Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Maker / Verteller
Decennium_group
Verzamelaar
Word count group

70 resultaten voor ""

legende uit 1425
 • Lidwina wordt ziek, valt als ze aan het schaatsen en breekt een rib. Daarna krijgt ze gezwel dat niet wil genezen. Hoe ze op haar ziekbed een moord voorkomt.
_lie002lied01ill08.gif

legende uit 1425
 • 4. Liedewijs voedsel in de volgende zestien jaar Hierna leed Liedewij aan zoveel verschillende kwalen, dat zij voortdurend het bed moest houden en in de drieëndertig jaar vóór haar dood nooit meer een…

legende uit 1425
 • 5. Liedewijs kwalen tot 1421 Van 1414 tot 1421 at Liedewij helemaal niets en sliep ze nauwelijks twee nachten. Zij leed ontzettend veel pijn; ze verloor zelfs haar darmen. Bovendien leefden veel…

legende uit 1425
 • 7. Liedewijs andere kwalen Deze maagd had veel andere kwalen: grote zweren op haar hoofd, kiespijn, koorts, waterzucht en puisten. Toen ze twee puisten had, bad ze Onze Lieve Heer om een derde ter ere…

legende uit 1425
 • 8. Liedewijs zieke been Op een vastenavond hoorde ze in haar buurt veel mensen zoals gebruikelijk te keer gaan. Toen smeekte zij Onze Lieve Heer om een nieuwe ziekte ten teken dat zij Hem welgevallig…

Trefwoorden: been, bidden, gebed, nieuwe, smeken, teken, zieke


legende uit 1425
 • 9. Over de dood van Liedewijs moeder en over de haren boetegordel die Liedewij tot haar dood toe droeg In 1403 - toen Liedewij acht jaar ziek was - werd Pieternel ziek. Ze betreurde tegenover haar…

legende uit 1425
 • 14. Verschillende voorbeelden van Liedewijs ook lichamelijke uittredingen Niet alleen geestelijk maar ook lichamelijk trad Liedewij uit. Ze vertelde menigmaal dat ze ten gevolge van de buitengewone…

sage uit 1923
 • Ridder heeft verdrag met de duivel gesloten waardoor hij zeven jaar in grote rijkdom kan leven, maar daarna moet hij zijn ziel geven die eeuwig moet boeten. Aan de vooravond van de overgave aan de…

sprookje uit 1844
 • Een boze trol maakt een spiegel, waardoor je de wereld op een verdraaide manier ziet. Het goede en het mooie verschrompelt en het slechte valt juist extra op en verergert. Op een dag valt de spiegel…

sage uit 1967
 • Dode verschijnt aan familielid omdat ze een belofte niet is nagekomen. Als de belofte alsnog wordt uitgevoerd is de verschijning nooit meer gezien.

sprookje uit 1893
 • Smid herstelt de gebroken stok van Onze Lieve Heer kosteloos, maar mag drie wensen doen. Hij wenst een noteboom waar niemand uitkomt als de smid dat wil, een aambeeld waarop men vast blijft zitten, en…

sprookje uit 1893
 • Ontevreden boer die van Onze Lieve Heer de macht krijgt om zijn koren te laten groeien zoals hij wil, vergeet te vragen om de aren op tijd te laten bloeien. Gevolg is dat zijn buren wel een goede…

sprookje uit 1893
 • Jongen plant een erwt die tot in de hemel groeit. Hij klimt naar boven om aan Onze Lieve Heer een paar schoenen te vragen, en krijgt een paar zilveren schoenen. Na verloop van tijd ruilt hij de…

sprookje uit 1893
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na zeven jaar zijn ziel komt halen. In die zeven jaar verricht hij driemaal arbeid…

sprookje uit 1893
 • Koningin krijgt na lang wachten en veel gebeden van engelen de verzekering dat ze een wonderkind zal krijgen, want alles wat het kind wenst zal vervuld worden. De kok ontvoert het kind, vertelt dat de…

sage uit 1970
 • Uitroep van keizerin die in het moeras is weggezakt en hulp van God inroept zou de verklaring zijn voor de naam van het klooster Binderen.

sage uit 1883
 • Knecht die na beschuldiging van het stelen van een mes dreigt de boerderij in brand te steken, wordt berecht en zal worden opgehangen. Op het laatste moment vraagt de knecht het woord, zeggend dat…


mop uit 1651
 • Ten tijde van de pest verlaten 8 á 10 joden op een wagen Amsterdam, om op een van hun landhuizen buiten Utrecht te verblijven. Als de voerman van een andere wagen informeert waar de joden heen gaan…

mop uit 1651
 • Een Brabander vraagt in Holland een protestantse predikant om een aalmoes, maar krijgt slechts een 'God helpe u'. Daarop zegt hij: 'Onze Lieve Heer behoede ons voor lieden die hun zegen zonder kruis…

mop uit 1651
 • Claes vraagt Jan of hij nog steeds vaak ruzie heeft met zijn vrouw. 'Nee', antwoordt Jan, 'het is nu vreselijk, ik kan steeds beter met haar opschieten. Vroeger wenste ik haar naar de duivel, nu naar…

mop uit 1651
 • Een boer bestookte een advocaat om een schrift voor hem op te stellen. De advocaat zei dat hij weinig tijd had, maar dat hij er toch wat tijd voor zou nemen. De boer zei hierop dat hij geen tijd…

sage uit 1963
 • De boeren van Bakel zette een koe op het platte dak van de kerktoren om het gras aldaar af te grazen. Een 'elleman' gooide het kalf (dat 'bók' riep) een meetlat ('el') toe en zo is de naam Bakel…

mop uit 1651
 • Sybille klaagde altijd tegen haar man over haar onpasselijkheid. Toen ze weer eens wenste dat ze al bij Onze Lieve Heer was zei haar man: 'Als het je zou lukken daar te komen, dan zou ik dat niet…