Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

1144 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Een vrouw ziet in de verte fietslichtjes op een weg. De lichtjes komen en gaan plotseling. Dat worden later fietsen.

sage uit 1966
 • Op een dag dondert en weerlicht [onweert] het heel hard. Er komt een vuurbol naar beneden en een stem zegt dat Friesland het langst zal bestaan, maar dat het het zwaarst zal vergaan.

sage uit 1954
 • Een vrouw loopt op een dag langs het huis waar een man gestorven is, en hoort een hels kabaal uit de schuur komen, alsof ze met planken en balken aan het smijten zijn. Later wordt het huis na een…

sage uit 1955
 • Op een avond zien een paar mensen in Kûkherne een jongetje op krukken een erf oplopen van jonge mensen. Het jaar daarop wordt een jongetje geboren bij die mensen dat later op krukken moet lopen.

sage uit 1955
 • Twee mannen horen 's nachts getimmer en geklop op een stuk land bij de Kollumersweagerlânnen. Later komt daar een boerenbedrijf te staan.

sage uit 1955
 • Mensen horen een plof op de Twizelerheide en een poos later wordt er op die plaats een schuur gebouwd.

sage uit 1966
 • Een man ziet een wagen die hoger is dan normaal als hij van zijn vriendin naar huis gaat. Later komt er echt een auto voor de deur te staan. Dat is de auto die de man gezien had.

sage uit 1966
 • Als een stel planken in huis haalt voor het bouwen van een schuur, horen ze 's nachts het geluid van planken hout die op de schouders getild worden. Pas een week later gebeurt dit echt, maar de man en…

sage uit 1966
 • Iemand hoort duidelijk getimmer. Veertien dagen later staat er op die plek een nieuw huis.

sage uit 1966
 • Edzers Griet vertelt dat er aan de overkant een nieuw huis gebouwd zal worden; zij heeft het timmeren al gehoord. Later komt er een nieuw huis te staan waar Sibe en Gearte in gaan wonen.

sage uit 1966
 • Op een boerderij durft niemand te slapen, want 's nachts is het een lawaai van jewelste. Er klinkt getimmer en gezaag, elke avond lijkt het alsof de boel verbouwd wordt. Een man wil het niet geloven,…

sage uit 1966
 • In de Tike wordt op een zondag duidelijk timmergeluid in een huis gehoord, terwijl de man van het huis niet thuis is. Later wordt het huis vertimmerd; het is dus een visioen geweest.

sage uit 1966
 • Twee mensen wonen aan de Hege Wei en horen timmergeluid. Zij denken dat er buiten iemand staat te timmeren, maar kunnen niets zien. Later komt er tegenover hun huis een nieuw gebouw te staan.

sage uit 1966
 • Mensen zien lichtjes bij de weg van Wierren. Later worden daar huizen gebouwd. De lampen van de fietsers waren de lichtjes die de mensen gezien hadden.

sage uit 1970
 • Een huis in Aldegea moet nog afgebouwd worden. De mensen horen timmergeluiden op zolder, maar er is niemand te zien. Daarna wordt het huis afgebouwd. Het timmeren is dus een voorteken geweest.

sage uit 1966
 • Iemand ziet op de hei een lamp branden, terwijl er alleen maar brem staat. De moeder zegt dat er dan een huis komt te staan. Dit blijkt ook het geval.

sage uit 1966
 • Mensen zien vaak vliegende lantaarntjes op de hei. Later komen daar fietsen en brommers te rijden.

sage uit 1966
 • Feikje Pot heeft een tram zien rijden over de hei, maar die is er nooit echt gekomen. Ze voorspelt ook dat er oorlog komt, omdat ze soldaten over de Feanster brug heeft zien lopen. Dit komt echt uit.

sage uit 1966
 • De vertelster heeft op een avond vanuit haar ouderlijk huis allemaal lichten gezien. Haar moeder zei toen dat daar wel eens een drukke weg kon komen. Twee of drie jaar later is die weg er gekomen.

sage uit 1966
 • De moeder van de verteller zag op een keer een licht branden. Zij voorspelde dat er een nieuw huis zou komen, want het licht brandde al. Kort daarna kwam er een nieuw huis.

Trefwoorden: huis, licht, voorgezicht, voorloop


sage uit 1966
 • De vertelster had de lamp van hun huis al van tevoren zien branden. Op die plaats was het anders donker.

sage uit 1966
 • In het gezin van de vertelster hadden ze het timmeren aan de Malmoune van tevoren gehoord (de Malmoune was een vierkant huis voor vier a-sociale gezinnen; het werd een paar jaar geleden afgebroken).…

sage uit 1966
 • Toen haar nichtje Anne, de dochter van haar zus Saek, bij de vertelster thuis was, schaterden de ekters heftig in een boom. De vertelster zei dat daar gauw een ziekenwagen zou staan. Inderdaad heeft…

Trefwoorden: boom, ekster, ongeluk, voorteken


sage uit 1966
 • Op de plaats waar later een huis gebouwd werd, heeft men al eerder licht zien branden.

Trefwoorden: huis, licht, voorteken


sage uit 1966
 • Wilde lantaarns zijn voortekens voor latere huizen en lichten aan de weg.

Trefwoorden: huis, lantaarn, licht, voorteken, wild