stelen heb ik nog niet geleerd en dat wil ik toch ook kennen." De vader schrok geweldig toen
 • en stelen?" "Dat is wel waar," zei de zoon, "maar rijkdom is vergankelijk. Die schatten kunnen u of mij worden afgenomen
 • wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het stelen. De vader protesteert hevig, maar doet
 • stelen en de boer naakt in een put zien te krijgen. De jongen gaat op pad en steelt eerst het schaap zonder dat de boer het
 • stelen
 • Een rijke man heeft een zoon die heel veel geleerd heeft. De vader vraagt aan zijn zoon wat hij verder met zijn leven wil. De zoon antwoordt dat hij alles heeft geleerd, behalve de kunst vam het…

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • stelen
 • Ik zet in Berlijn mijn fiets tegen de muur. Even later kom ik terug: muur weg.

mop uit 1996
 • Het was niet de bedoeling om die doodskist te stelen, maar nu sterft de dode van de kou.
 • R. Kunst
 • Het was niet de bedoeling om die doodskist te stelen, maar nu sterft de dode van de kou.
 • stelen
 • Het was niet de bedoeling om die doodskist te stelen, maar nu sterft de dode van de kou.

broodjeaapverhaal uit 1991
 • kunst
 • stelen
 • Een echtpaar koopt bij een handelaar een oud schilderij van een beroemd schilder. Later krijgen ze bij de handelaar een catalogus onder ogen waar ook hun eigen schilderij in te koop staat.

mop uit 1651
 • echter het jasje aan, en de klant herkende zijn stof. Toen zei de kleermaker: "Beter uw stof dan mijn kunst verloren."
 • kunst
 • stelen
 • Een man wilde van fraaie stof een jasje laten maken door een kleermaker. Die maakte van de stof die overbleef ook een jasje voor zichzelf. Tegen zijn klant zei hij dat er niets was overgebleven. Toen…

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • stelen
 • Er zitten in een vliegtuig een Fransman, een Belg en een Nederlander. De Fransman steekt zijn hand uit het raampje en zegt: "We zitten boven Parijs; ik voel de Eifeltoren." Even later steekt de Belg…

sage uit 1957
 • was wezen verrichten. Van dezelfde vrouw werd gezegd dat zij de kunst verstond om de handelingen te verrichten of zij zat
 • kunst
 • stelen
 • Een vrouw die bekend staat als heks, wordt levenloos achter een houtwal gevonden. Ze ligt met haar mond open op de grond. Na een tijdje komt er een muis aanlopen die in haar mond kruipt. Opeens begint…

sage uit 1967
 • Verder gaf et volk, dat joe stoan loatn kon. Dat was n hail waark. Nait veul, dei de kunst verstonden. Neem nou moar s
 • stelen
 • Sommige mensen konden vastzetten. Die liepen dan rond de turfbult, het huis of de boom, zegden een spreuk op, haalden heiligen aan, maakten kruistekens en beschreven een cirkel. Als de dief binnen de…

sage uit 1934
 • onmogelijk vonden, mocht de zwerver z'n kunst beproeven. Hij maakte een kruisteeken vóór hij begon, plantte z'n voeten vast op
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 103
 • stelen
 • Kunst, Hub.
 • Een arme zwerver wordt er van beschuldigd een bijenkorf te hebben gestolen en wordt veroordeeld tot de galg. Om zijn onschuld te bewijzen stelt hij voor zijn stok in drie keer naar de andere kant van…

mop uit 1651
 • . Schimmelpenning, om sijn kunst niet te ontdecken, ging soetjes om een hoeckje, daer hij sijn hoedt wel afnam maer niet sijn geldt. R
 • stelen
 • Door een trucje kon Johannes Schimmelpenning een munt zogenaamd door de tafel heen slaan. Hij won daar twee stuivers mee, maar iemand anders vond de halve rijksdaalder, die op de rand van zijn hoed…

legende uit 1925
 • kunstenaars verscheen en zeide, dat menschelijke kunst niet moest pogen te herstellen, wat niet door menschenhanden was gemaakt
 • stelen
 • Op een zekere nacht werd door dieven de kerkschat gestolen waaronder ook de sleutel. Er werd gevast en een processie gehouden. Tijdens de processie kreeg men een teken van boven en werd een deel van…

sage uit 1892
 • . Bewerking: Sinninghe 1933: 22-23 (no. 21), 24 (no. 25), 1964: 21, 22; Biemans 1973: 30- 31; vgl. Kunst 1972: 31-32 (no. 125
 • Onzichtbare kabouters verrichten 's nachts arbeid, stelen niet, dragen soms rogge naar een andere eigenaar. Ze
 • stelen
 • Onzichtbare kabouters verrichten 's nachts arbeid, stelen niet, dragen soms rogge naar een andere eigenaar. Ze verdwijnen als hun aanvoerder is gestorven, anderen vertellen dat ze op bevel van de Paus…

sage uit 1925
 • Een jongeman komt er achter dat zijn meisje een heks is. Hij probeert een kunst uit om ook te vliegen en lekkernijen
 • uit de wijnkelder van de pastoor te stelen. Helaas zegt hij de spreuk verkeerd en raakt gewond.
 • stelen
 • Een jongeman komt er achter dat zijn meisje een heks is. Hij probeert een kunst uit om ook te vliegen en lekkernijen uit de wijnkelder van de pastoor te stelen. Helaas zegt hij de spreuk verkeerd en…

sage uit 1934
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 46
 • stelen
 • Kunst, Hub.
 • De inwoners van Bakel waren het er over eens dat de kerk te dicht bij de zandweg stond. Ze besloten de kerk te verplaatsen. Ze bonden touwen aan de kerk en trokken tot het touw knapte. Daarna begonnen…

mop uit 1750
 • zeer statig aan, En zeyd' hen: "Gy hebt wel gedaan; Hoewel ik d'heele zaak wel weete Door mijne Kunst, niet te vermeeten
 • Diamant ontfaan, En zey: "Me-vrouw, is 't u behagen Hem te doen doon, gy zult niet klagen, Dat zweer ik by mijn Waarzeg-kunst
 • kunst
 • stelen
 • Een boer, die graag lekker wil eten, geeft zich uit voor waarzegger en wordt - tegen drie maaltijden - aangenomen door een dame, die haar diamant kwijt is. Deze is gestolen door de drie lakeien van…

lied uit 1721
 • morgen vroeg Neen zey Juffrouw zonder schromen Gy kunt dan wel weder komen Maer dan valt de kunst niet goet Sey dees Heydin
 • stelen
 • Een welbespraakte zigeunerin vertelt een juffrouw dat er een goudschat in het huis bewaard wordt door een geest, maar dat zij de geest wel kan verdrijven, in een ritueel met veel zilver. Uiteindelijk…
Bedrog1.png
HaagscheFaam.png

sage uit 1883
 • Ouwerling) TNG 1(1883): 36-38. Bewerking: Kunst 1968: 42-43. 3. Sprookjes en natuurgeloof. Verhalen vanuit Helmond verzameld
 • Knecht die na beschuldiging van het stelen van een mes dreigt de boerderij in brand te steken, wordt berecht en zal
 • stelen
 • Knecht die na beschuldiging van het stelen van een mes dreigt de boerderij in brand te steken, wordt berecht en zal worden opgehangen. Op het laatste moment vraagt de knecht het woord, zeggend dat…

sprookje uit 1930
 • jong. Goa mor mit mie, den zel ik die 't stelen leeren. Dat wait 'k nait, stelen is zoo verachtelk. Mor as doe stelen kens
 • verrekieker, doar ken e ales mit zain. Daif krigt niks mit, mor hai het 't stelen goud leerd. Noa 'n joar komen ze bie nkanner
 • broer is in de leer geweest bij een sterrenkijker en de laatste kan stelen. De broers tonen hun vaardigheden in een opdracht
 • die hun vader hen opgeeft. De broers moeten de eieren van een nestelende vogel stelen zonder dat de vogel het merkt. Nadat
 • stelen
 • Vier broers hebben ieder een vak geleerd. Een broer is jager. De tweede is snijder en kan heel goed naaien. De derde broer is in de leer geweest bij een sterrenkijker en de laatste kan stelen. De…

sage uit 1919
 • schop te zien, dien de rechtsdienaar volgens alle regels der kunst zijn gevangenen altijd als laatste troost der verloren
 • stelen
 • Een jonge soldaat krijgt een gouden voorwerp in de hand gedrukt, maar wordt opgepakt wegens diefstal. Voor de rechter blijft hij volhouden dat hij onschuldig is, maar dat wordt niet geloofd. Ondanks…