Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

VODA_023_04

Een sprookje (mondeling), augustus 1977

_cc5cb5bf-a0e0-45b5-84b5-08675246cf82.jpeg
Leonardo_Diffusion_XL_a_devil_and_a_little_goat_standing_on_a_0.jpg
Leonardo_Diffusion_XL_a_devil_standing_on_a_wooden_bridge_1.jpg
Leonardo_Diffusion_XL_a_goat_running_on_a_wooden_bridge_1.jpg

Hoofdtekst

…op de wijze waarop men de duivel wel eens voor de gek kan houden.
Dit verhaal moet zeker honderdvijftig jaar geleden gebeurd zijn. Toen, honderdvijftig jaar geleden, woonde er op de grens van Brabant en Limburg een arme timmerman die er alles voor over had om rijk te worden. Maar dat rijk worden was een moeilijke zaak. Zoals gezegd deed hij er erg goed zijn best voor. Maar aangezien hij een vrouw en vijf kinderen te onderhouden had, zou er wel nooit iets van komen.
Op zekeren dag moest er over de rivier die door het dorp liep een geheel nieuwe brug gebouwd worden en de burgemeester ging naar de timmerman met de vraag of deze bereid was de nieuwe brug te bouwen. De timmerman zou er veel geld voor krijgen, maar dan moest de brug wel binnen één week gereed zijn. De timmerman nam het aanbod aan. Maar omdat een week erg kort was, ja, bijna onmogelijk om een brug klaar te krijgen, vroeg hij één dag bedenktijd. Dit werd hem toegestaan. De gehele dag dacht de timmerman na. Hij maakte plannen, tekende alles op papier, verscheurde het weer en begon opnieuw. Tot laat in de nacht werkte hij door, maar moest toen toegeven dat een week veel te kort was om een complete brug te bouwen. Vol woede sloeg hij met de vuist op tafel en riep uit: “Ik krijg het niet voor elkaar! De duivel moet het maar proberen.” Nog lang bleef hij met het hoofd tussen zijn handen aan tafel zitten, tot hij besloot om maar naar bed te gaan. Op hetzelfde moment werd er op de deur geklopt. Toen de timmerman openmaakte zag hij een heersch…een heer staan, gekleed als jager. Op zijn hoofd had hij een groene hoed met een veer.
“Maar timmerman,” vroeg de heer, “waarom ben je zo treurig?”
“Huh, zou men dat niet zijn,” antwoordde de timmerman, “als je werk en veel geld in het vooruitzicht wordt gesteld en je het niet verdienen kunt?” En de timmerman vertelde aan de heer waar het over ging.
“O, als het anders niets is” zei de bezoeker. “Dat is voor mij maar een peulenschilletje. Ik bouw die brug binnen vijf dagen, maar alleen onder één voorwaarde.”
“En dat is..?” vroeg de timmerman.
De man in het groen antwoordde: “Ik bouw de brug binnen vijf dagen, maar dan moet de eerste uit je huis die over de brug komt voor mij zijn.”
Toen besefte de timmerman dat hij met de duivel te doen had. Daarvan schrok hij wel en twijfelde of hij het aanbod wel aannemen zou. Maar het geld lokte hem zo, dat hij na enig nadenken zei: “Akkoord.” De overeenkomst werd, zoals gebruikelijk, met bloed bezegeld.
De volgenden dag, bij het eerste ochtendgloren, stond de timmerman op en toog aan het werk. En inderdaad, het werk vorderde zienderogen en binnen vijf dagen was de brug kant en klaar. Net stond hij vol bewondering zijn werkstuk te bekijken of daar stond de duivel al midden op de brug te wachten op de eerste ziel die uit het huis van de timmerman over de brug zou komen. De druivel…de duivel wreef zich vergenoegd in zijn handen, want zijn beloning zou niet lang op zich laten wachten.
“Kom over de brug!” riep de duivel tegen de timmerman. “Ik heb mijn woord gehouden, doe jij het nu ook.”
“Een ogenblikje,” zei de timmerman, “ik wil eerst even afscheid gaan nemen van mijn vrouw en mijn kinderen.”
Daarmee ging de duivel akkoord. De timmerman ging naar zijn huis om een kwartiertje later weer terug te komen. Maar deze keer was hij niet alleen, want voor hem uit huppelde vrolijk een geit die de timmerman van stal gehaald had. Toen de timmerman bij de brug kwam sloeg hij de geit op haar achterste, joeg het beest over de brug en riep naar de duivel: “Zo zwarte, hier heb je dan de eerste ziel uit mijn huis!”

Onderwerp

SINSAG 0852 - Der Brückenbau; wer als erster über die Brücke geht, gehört dem Teufel. Ein Hund über die Brücke gejagt.    SINSAG 0852 - Der Brückenbau; wer als erster über die Brücke geht, gehört dem Teufel. Ein Hund über die Brücke gejagt.   

AT 1191 - The Dog on the Bridge    AT 1191 - The Dog on the Bridge   

ATU 1191 - Sacrifice on the Bridge    ATU 1191 - Sacrifice on the Bridge   

Beschrijving

Een timmerman die graag rijk wil worden neemt de opdracht aan een brug te bouwen in één week. Het zal hem veel geld opleveren, maar de tijd blijkt veel te kort. De duivel biedt aan de timmerman te helpen, maar dan zal de eerste die uit het huis van timmerman over de brug komt voor de duivel zijn. De timmerman stemt in. Zodra de brug klaar is staat de duivel de timmerman op te wachten. De timmerman is de duivel echter te slim af, door als eerste een geit uit zijn stal over de brug te jagen.

Bron

Radio-uitzending Vonken onder de As (NOS)

Motief

S241.1 - Unwitting bargain with devil evaded by driving dog over bridge first.    S241.1 - Unwitting bargain with devil evaded by driving dog over bridge first.   

Naam Locatie in Tekst

op de grens van Brabant en Limburg    op de grens van Brabant en Limburg   

Brabant    Brabant   

Limburg    Limburg   

Plaats van Handelen

op de grens van Brabant en Limburg    op de grens van Brabant en Limburg