Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

VOLKS062 - Waarom de labboonen een lidteeken hebben

Een sprookje (), 1889

Leonardo_Diffusion_XL_a_realistic_color_photograph_of_a_laughi_2.jpg

Hoofdtekst

Waarom de labboonen een lidteeken hebben
Strooken en labboontje lagen toevallig bijeen aan den haerd. Op eens springt er een gloeiend kooltje uit het vuur.
"Kooltje, kooltje! Waar gaat gij zoo al-alleen naar toe?" vroeg strooken.
"Ik ga wandelen," antwoordde kooltje. "Ik lig hier den godganschen dag in dien haerd te branden. Als 't er zoo warm niet was, zou ik zeggen: ik ben het zoo moede als kou pap."
"Ik ga mee," zei strooken.
"En ik ook," zei labboontje.
De kennis was gemaakt, en onze drie mannen togen op reis. Ze gingen, ze gingen, ze gingen, en daar staan zij opeens voor een groot, groot water. Te vergeefs probeerden zij, er over te springen.
"Wat nu gedaan," zeiden zij.
En ze begonnen te denken en te peinzen... maar, wat ze vonden ? Niks !
"Nu heb ik het vast!" riep op eens labboontje uit. "Hoort! Gij, strooken, legt u op het water, en wij zullen op uwen rug overzetten."
"Aangenomen!" meende strooken.
Maar nu waren ze het niet eens, wie het eerste over die brug zou gaan. Ze deden dan gauw 'strooken trek' en het lot viel op kooltje. Maar als nu kooltje in 't midden van het brugje was, toen waaide er een wind, en daar schoot het op eens in brand; strooke vatte vlam, brak, en kooltje viel in 't water en... verdronk.
Op dit gezicht schoot labboon in zoo'nen schaterlach, dat zij berstte.
't Moet erg geweest zijn, want nu nog dragen alle labboonen er het lidteeken van.

Onderwerp

AT 0295 - The Bean, the Straw, and the Coal    AT 0295 - The Bean, the Straw, and the Coal   

ATU 0295 - The Bean (Mouse), the Straw, and the Coal.    ATU 0295 - The Bean (Mouse), the Straw, and the Coal.   

Beschrijving

Strootje, kooltje en boontje gaan op reis. Ze komen aan een water. Strootje gaat over het water liggen en kooltje gaat er het eerst overheen. Als hij in het midden is, waait de wind, kooltje gaat branden. Strootje vat vlam en kooltje valt in het water en verdrinkt. Bij het zien hiervan moet boontje zo lachen dat hij barst. Nu nog dragen alle boontjes er een lidteken van.

Bron

Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche Folklore. 2 (1889) p. 86

Motief

F1025.1 - Bean, straw, and coal go journeying.    F1025.1 - Bean, straw, and coal go journeying.   

A2741.1 - Bean laughs till it splits: cause of black stripe.    A2741.1 - Bean laughs till it splits: cause of black stripe.   

Commentaar

1889
The Bean, the Straw, and the Coal

Naam Overig in Tekst

Kooltje    Kooltje   

strooken [Strootje]    strooken [Strootje]   

labboontje [Boontje]    labboontje [Boontje]   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:20