Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

CJ026201

Een sage (mondeling), woensdag 02 augustus 1967

Hoofdtekst

Janke fan Romke-om (Romke Skyt) en Trynmoai tsjinne yn Drachten. Hja rekke dêr yn forwachting. Hja moest in bern ha fan in joad Van Leer út 'e Hounestege.
Op in middei wienen Mart en hja op it lân oan 't jirpelsykjen. Doe sei se: "Hark, dêr liede de klokken al."
"De klokken?" sei Mart, "ik hear neat."
"Ja," sei se, "de klokken. Dy liede al dat se my strak nei 't tsjerkhôf bringe."
't Is ek sa gebeurd. Hja is yn 'e kream stoarn. Hja hat it fantofoaren witen. Har dochterke bleau yn leven, mar dy is letter ek wer yn 'e kream stoarn.
De deis foar de bifalling kaem Janke noch by Romke-om syn mem, dat wie èk in Janke. Dêr wie se nei neamd. Dy sei doe tsjin har: "As alles yn oarder is, mast hjir mar gauris mei de poppe komme."
"Né," sei Janke doe mei klam, "dat bilove wy net."
De oare deis rekke se wei. Sy wenne yn Sumarreheide.


Onderwerp

SINSAG 0486 - Andere Todesvorzeichen.    SINSAG 0486 - Andere Todesvorzeichen.   

Beschrijving

Een zwanger meisje hoorde onder het werk eens de klokken luiden. Een ander hoorde niets. Ze zei dat het luiden van de klokken betekende dat ze in het kraambed zou sterven. En dat is ook gebeurd. Het dochtertje dat ze baarde bleef in leven, maar is op haar beurt in het kraambed gestorven.Bron

Corpus Jaarsma, verslag 262, verhaal 1

Commentaar

2 augustus 1967
Andere Todesvorzeichen (7: Glocke läutet)

Naam Overig in Tekst

Romke Skyt    Romke Skyt   

Tryn Skyt    Tryn Skyt   

Janke    Janke   

Mart    Mart   

Van Leer    Van Leer   

Hounestege    Hounestege   

Naam Locatie in Tekst

Drachten    Drachten   

Hondensteeg    Hondensteeg   

Datum Invoer

2013-03-01 14:46:21