Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

17 resultaten voor "zwarte kunst"

mop uit 1996
 • Maar het tegenovergestelde was die autoloze zondag,een zwarte bladzijde in ons bedrijf, een dooie boel.
 • R. Kunst
 • Maar het tegenovergestelde was die autoloze zondag,een zwarte bladzijde in ons bedrijf, een dooie boel.
 • wagen
 • zwarte bladzijde
 • Maar het tegenovergestelde was die autoloze zondag,een zwarte bladzijde in ons bedrijf, een dooie boel.

sage uit 1922
 • Ontmoet iemand, die de zwarte kunst verstaat, een ander die haar ook machtig is, dan is het maar de vraag wie de
 • sterkste is. Eens vertoonde een smid zijn kunst van wagens stil te laten staan op een rijtuig, waar een oud-soldaat in zat. Die
 • kunst
 • wagen
 • Man die kan toveren zet een rijtuig vast waarin iemand zit die ook kan toveren en die dreigt met maatregelen. Uit angst laat de man het rijtuig weer gaan.

sage uit 1911
 • Daar was ook een smid, die de zwarte kunst verstond. Hij vroeg aan zijn knecht: "Wil ik voor de aardigheid die wagen
 • verstond ook de kunst. Hij sprong eraf, liep naar den smid toe en zei: "As je niet weerlichtgauw make, dat we weer weg kenne
 • Man toont knecht dat hij wagens kan vastzetten. In de vastgezette wagen zit echter een man die dat ook kan, en hij
 • kunst
 • wagen
 • Man toont knecht dat hij wagens kan vastzetten. In de vastgezette wagen zit echter een man die dat ook kan, en hij dwingt de ander het vastzetten op te heffen.

sage uit 1901
 • DE VASTGEZETTE WAGEN Mensen die de zwarte kunst verstaan en wagens willen laten stil staan, moeten eerst vragen of ze
 • mee mogen rijden. Wordt dat geweigerd, dan prevelt de zwarte kunstenaar iets waardoor het paard kreupel wordt en stil moet
 • De vastgezette wagen
 • Een man verstaat de zwarte kunst en kan wagens stil laten staan. Op een dag vraagt hij aan een boer of hij mee mag
 • rijden op zijn wagen. Hij krijgt geen antwoord en laat daarom de wagen elke keer stilstaan. De man kan de wagen daardoor
 • zwarte kunst
 • wagen
 • Een man verstaat de zwarte kunst en kan wagens stil laten staan. Op een dag vraagt hij aan een boer of hij mee mag rijden op zijn wagen. Hij krijgt geen antwoord en laat daarom de wagen elke keer…

sage uit 1901
 • Van menschen die de zwarte kunst verstonden. D. Willem v. d. H. ging eens naar Purmerend. Toen reed hem een boer
 • daarna stond de boer stil: er haperde wat aan den wagen. Nauwelijks was hij weer op rit, of het paard bleef staan. En zoo
 • Van menschen die de zwarte kunst verstonden. D.
 • wagen
 • Voorbeelden van toverij en vastzetten.

sage uit 1903
 • Iemand, die de zwarte kunst verstaat en wagens wil laten stilstaan, moet eerst vragen of hij mee mag rijden. Bij
 • kunst
 • wagen
 • Tovenaar die wagens wil laten stilstaan moet eerst vragen of hij mag meerijden. Bij weigering prevelt hij iets waarop het paard kreupel wordt, als hij mag meerijden prevelt hij weer wat en is het…

sage uit 1894
 • Van menschen die de zwarte kunst verstonden. C. Aan den grooten weg tusschen Schipluiden en Delft stond vroeger de
 • oponthoud, tot Delft toe. Een ander had een kooi met kippen op zijn wagen en op eens viel het schootje er af en het deksel open
 • Van menschen die de zwarte kunst verstonden. C.
 • Langs de tovermolen tussen Schipluiden en Delft kon men niet gaan zonder iets mee te maken: of de wagen bleef vaststaan
 • wagen
 • Langs de tovermolen tussen Schipluiden en Delft kon men niet gaan zonder iets mee te maken: of de wagen bleef vaststaan, of de dieren liepen weg, of men raakte te water. Voor hulp moest men dan naar…

sage uit 1901
 • Van menschen die de zwarte kunst verstonden. B. De oude Heintje G. te Zuiderwoude kon ook van die rarigheid. Als er
 • . Kees de W. heeft het gehad dat hij met varkens naar Purmerend moest en hij kon ze maar niet op den wagen krijgen. Hij riep
 • Van menschen die de zwarte kunst verstonden. B.
 • de hulp van de tovenaar meteen. Ook als dieren op een wagen geladen moeten worden, kan de tovenaar zorgen dat ze er
 • wagen
 • Een tovenaar kan invloed uitoefenen op dieren en natuur. Als er een koe uit de sloot gehaald moet worden, lukt dit met de hulp van de tovenaar meteen. Ook als dieren op een wagen geladen moeten…

sage uit 1966
 • kunst
 • wagen
 • Een man was een keer op weg naar Leeuwarden, toen hij met zijn hondenkar over een brug heen wilde gaan. Met geen mogelijkheid kreeg hij zijn honden vooruit, het leek zelfs wel of er van achteren aan…

sage uit 1974
 • kunst
 • wagen
 • Man zet paard vast, en laat het paard gaan.

mop uit 1901
 • Deer was ers een knecht die lange jare bij een dokter edaan had en zoodoende de kunst al zoo een bietje of ekéke had
 • kunst
 • wagen
 • Knecht neemt ontslag bij de dokter waar hij werkt en begint in een ander land voor zichzelf. Voor de remedies gebruikt hij het rad van avontuur, en geneest veel patiënten. Ook een patiënt van zijn…

sage uit 1953
 • een "puud" (kikvors) in hun zak hadden. Men lette er wel op. Deze vrouw en haar zoon vrstonden de kunst van toveren. Dit
 • zag men weer niets. Ook de eigenaars merkten niets, want later waren de konijnengewoon in 't hok. Als een wagen, of
 • Von Hexe empfangene Äpfel verwandeln sich in Kröten & SINSAG 0541: Hexe lässt Wagen vom Deich (Weg) fallen
 • wagen
 • Een moeder en zoon zijn tovenaars. Kinderen krijgen snoepjes, die echter in hun zak in kikkers veranderen. De zoon wint drie keer de loterij. Konijnen lopen het ene moment over het water van hun put…

sage uit 1970
 • handschrift Hendrik Ouwerling, onderwijzer te Deurne. inv. no. B1.2. Vergelijk: Kunst 1934: 38-39, 1968: 44. 3
 • wagen
 • Mol die door een ooievaar is gepakt vreest op het grondgebied van Gerwen te vallen, om daar te verhongeren.

sage uit 1892
 • geworden Het verwonderlijkste spook was echter een wagen, die meestal bliksemsnel uit den Berg, d.i. van de richting Eersel
 • . OV IV: 9, BB 425. Bewerking: Sinninghe 1933: 59 (no. 76), 1964: 41-42; Biemans 1973: 12; Kunst 1968: 24. S.S450.9, S
 • spokerijen is een wagen die onzichtbaar door de poort en de stal rijdt en plotseling rijdend en rammelend op de zolder is.
 • wagen
 • Na zijn dood keert de gemeentesecretaris die de gemeente heeft benadeeld met spokerijen terug in zijn huis. Eén van de spokerijen is een wagen die onzichtbaar door de poort en de stal rijdt en…

sage uit 1934
 • hare jonkvrouwen. Haar dienaar, een gedoopte Moor, door haar vader meegevoerd uit 't H. Land, voert den wagen langs de
 • der wijde vlakte. Maar met ontzetting bemerkt de Moor, dat hij den weg is kwijtgeraakt, de muilezels voeren den wagen in
 • Hub. Kunst. Brabantsche sagen: aan de boeren van Brabant, die nog de sagen van hun land bewaren. Turnhout, 1934. p. 126
 • wagen
 • Kunst, Hub.
 • Maria van Brabant trouwt met koning Otto van Brunswijk. Maar al snel komt hij om en wordt ze weduwe. Op een dag is ze onderweg in haar koets, als ze vast komen te zitten in een moeras. De muildieren…

mop uit 1919
 • . Daar had mijnheer rotsen doen aanleggen, en zij tweeën liepen door kunstrnatige grotten naar kunst¬matige vijvers, welker
 • had. Het drinken van thee, zonder te morsen, was reeds een groote kunst. Dan zouden noch zijn zuster, noch zijn zwager het
 • wagen
 • Als Hans Hannekemaaier door de Kalverstraat wandelt wordt hij plotseling door de menigte een stoep op geduwd. Er komt een zilveren koets voorbij rijden. Plots houdt de koets stil. Tot Hans zijn…
cohen31.jpg

sage uit 1918
 • stillen eerbied wordt gesproken. De vischkoopman dan had een rog op zijn wagen, die, zonder dat hij 't merkte, van zijn kar
 • . Als ze den misdadiger naar het kot sleepten, deden ze dit naar de eischen der hoogste kunst. Ook op het oogenblik, dat de
 • kar. En ligt als een ongedierte achter den wagen. Zijn vaalzwart, maar flikkerend oog als een star, Is zeker
 • wagen
 • Op een dag reed er een viskoopman door Weert. Tijdens deze rit viel er een rog van zijn kar. Toen de Weertenaren het dier zagen liggen dachten ze dat het een monster was. Gelukkig hadden de burgers…