Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

47 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1962
 • maken op de staarten na, toen haar moeder stierf. De familie haalde er een pater bij, die haar van de zwarte kunst verloste.
 • van de zwarte kunst.
 • Dochter van heks kan, op de staarten na, levende muizen maken. Na het sterven van haar moeder verlost een pater haar
 • kunst
 • sterven
 • Dochter van heks kan, op de staarten na, levende muizen maken. Na het sterven van haar moeder verlost een pater haar van de zwarte kunst.

sage uit 1974
 • Myn frou hat in skoandochter dat is in healbloed. Dy har mem docht oan swarte kunst. As hja in hekel oan ien hat dan
 • Een vrouw doet aan zwarte kunst. Ze steekt met een naald in een foto van iemand waar ze een hekel aan heeft. Die
 • kunst
 • sterven
 • Een vrouw doet aan zwarte kunst. Ze steekt met een naald in een foto van iemand waar ze een hekel aan heeft. Die persoon wordt vervolgens ziek en sterft.

sage uit 1953
 • huiskamer verliet. Na het overlijden van "Herke Ooievaar" is ook het geheim van zijn zwarte kunst verdwenen en is de vertelling
 • huiskamer verlaat. Met zijn dood is ook zijn zwarte kunst verloren gegaan.
 • kunst
 • sterven
 • Een veehouder kan bedelaars een half uur voor zijn poort laten stilstaan. Pas als hij roept dat ze weer door kunnen lopen, komen de bedelaars weer in beweging. Bovendien kan de man alle deuren in zijn…

sage uit 1896
 • niet zeggen waar — dat «De zwarte kunst» heette en altijd verzegeld werd verkocht. Door dit te lezen werd iemand met den
 • Klaas Kunst. Iemand, die uit liefhebberij wat aan de natuurkunde, of ook aan goochelarij deed en daarvan proefjes toonde
 • Het hoofdstuk over Klaas Kunst, waarnaar Dykstra hier verwijst is te vinden in: Waling Dykstra: Uit Friesland's
 • pseudoniem gezien. Het woord 'wit' in de naam moest mogelijk aangeven dat er in het boek geen sprake is van zwarte magie.
 • . Door het lezen van het boek "de zwarte kunst", kreeg je enerzijds meer kennis van de duivel en verkreeg je anderzijds
 • Klaas Kunst
 • sterven
 • Duivelskunstenaars zijn mensen die dingen kunnen doen, die voor velen onbegrijpelijk zijn. Vaak zijn het mannen. Gedacht werd dat goochelaars, koorddansers en andere kermisartiesten hun trucs alleen…

sprookje uit 1990
 • teruggevraagd? Had ik het maar nooit gedaan!' 'Zwarte kunst,' wist iedereen. 'Ik ga weer naar het bos,' zei Olifant-Anansi
 • iedereen leed gebrek'. Daarom moet Anansi wel listen verzinnen om aan eten of aan geld te komen! Zwarte kunst is natuurlijk
 • gaan vragen om zijn geld en zelfs dreigde met moord. Anansi spuugde toen op hem en sindsdien is hij ziek. Zwarte kunst
 • zwarte kunst
 • sterven
 • Anansi zit zonder geld en besluit te gaan lenen bij zijn vrienden, maar overal krijgt hij te horen dat hij het geld terug moet betalen. Tijger Tigri dreigt zelfs met moord als Anansi niet met geld…

sage uit 1934
 • Brenno, een forsch, donker-uitziend man, die op z'n zwarte paard gezeten, de poorters van Breda schrik aanjoeg, wanneer hij
 • hoevenaar zonder medelijden uit. Waar hun zwarte paarden gedraafd hadden, wapperde na korten tijd de zwarte vaan der rookwolken
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 50
 • sterven
 • Kunst, Hub.
 • Hoe Denen zich in Brabant vestigden en rovend en plunderend dit gebied teisterden. En hoe door een list van Godevaert I, hertog van Brabant, de Brabanders verlost werden van de wrede Denen.

sage uit 1922
 • zij had het van een zwarte kunstenaar, een tuinman, die zich wreekte, omdat ze niet met hem gaan wilde. De oudste echter
 • meesters kunst was, Jewantje overleed eenige dagen later. Meester roemde er zich niet op de macht te bezitten om de heksen te
 • medicijn baat niet. Dan wordt een zwarte kip gekookt, maar de ketel knalt uit elkaar. Dan wordt de sleutelproef gedaan
 • kunst
 • sterven
 • Een meisje is betoverd door de heks Jewantje en de dokters weten geen raad, maar iemand kent een heksenbanner tevens piskijker en gaat met pis naar Rotterdam met veel moeite, maar de diagnose is zo…

sage uit 1934
 • zoekt en zint in radelooze smart, hoe plotseling in de zon van heur jong geluk de zwarte schaduw van het noodlot schoof
 • . Spookten geen zwarte nixen in de holle boomen en lachte geen woudgeest, hijgend en dof, in 't grillige gewei der verwrongen
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 72
 • sterven
 • Kunst, Hub.
 • Walter van Ulvenhout en Maria van Gaveren zijn verliefd op elkaar. Hun vaders houden vanwege een oude vete een huwelijk tussen hun kinderen tegen. Wanneer Maria en Walter een kluizenaar vragen om hen…

sprookje uit 1843
 • fantasie, iets dat men zwarte kunst noemt!” “Maar dat boek waarin ik het heb gelezen,” zei de keizer, “is mij toegezonden door
 • allemaal, en hij die de kunst vogel had gebracht kreeg dadelijk de titel van keizerlijke oppernachtegaalbrenger. “Nu moeten ze
 • te sterven komt de echte nachtegaal hem met zijn gezang redden.
 • sterven
 • De keizer van China wil altijd het mooiste van het mooiste hebben. Ook als hij hoort over een prachtig zingende nachtegaal. Dan krijgt hij echter een mechanische nachtegaal en vergeet hij de echte…

sage uit 1963
 • strijkers, dat ware mense die an vrije kunst deje. De genezing duurde net zoveel dage as ze de ziekte hadde gehad, voor het
 • strijke. Net zoveel dage as ze 't hadde, net zoveel dage duurde ok de genezing. Zukke mense moste de vrije kunst overdoen. As
 • strijkers moesten de vrije kunst overdragen, anders konden ze niet sterven.
 • Mensen die een voet hadden verzwikt, werden gestreken door strijkers. Dat waren genezers die aan vrije kunst deden. De
 • niet sterven
 • sterven
 • Mensen die een voet hadden verzwikt, werden gestreken door strijkers. Dat waren genezers die aan vrije kunst deden. De strijkers moesten de vrije kunst overdragen, anders konden ze niet sterven.

sage uit 1859
 • gelooft men dat tooverkollen en heksenmeesters niet kunnen sterven, voor ze hun kunst aan een ander hebben geleerd.
 • Heksen aan het werk Als je vroeger tachtig jaar en tegelijk arm was, dan kon je 'n wondere kunst. Je kon dan iemand de
 • kunst
 • sterven
 • Mensen boven de tachtig kunnen iemand de koorts op het lijf jagen en kinderen de "oude man" geven, zodat ze niet meer groeien.

sage uit 1899
 • grootmoeder dat gedaan had, heeft hij deze gedwongen haar de kunst weer af te nemen. Aangezien hij een vermogend man was, heeft
 • Meisje dat verteld dat ze kan melken wil dat eerst niet doen, want dan zal de koe sterven. Ze maakt met twee veters de
 • bewegingen van melken. De volgende dag vertelt de buurman dat een koe is gestorven. Het blijkt dat ze de kunst van de grootmoeder
 • kunst
 • sterven
 • Meisje dat verteld dat ze kan melken wil dat eerst niet doen, want dan zal de koe sterven. Ze maakt met twee veters de bewegingen van melken. De volgende dag vertelt de buurman dat een koe is…

sage uit 1922
 • van schoenen het manuaal van melken te maken. De koe bestierf het en de kol werd gedwongen het kind de kunst weer af te
 • de kol wordt gedwongen het kind de kunst af te leren.
 • kunst
 • sterven
 • Een kol leert een kind op afstand te melken door met de schoenveters de beweging van melken te maken. De koe sterft, en de kol wordt gedwongen het kind de kunst af te leren.

raadsel uit 2002
 • R. Kunst
 • sterven
 • Heeft een nachtwaker recht op pensioen als hij overdag sterft?

mop uit 1996
 • Er zou dit jaar een groot staatsman sterven. Dat kan niet in ons land zijn.
 • R. Kunst
 • Er zou dit jaar een groot staatsman sterven. Dat kan niet in ons land zijn.
 • sterven
 • Er zou dit jaar een groot staatsman sterven. Dat kan niet in ons land zijn.

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • sterven
 • Twee slangen zijn onderweg. Vraagt de één: "Zijn wij giftig?" Ander: "Hoezo?" Ene: "Nou, ik heb namelijk op mijn tong gebeten."

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • sterven
 • We hebben een vriend naar het kerkhof gebracht. Zijn buurman was overleden.

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • sterven
 • Het was niet de bedoeling om die doodskist te stelen, maar nu sterft de dode van de kou.

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • sterven
 • Man komt bij dokter en de dokter zei: "Ik kan u niet helpen, u moet eens modderbaden proberen." Man: "Helpt dat dan?" Dokter: "Dat niet, maar u kunt dan vast aan de grond wennen."

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • sterven
 • Eén drager is doodgegaan en een andere drager legt uit hoe goed hij was. Drager: "Iedere begrafenis was hij op zijn paasbest en met iedere crematie was ie op zijn asbest."

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • sterven
 • Drager is dood en een andere drager legt uit hoe hij was. Drager: "Hij heeft altijd in de belangstelling willen staan, nu heeft hij zijn zin."

mop uit 1996
 • R. Kunst
 • sterven
 • Een drager is dood en legt uit hoe het vroeger was. Drager: "2 jaar geleden was het zo druk, toen moesten we er een paar laten lopen."

legende uit 1923
 • meester Abbo van Limoges leerde hij de kunst van goudsmeden en ging zich daarna te Parijs in het vak bekwamen. Zijn faam drong
 • . Van daaruit bereisde hii Vlaanderen en Zeeland; men zegt, dat hij zelfs tot Denemarken en Zweden kwam Hij bleef zijn kunst
 • kunst
 • sterven
 • Een adelaar beschutte de zwangere moeder van Eligius tegen de zon, hetgeen de koning zag en voor peet stond. Eligius werd een goudsmid en maakte een troon voor de koning, die hem tot zijn muntmeester…

sage uit 1899
 • dat had geleerd. Toen hij hoorde dat grootmoeder dat had gedaan, heeft hij haar gedwongen om het kind die kunst af te
 • kunst
 • sterven
 • Een meisje kan na een visite aan haar grootmoeder koeien melken. Haar vader vraagt haar de koe van de buurman te melken, maar het meisje wil dat niet omdat ze weet dat de koe dan dood zal gaan. Haar…

sage uit 1899
 • dat melken geleerd had. En toen hij hoorde dat grootmoeder dat gedaan had, heeft hij deze gedwongen haar de kunst weer af
 • kunst
 • sterven
 • Een meisje is bij haar grootmoeder geweest en komt thuis met de mededeling dat zij koeien kan melken. Vader vraagt om buurmans koe te melken. Meisje wil dat liever niet, want dan gaat de koe dood.…