Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

25 resultaten voor "zwarte kunst"

sage uit 1962
 • Zwarte kunst: Toen ik omstreeks 1915 bij Boers in de Donk woonde, stond ik op een maanlichte avond, in gezelschap met
 • de jongste knecht, Piet Hendriks, te praten met de eerdergenoemde knecht van de Heikamp, die aan zwarte kunst deed. In de
 • Zwarte kunst
 • Knecht die aan zwarte kunst doet wijst er op dat de knoesten in stammen mensen zijn. Verteller meent ook beweging te
 • zien, maar zegt dat hem niets wijsgemaakt kan worden. Een andere knecht ligt er 's nachts wakker van.
 • kunst
 • zien
 • Knecht die aan zwarte kunst doet wijst er op dat de knoesten in stammen mensen zijn. Verteller meent ook beweging te zien, maar zegt dat hem niets wijsgemaakt kan worden. Een andere knecht ligt er 's…

sage uit 1892
 • vooruit te zijn, want hij dacht ze zeker daar weder te zien, hetgeen tot zijne verwondering niet gebeurde. Groot is het getal
 • . Doch geene andere dan 'die met den helm geboren zijn,' meenen sommige lieden, zien zulk eene vertooning.
 • , BB: 424. Vermelding: Sinninghe 1933: 72 (no. 92), 1964: 78; Bewerking: Biemans 1973: 15-16, Kunst 1968: 13. S.S481.4. 2
 • . Veel mensen zien een lijkstatie, maar de gedachte is dat alleen mensen die met de helm geboren zijn dat kunnen.
 • zien
 • zwarte
 • Op een nacht ziet een man een rij mannen in het zwart naar het kerkhof gaan, maar als hij ze opwacht komen ze niet. Veel mensen zien een lijkstatie, maar de gedachte is dat alleen mensen die met de…

sage uit 1901
 • zoo graag zien wou. Maar de vrouw was niet ingenomen met haar kunst en joeg de kol weg.
 • De mevrouw van een meid wil graag zien hoe die een paard en rijtuig kan vastzetten, maar ze waardeert het toch niet en
 • kunst
 • zien
 • De mevrouw van een meid wil graag zien hoe die een paard en rijtuig kan vastzetten, maar ze waardeert het toch niet en jaagt de meid weg.

sage uit 1968
 • heft n hond, die zat te jankn, tuskn de oorn deur keekn en toen is de kunst op hum overgaan; nou kan e zien, waar n
 • jong zien oorn kieken. Dan giet de kunst weer op de hond over.” Dat hebben ze daan. De jong keek op n keer naar n huus
 • Een jongen kon kwaad zien. Hij stond 's nachts op om te zien of er een dode was. De kunst was op hem overgegaan doordat
 • zien
 • Een jongen kon kwaad zien. Hij stond 's nachts op om te zien of er een dode was. De kunst was op hem overgegaan doordat hij zijn hond die zat te janken, tussen de oren door keek. De jongen werd er van…

raadsel uit 1996
 • R. Kunst
 • zien
 • Het is geel en als je het in je oog krijgt ben je dood. Autobus.

Trefwoorden: autobus, dood, geel, ongeluk, rijden, verkeer, zien


raadsel uit 1996
 • R. Kunst
 • zien
 • - Wat is het toppunt van hardheid? - Tegen een blinde zeggen die voor een ravijn staat: pas op voor het afstapje.

sage uit 1956
 • . [mevr. S.F. Hubert- Van Galen, zie F4]. ,,De mens, aan wie(n) het vermogen gegeven is in de natuur kabouters te kunnen zien
 • , zal, wanneer hij of zij het hier gegeven, en volgens de regelen van de Kunst van lood vervaardigde, amulet aan een uit
 • Kunst
 • zien
 • Mensen die kabouters kunnen waarnemen zullen door het dragen van een loden amulet in de vorm van een pentagram gemakkelijk vriendschap kunnen sluiten met de, vaak humeurige en afwijzende, kabouters.…
kabouter_296.jpg

mop uit 1651
 • Decca. R. 'Wel Frits, is de kunst niet goedt geweest?' R. 'Ick sie waerachtig nu geen bock of ik denck terstont om u.'
 • kunst(?)
 • zien
 • Laurens heeft Frits in Bengalen bokken leren schieten. Een jaar daarna komt hij terug van een tocht (van Malaga naar Dakar?). Laurens vraagt dan aan Frits of de vaardigheid hem niet van nut is…

sage uit 1848
 • Toveren is een kunst, maar toch waren er in Zeeland mensen, die deze kunst verstonden. Vooral schaapsherder, die de
 • zien
 • In Sint Anna ter Muiden was een schaapsherder die door zijn toverkrachten te gebruiken, zijn schapen kon laten grazen op plekken waar dat niet toegestaan was, zonder gesnapt te worden.

sprookje uit 1903
 • alle twaalf met uitgestrekte armen zitten en konne niks meer doen. Die soldaat verstong de vrije kunst, weet je. "Pas jij
 • kunst
 • zien
 • Onderweg naar de markt krijgt een boer met veel geld op zak gezelschap van een soldaat, die hij eerst niet vertrouwt. Ze belanden in een herberg waar later twaalf mannen binnenkomen. Die willen…

personal narrative uit 2002
 • TM: "Waarom - trouwens, dat is een andere vraag hier, - maar waarom kunnen sommige mensen wel lichtbollen zien, en
 • - sensoren in je ogen, die dit soort verschijnselen kunnen zien. Niet iedereen kan ze alleen gebruiken, als het ware. De
 • Ieder mens is in staat om lichtbollen te zien; de sensoren ervoor zijn in het oog aanwezig. Men moet zich er alleen
 • KUNST.21E
 • zien
 • Ieder mens is in staat om lichtbollen te zien; de sensoren ervoor zijn in het oog aanwezig. Men moet zich er alleen voor openstellen.
549.jpg

sage uit 1922
 • kunst
 • zien
 • Vermist kind blijkt in een stoof te hebben gezeten. Ze heeft van een vrouw geleerd zich kleiner te kunnen maken.

personal narrative uit 2002
 • : als je overlijdt, laat me jou zien, hè? Dat er na de dood een leven bestaat. Toen had 'ie had gedaan... toen was 'ie
 • KUNST.21E
 • zien
 • Een echtpaar wil weten of er leven is na de dood, en ze spreken af dat degene die het eerst sterf zich kenbaar zal maken aan de ander. De man overlijdt en vertoont zich 's nachts als de vrouw in bed…

sage uit 1893
 • wereld gekomen was. Zulke menschen ontwaren immers soortgelijke dingen, die anderen niet zien, al worden zij zelfs door
 • ; Sinninghe 1933: 80 (no. 111), 1964: 80; Biemans 1973: 67; vermelding: Kunst 1968: 13. 2. De archeologie van het vertellen
 • Man die met de helm is geboren en daardoor meer kan zien dan andere mensen, ziet hoe 's nachts bij stil weer de
 • zien
 • Man die met de helm is geboren en daardoor meer kan zien dan andere mensen, ziet hoe 's nachts bij stil weer de berkebomen op een spookplaats zo ver buigen dat de toppen de grond naderen.

sage uit 1893
 • oogenschouw werd genomen. Maar ... wat zien ze daar? Op den omloop van den toren groeit gras! Goede raad was hier duur. Gelukkig
 • : Sinninghe 1934: 33; Kunst 1934: 48-49; Cornelissen 1930 (lIl): 153; Biemans 1973: 73-74. S.M121O.1; AT 1210 The Cow is Taken to
 • zien
 • Het bestuur van het dorp dat nog geen naam heeft besluit een kalf naar boven te hijsen om het gras in de torenomgang weg te eten. Het kalf begint 'boak, boake, boak-el' te loeien als het naar boven…

sage uit 1892
 • Lang bestaande gedachte dat op de duivelsberg geesten uit de hel duivelse kunsten vertonen. Velen zien daar gedrochten
 • kunst
 • zien
 • Lang bestaande gedachte dat op de duivelsberg geesten uit de hel duivelse kunsten vertonen. Velen zien daar gedrochten die angst aanjagen en mensen op de vlucht jagen.

sage uit 1892
 • kunst van waarzeggerij. Zoo troffen zij eens op De Hoef de huisvrouw bedroefd aan, omdat haar man, die menigmaal naar
 • zien
 • Tegen vergoeding van een kat of een andere gift verrichten kabouters 's nachts arbeid of voorspellen ze geluk aan de gevers. Ter voorkoming van brand werpen ze een bol in het vuur die ze soms vlak bij…

sage uit 1892
 • . Bewerking: Sinninghe 1933: 22-23 (no. 21), 24 (no. 25), 1964: 21, 22; Biemans 1973: 30- 31; vgl. Kunst 1972: 31-32 (no. 125
 • zien
 • Onzichtbare kabouters verrichten 's nachts arbeid, stelen niet, dragen soms rogge naar een andere eigenaar. Ze verdwijnen als hun aanvoerder is gestorven, anderen vertellen dat ze op bevel van de Paus…

sage uit 1892
 • . Bewerking: Biemans 1973: 42-44; Kunst 1972: 2 (no. 4). 8.8823.2; ML 4005 The Werewolf Husband; LS D1021 Mensch verwandelt sich
 • zien
 • In de tijd dat haar vriend haar onderweg naar huis even alleen heeft gelaten wordt een meisje door een grote een hond belaagd die haar schort verscheurt. Teruggekomen stelt de jongen het bange meisje…

sprookje uit 1901
 • kunst
 • zien
 • Zoon van jager raakt bevriend met een jonge arend zodat die hem overal volgt. Uit wraak nemen kozakken hem mee naar Moskou. Daar ziet hij de arend weer en gebruikt hem als list om te ontsnappen. Hij…

sage uit 1970
 • zien. De-n- börgemieester die liet de-n- röt bei mekandere komme zoo skielik as ie kos umte vrögge of ze dä dieir kèsnde
 • van Boakel' in Sinninghe 1942: 45. Bewerking: Kunst 1968: 44. Vgl. Jansen 1979: 52-53. S.M1317.1; AT 1310 B Burying the
 • zien
 • In Bakel wordt een dier gevangen waarvan niemand de naam kent. De Raad besluit dat het dier ter dood veroordeeld moet worden. Alle voorstellen over de wijze waarop worden verworpen tot iemand…

sage uit 1892
 • . 428). Bewerking: Sinninghe 1964: 71; Biemans 1973: 9; Kunst 1972: 35 (no. 139). S.S404.1; LS C1021 Grenzgeist. 2. De
 • zien
 • Boer die onopgemerkt de afscheiding van zijn akker verzet komt na zijn dood terug met een de paal op zijn schouder en vragend waar hij de paal moet laten. Een dronken passant roept hem toe dat hij de…

sprookje uit 1901
 • kunst
 • zien
 • Arme kleermaker die dertien rovers een holle boom ziet ingaan en weer uitkomen, gaat ook naar binnen en neemt goud en edelstenen mee. Hij houdt het stil en begint een herberg. In vertrouwen vertelt…

mop uit 1901
 • kunst
 • zien
 • Terwijl de boer naar verkopingen gaat bezoekt de burgemeester zijn vrouw. Op een avond met slecht weer besluit een soldaat bij de boer te overnachten, maar gaat verder als hij de vrouw en haar bezoek…

mop uit 1919
 • . Daar had mijnheer rotsen doen aanleggen, en zij tweeën liepen door kunstrnatige grotten naar kunst¬matige vijvers, welker
 • had. Het drinken van thee, zonder te morsen, was reeds een groote kunst. Dan zouden noch zijn zuster, noch zijn zwager het
 • zien
 • Als Hans Hannekemaaier door de Kalverstraat wandelt wordt hij plotseling door de menigte een stoep op geduwd. Er komt een zilveren koets voorbij rijden. Plots houdt de koets stil. Tot Hans zijn…
cohen31.jpg