Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

20 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1923
 • Toovenaars. Een heer uit Middelburg kende enkele menschen die beweerden, en van wie beweerd werd, dat ze de zwarte
 • kunst kenden. Hij heeft ze wel eens gevraagd, hem dien kunst te leeren. Ofschoon ze arm waren, en hij hen een flinke som
 • Een heer krijgt arme mensen er met geen geld toe hem de zwarte kunst te leren.
 • kunst
 • vragen
 • Een heer krijgt arme mensen er met geen geld toe hem de zwarte kunst te leren.

sage uit 1911
 • Daar was ook een smid, die de zwarte kunst verstond. Hij vroeg aan zijn knecht: "Wil ik voor de aardigheid die wagen
 • verstond ook de kunst. Hij sprong eraf, liep naar den smid toe en zei: "As je niet weerlichtgauw make, dat we weer weg kenne
 • kunst
 • vragen
 • Man toont knecht dat hij wagens kan vastzetten. In de vastgezette wagen zit echter een man die dat ook kan, en hij dwingt de ander het vastzetten op te heffen.

sage uit 1923
 • Toovenaars. Omstreeks 1850 leefde in Middelburg een dokter, die de zwarte kunst kende, gelukkig deed hij er geen kwaad
 • aan zwarte kunst doet, hoe het met haar man is. Hij gaat in trance en meldt haar na afloop haar man in een café in
 • kunst
 • vragen
 • Een vrouw, die zich ongerust maakt over haar man, die de Schelde moest oversteken in dichte mist, vraagt de dokter, die aan zwarte kunst doet, hoe het met haar man is. Hij gaat in trance en meldt haar…
1177.jpg

sage uit 1903
 • Iemand, die de zwarte kunst verstaat en wagens wil laten stilstaan, moet eerst vragen of hij mee mag rijden. Bij
 • Tovenaar die wagens wil laten stilstaan moet eerst vragen of hij mag meerijden. Bij weigering prevelt hij iets waarop
 • kunst
 • vragen
 • Tovenaar die wagens wil laten stilstaan moet eerst vragen of hij mag meerijden. Bij weigering prevelt hij iets waarop het paard kreupel wordt, als hij mag meerijden prevelt hij weer wat en is het…

sage uit 1962
 • Dekker, di de schuld van was. D’r wier verteld dat die an de zwarte kunst dee. Noe zag ze di ok wè ’n bitje ni uut: z’aa mar
 • ondervonde wat ā de zwarte kunst was en ie zou nooit mi ni ’t Olmenof g’n slachten.
 • wordt dat ze aan zwarte kunst doet. Het slachten verliep zonder problemen, de vrouw had hij nog niet gezien. Na afloop ging
 • kunst
 • vragen
 • Een slachter voldoet aarzelend aan het verzoek om het varken te slachten op een boerderij waar van de vrouw gezegd wordt dat ze aan zwarte kunst doet. Het slachten verliep zonder problemen, de vrouw…

sprookje uit 1990
 • teruggevraagd? Had ik het maar nooit gedaan!' 'Zwarte kunst,' wist iedereen. 'Ik ga weer naar het bos,' zei Olifant-Anansi
 • en toen ben ik het hem terug gaan vragen.' 'Wij ook, wij ook!' riep iedereen. 'Maar toen wilde hij het niet teruggeven
 • iedereen leed gebrek'. Daarom moet Anansi wel listen verzinnen om aan eten of aan geld te komen! Zwarte kunst is natuurlijk
 • gaan vragen om zijn geld en zelfs dreigde met moord. Anansi spuugde toen op hem en sindsdien is hij ziek. Zwarte kunst
 • zwarte kunst
 • vragen
 • Anansi zit zonder geld en besluit te gaan lenen bij zijn vrienden, maar overal krijgt hij te horen dat hij het geld terug moet betalen. Tijger Tigri dreigt zelfs met moord als Anansi niet met geld…

sage uit 1911
 • ? Ziehier het resultaat. In de Haarlemmermeer was iemand, die de zwarte kunst verstond. Als een paard en rijtuig hem vooruit was
 • zwarte kunst
 • vragen
 • Zegsman vertelt dat hij er eens aan heeft gedacht om van iemand te leren toveren. Een vriend waarschuwt hem dat die man graag van het toverboekje af wil, maar dat alleen kan doorgeven aan iemand die…
284.jpg

sage uit 1934
 • stilstond, om met ontzetting rondom zich de zwarte duisternis te zien, waarin hij z'n graf zal vinden. En een ander, zoeker en
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 31
 • vragen
 • Kunst, Hub.
 • Op een dag zwom er een zeemeermin in de haven van Zevenbergen. Smekend vroeg zij om een slok water. De inwoners lachten haar uit. De mare voorspelde dat Zevenbergen zou vergaan. Wanhopig zwom ze…

sage uit 1926
 • gauw 't mes getrokken en een jaap of snede over den rug gegeven werd. (Kunst 1926: 11)
 • H.J.M. Kunst
 • vragen
 • Slipje in een colbert dragen wordt voor verwaandheid gezien, verwijst ook naar het snel het mes trekken.

sage uit 1920
 • Fant' is een dolleman, een herrieschopper. (Kunst 1926: 10-11)
 • H.J.M. Kunst
 • vragen
 • Spotnaam, spotrijm, verhalen over herkomst.

sage uit 1923
 • den dood verlost konden worden en dat zij hun kunst leerden van den duivel, die met hen boeleerde. De toovenaar echter was
 • vaak een geleerd man (Doctor Faustus. Cornelius Agrippa), die de kunst uit tooverboeken kende. Sinds de duivel meer en meer
 • vragen
 • Een man zit in een boek te lezen en steeds meer ratten verschijnen om hem heen; hij krijgt het advies om het boek van achter naar voren te lezen en de ratten verdwijnen.

sage uit 1970
 • staan en dan moesten ze bij de oude molenaarsvrouw aankloppen en haar vragen of ze hen alsjeblieft wilde helpen. Zodra dan
 • brede water naar de overkant en kwam helemaal droog aan. Maar die wist blijkbaar meer van de kunst dan die toverheks
 • kunst
 • vragen
 • Vrouw van molenaar zet paarden vast, laat dieren ontsnappen, helpt paard en wagen uit het water met een touw

mop uit 1996
 • keer toch?" Man: "Ik vind het zo leuk om te vragen."
 • R. Kunst
 • keer toch?" Man: "Ik vind het zo leuk om te vragen."
 • vragen
 • Een man gaat in de rij staan en na anderhalf uur vraagt hij aan de loketiste: "Kan ik meneer Jansen spreken?" Loketiste: "Helaas, meneer Jansen is dood." De man gaat in de rij staan en na anderhalf…

sage uit 1892
 • Inexhaustible object. OV IV: 115-116, bewerking van 1.23. Bewerking: Biemans 1973: 35-37; Kunst 1972: 5 (no. 18); vgl. Kunst 1968
 • vragen
 • Boer ontmoet kabouter en geeft hem tabak. Onderweg vertelt de kabouter dat hij meegewerkt heeft aan de bouw van een toren. Kabouter bedankt met de woorden dat de boer 's avonds zoveel moet roken als…

sage uit 1892
 • (no. 169); Kunst 1972: 11-12 (no. 40); Biemans 1973: 22. S.S539.3. 2. De archeologie van het vertellen. Verhalen uit de
 • vragen
 • Voerlui gaan vrijwel altijd kroeg van een vrouw binnen, anders bestaat de kans dat ze de paarden vastzet.

sage uit 1892
 • volgende verschijning den geest zou vragen, wat hij verlangde. Het spook, hierover aangesproken, antwoordde dat het hare moeder
 • - 217. Bewerking: Sinninghe 1933: 63-64 (no. 82); Biemans 1973: 58-59; vgl. Kunst 1972: 8-9 (no. 28). S.S402.5; LS C126 (zie
 • vragen
 • Aan een zwijgende geest die aan een meisje verschijnt wordt op raad van de pastoor gevraagd wat er gedaan moet worden. De geest blijkt haar moeder te zijn die een mis gelezen wil hebben. De schim…

sage uit 1970
 • van Boakel' in Sinninghe 1942: 45. Bewerking: Kunst 1968: 44. Vgl. Jansen 1979: 52-53. S.M1317.1; AT 1310 B Burying the
 • vragen
 • In Bakel wordt een dier gevangen waarvan niemand de naam kent. De Raad besluit dat het dier ter dood veroordeeld moet worden. Alle voorstellen over de wijze waarop worden verworpen tot iemand…

mop uit 1919
 • kook¬kunst tot dezen volmaaksten vorm zijn geschapen. Al het eten was superlatief! De goudsmid had een goede huisvrouw
 • vragen
 • In een stad woonde een goudsmid, die om klanten naar binnen te lokken ze meenam naar een prachtige kamer en de klant vervolgens de lekkerste spijzen aanbood. Op een dag kwam Hans Hannekemaaier bij hem…
cohen29.jpg

sage uit 1896
 • aandrang, dat op alles wat zij zal vragen naar waarheid worde geantwoord, omdat liegen haar werk geheel kan verijdelen. Nu is
 • kunst te onheilig. — Sytske trekt de hartenaas. — «Het huis» zegt Hinke, «nu maar weer». — De tweede kaart is de klaverheer
 • vragen
 • In Nieuwebrug woonde waarzegster Hinke, die Hinke Kaart genoemd werd. Op een avond bezoeken twee vrouwen haar voor advies. Sytske is huishoudster bij een winkelier. Ze heeft lange tijd een vrijer…

personal narrative uit 2002
 • ik begrepen." TM: "Zuiverste wat?" RK: "Zuiverste personen. Dat zou je kunnen vragen." TM: "Aan wie?" RK [laat korte
 • stilte vallen]: "Je kan alles vragen. Je kan de computer ook vragen: wat is het antwoord op deze vraag?" TM: "Ja, maar krijg
 • KUNST.21E
 • vragen
 • Graancirkels worden waarschijnlijk gemaakt door lichtbollen; dit zijn manifestaties van buitenaardse entiteiten. De graancirkels hebben een boodschap, al is nog niet bekend welke. Wel geeft een…