Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

VODA_024_11 - De pastoorsschoenen

Een sage (mondeling), juni 1977

Hoofdtekst

Een zeer vreemde geschiedenis moet zich eens in het dorpje Casteren afgespeeld hebben. In ieder geval de moeite van het vertellen waard.
In Casteren dan ging ’s avonds eens een man een wandelingetje maken. Hij had niets te verletten en genoot van de mooie zomeravond. Toen hij een poosje gekuierd had, zag-ie plotseling een oude vrouw op haar hurken tegen een boom zitten. Ze had een paar venijnige ogen en een spitse kin en een lange, kromme neus maakten heel haar gelaat uit. Ze was gekleed in een lange kapmantel. De eerste ogenblikken was de man zeer verbaasd. Toen hij daarvan een beetje bekomen was, vroeg hij aan de oude vrouw: “Gaat ge mee?” De vrouw stond aanstonds op, maakte enkele grillige sprongen en ging dan met de man mee. Wat de man ook praatte, ze gaf geen enkel antwoord. En plotseling was ze verdwenen, alsof ze in het niet was opgelost. Begrijpelijk dat de man er danig van overstuur was. En dit werd nog erger toen hij de volgende dag bij het opstaan z’n broek aantrok, want wat-ie toen zag sloeg hem met stomheid: z’n broek stond geheel vol met ingebrande kruiskes. Ontdaan rende hij naar z’n buurman en vertelde hem de hele geschiedenis. De buurman geloofde het niet erg, maar ook hij zou de wijs krijgen dat er bovennatuurlijke machten in het spel waren. Toen ze namelijk beiden terug wandelden naar de plaats waar de ontmoeting had plaatsgevonden zagen ze onder een haag een paar pastoorsschoenen staan. Ongetwijfeld waren deze er door de heks neergezet.

Onderwerp

SINSAG 0580 - Andere Hexenkünste    SINSAG 0580 - Andere Hexenkünste   

SINSAG 0543 - Hexe macht sich unsichtbar    SINSAG 0543 - Hexe macht sich unsichtbar   

Beschrijving

Een man heeft tijdens een wandeling een ontmoeting met een oude vrouw die een heks blijkt te zijn. Ze spreekt geen woord en is plotseling verdwenen. De volgende dag ontdekt de man dat zijn broek vol ingebrande kruisjes staat. Hij gaat samen met zijn buurman terug naar de plek van de ontmoeting en ze zien een paar pastoorsschoenen onder een haag staan. Die heeft de heks er hoogstwaarschijnlijk neergezet.

Bron

Radio-uitzending Vonken onder de As (NOS)

Naam Locatie in Tekst

Casteren    Casteren   

Plaats van Handelen

Casteren    Casteren