Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

VODA_002_16

Een sage (mondeling), 1976

Hoofdtekst

Als men van de kom van Eersel de zandweg volgt langs de zogenaamde drietip naar het gehucht Dalem te Hapert, komt men langs het zogenaamde ‘Hof’ waar in vroeger eeuwen een kasteel stond dat toebehoorde aan een zekere familie Merkelbach waarvan nog afstammelingen leven te Sint-Oedenrode en in België. De weg heet 'de Eerselse Dijk', en gedeeltelijk dichtgedempte grachten en hazelstruiken wijzen ons de plek aan waar eenmaal dat kasteel stond.
In het laatst der zeventiende en het begin der achttiende eeuw stond dat kasteel leeg en verlaten. Het werd toen niet bewoond en het spookte er. Niemand had de lef het kasteel te betreden, laat staan er te overnachten. Maar Jan, die twintig jaren lang had gediend in de legers van de Franse Zonnekoning Lodewijk XIV, daarin vele veldslagen en veldtochten had meegemaakt en bijgevolg van geen kleintje gerucht verwaard was, durfde wel eens onderzoeken wat van die spokerij aldaar waarheid was. Hij zou dat zaakje wel eens opknappen.
Zo begaf hij zich op een avond naar dat kasteel, nam plaats bij de haard, legde een vuur aan, en begon pannenkoeken te bakken in afwachting van de dingen die ongetwijfeld zouden komen. Toen de eerste pannenkoek gaar was: ‘plof’, daar viel een mensenbeen door de schoorsteen in de pan. Een mensenbeen zonder vlees. Jan smeet been en pannenkoek in een hoek van de kamer en zette rustig zijn bakkerij voort. Maar een tweede been plofte naar beneden in de pan en Jan gooide ook deze bij de eerste.
Zo ging het voort en achtereenvolgens kwamen de armen, dan de ribbenkast en eindelijk de schedel naar beneden. En Jan smeet alles op een hoop in de hoek van de kamer en bakte zijn zevende pannenkoek. En toen deze laatste pannenkoek gaar was, en Jan een zijdelinkse blik wierp naar die koek, naar de hoek, bemerkte hij dat er beweging kwam in de vormeloze massa die zich had vervormd in een volledig geraamte.
“Wel, Magere Hein”, riep Jan, “lust ge ook ene pannenkoek?”. Maar het geraamte zweeg en Jan smeet koek en pan in het gezicht van de geest en mopperde: “Zeg, als je niet spreekt dan zal ik je eens leren dansen”. Op hetzelfde moment sloeg de torenklok van het naburige Duizel haar twaalf doffe slagen en de geest naderde ratelend en rammelend onze Jan. “Doe de deur open!” gebood het geraamte op de kelderdeur wijzende. “Doe het zelf, als ge niet te lui bent!” was het antwoord van Jan, en het spook gehoorzaamde. “Daal die trap af!” was het tweede bevel. “Doe het zelf!” antwoordde Jan weer, en de geest gehoorzaamde opnieuw.
In de kelder gekomen wees het geraamte Jan op een blauwe, zware steen in de vloer en beval aan Jan die steen op te nemen. Maar Jan weigerde opnieuw met de woorden: “Ligt hem zelf op, als ge kunt! Maar val mij er niet lastig mee”. Het spook deed het en wat zag Jan? Drie volle kisten met goud gevuld. “Zie”, zei het spook. “Dat alls heeft mij toebehoord toem ik dit kasteel bewoonde. Maar ik heb er geen goed gebruik van gemaakt. Daarom moet ik thans branden en elke avond hier verschijnen tot iemand aan dat geld een goede besteding geeft. Neemt gij het. De eerste kist is voor jou, de tweede voor de armen en de derde voor de kerk”. Daarop verdween de geest en is nooit meer teruggekeerd. En Jan ging rijk beladen naar huis.

Onderwerp

SINSAG 0401 - Der verborgene Schatz.    SINSAG 0401 - Der verborgene Schatz.   

Beschrijving

In een kasteel in de buurt van Eersel spookt het. Een dappere man uit het dorp gaat op onderzoek uit. Tijdens het wachten bakt hij pannenkoeken boven een vuurtje. Elke keer dat een pannenkoek gaar is komt er een ledemaat uit de schoorsteen vallen totdat het om middernacht een skelet vormt dat tot leven komt. Het skelet wijst hem naar de kelder waar drie kisten goud staan. Als de kisten worden verdeeld onder de man, de kerk, en de armen kan de geest rusten.

Bron

Radio-uitzending Vonken onder de As (NOS)

Motief

E451.5.1 - Money must be distributed to beggars so that ghost may be laid.    E451.5.1 - Money must be distributed to beggars so that ghost may be laid.   

Naam Overig in Tekst

Merckelbach    Merckelbach   

Jan    Jan   

Magere Hein    Magere Hein   

Lodewijk XIV    Lodewijk XIV   

Naam Locatie in Tekst

Eersel    Eersel   

Dalem    Dalem   

Hapert    Hapert   

Sint-Oederode    Sint-Oederode   

België    België   

Eerselse Dijk    Eerselse Dijk   

Duizel    Duizel   

Plaats van Handelen

Eersel    Eersel   

Eerselse Dijk    Eerselse Dijk