Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

4 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1938
 • onder jullie, die ons hieruit helpen kan?" Toen antwoordde broeder Albert: "Heer, ik kan u wel van den vijand verlossen
 • , maar het zou tegen uw uitdrukkelijk gebod zijn. Mocht ik mijn kunst toepassen, dan zou ge ze in angst en vrees zien
 • dan van de paus zijn zwarte kunst beoefenen.
 • zwarte kunst
 • vijand
 • De paus wordt op zijn schip omsingeld door vijandige schepen maar broeder Albert redt hem met zijn magie en mag vanaf dan van de paus zijn zwarte kunst beoefenen.

sage uit 1934
 • , verblindende schittering. Loom kabbelen de geelblinkende golven en lekken de randen der breede rivier. Daar ruizelen de zwarte
 • de Bommelerwaard. Hij is in volle wapenuitrusting, nergens is hij immers veilig. In gestrekten draf brengt z'n zwarte
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 117
 • vijand
 • Kunst, Hub.
 • Ridder Folkert heeft opdracht gegeven een nieuwe burcht te bouwen. Op een nacht horen zijn werklieden mannen zingen. Uit lichte nevel zien zij witte gestalten opdoemen, evenals een kerk. Enige maanden…

sage uit 1919
 • . Hun haat echter werd zóó machtig, dat ze ten laatste niet meer onderscheidden, wie vriend was of vijand; zooals een
 • leerling een kunst leert van den al-wetende meester, en hem evenaart, zóó kenden zij de lagen der wreedheid evengoed als de
 • vijand
 • Op een dag vaart er een schip uit Amsterdam om de Nederlanden te beschermen tegen de Geuzen. De vrouw van een der scheepslieden, zei haar man gedag. De volgende dag ging ze al weer naar de haven om,…
cohen2.jpg

sage uit 1918
 • hunner armen dikwijls opzwellen, en zij schudden de wapenen, als gingen zij den vijand tegemoet: ojammer echter! de vijand
 • . Als ze den misdadiger naar het kot sleepten, deden ze dit naar de eischen der hoogste kunst. Ook op het oogenblik, dat de
 • vijand
 • Op een dag reed er een viskoopman door Weert. Tijdens deze rit viel er een rog van zijn kar. Toen de Weertenaren het dier zagen liggen dachten ze dat het een monster was. Gelukkig hadden de burgers…