Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Decennium_group
Word count group

269 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Een man heeft wratten op zijn handen en gaat daarmee naar Willem Pyk. Willem strijkt met zijn handen over de wratten en mompelt wat. De man wil weten wat Willem zegt, maar dat mag hij niet te weten…

sage uit 1966
 • Twee mannen trekken veel met elkaar op. De ene heeft last van wratten op zijn handen, de ander beweert ze te kunnen laten verdwijnen. Hij legt zijn handen op de zieke handen, en als de patiënt zijn…

sage uit 1970
 • Een meisje, dat met haar vader te Emmerik is, wordt, terwijl ze etalages bekijkt, door een man met anderhalve tand in de mond op de schouder getikt en zegt tegen haar vader dat ze behekst is. Ze heeft…

sage uit 1967
 • Een man - een zondagskind - is gebedsgenezer en kan verstuikingen verhelpen door bepaalde bezweringsformules te prevelen.

sage uit 1967
 • Oene Kempenaar is belezer (gebedsgenezer) en kan verstuikingen genezen. Soms moet hij tussendoor even naar buiten om met de duivel te praten, want hij heeft een duivelspact gesloten.

sage uit 1967
 • Een man wordt door een achterstallige-huurbetaler op de schouder geslagen en lijdt helse pijnen. Oene de belezer weet wel een middeltje om de klachten weg te nemen, maar zijn methoden worden met de…

sage uit 1968
 • Zondagskinderen kunnen bepaalde verstuikingen verhelpen door bezweringsformules te prevelen.

sage uit 1974
 • Een genezer kan verstuikingen genezen. De genezer kan wel meer opmerkelijke dingen: op een keer dwingt hij een rondfladderend vlindertje dat hem irriteert te gaan zitten. Hij zegt 'Stil, duivel!'…

sage uit 1974
 • Iedereen is bang voor een gebedsgenezer omdat hij een vreemd gezicht heeft en al spreuken prevelend zijn werk doet. De genezer heeft een heleboel mensen en dieren genezen. Je moet niet tegen de…

sage uit 1973
 • Een dokter had een zieke dochter die hij niet kon genezen. Toen kwam Wopke fan Kukherne een keer naar haar kijken. Hij gaf haar een drankje waar ze van opknapte. Wopke sprak daarna met de dokter. Hij…

sage uit 1923
 • Om een wrat wordt een zwarte draad gemaakt tijdens het aflezen.

sage uit 1970
 • Een vrouwelijke belezer kan verstuikingen genezen. Ze prevelt er spreuken bij.

sage uit 1970
 • Een koster die erg grof in de mond is heeft bijzondere gaven: hij geneest een ziek been door het lichaamsdeel kort aan te raken en een paar woorden te prevelen.

sage uit 1970
 • Een gebedsgenezer slaagt erin een ernstig bloedende neus te stelpen.

sage uit 1970
 • Een gebedsgenezer slaagt erin een ziek been te genezen door zijn ogen naar de sterren op te slaan en enkele woorden te prevelen.

sage uit 1970
 • Een gebedsgenezer slaagt erin een verstuikte pols te genezen door er alleen naar te kijken.

sage uit 1973
 • Oene Kempenaar kon een bloedneus stoppen door te zeggen dat het bloeden op moest houden.

sage uit 1973
 • Toen oude Baersma het aan zijn knie had kon zijn schoonzoon, die arts was, hem niet genezen. Toen ze Oene Kempenaar erbij haalden, werd de knie echter weer beter.

sage uit 1973
 • De verteller is een keer voor een verstuikte arm bij Oene Kempenaar geweest. Deze heeft de arm kunnen genezen.

sage uit 1893
 • De zevende dochter is een nachtmerrie. De zevende zoon en veertiende dochter is een genezer. In Utrecht woont zo'n wonderdokter.

personal narrative uit 2004
 • Een man heeft kloven in zijn hiel. Hij houdt er een ingestraald kaartje van Jomanda op en geneest snel.

sage uit 1962
 • Als een paard kreupel is kan men het laten strijken. Als het geen ontsteking is, is het de volgende dag genezen.

sage uit 1962
 • Vroeger woonde er in Ameide iemand, die wratten kon wegkijken.

sage uit 1962
 • Verteller had ooit een zere knie en ging daarmee naar ene Dirk. Die zou zijn knie strijken en de volgende avond weer, maar dan op afstand vanuit zijn eigen huis. De volgende avond vergeet de verteller…

sage uit 1962
 • Vrouw kan wratten wegtoveren door aan haar op te geven hoeveel wratten er zitten. Wratten die niet zijn meegeteld blijven zitten.