Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Decennium_group
Word count group

6221 resultaten voor ""MI""

sprookje uit 1201
 • dicke te mi wart gram die mi .ix. maende droech 620 ic hebbe hier bat mijn gheuoech van deser geet die bi mi staet an
 • hare es al mijn toeuerlaet ieghen mi en spaert si niet .i. twint si voet mi als haers selfs kint 625 nochtan seit hi es
 • Een hond vraagt aan een lam waarom hij bij een geit verblijft en niet bij zijn moeder het schaap. Het lam legt uit dat hij liever bij zijn pleegmoeder blijft omdat deze hem verzorgt en voedt. Zijn…

mop uit 1999
 • zeggen zal: "Mi-jauw???"
 • "Mi-jauw???" betekent "Met jouw???"
 • zeggen zal: "Mi-jauw???"
 • Hoe kan een Tilburgse man een Tilburgse vrouw laten miauwen? Door haar te vragen of ze met hem naar bed wil, waarop zij zeggen zal: "Mi-jauw???"

Trefwoorden: man, miauw, sex, vrouw


personal narrative uit 1997
 • Mi: U vertelde vorige keer van een schrijver uit België ... Ik heb iets van 'Fick Seymus' opgeschreven ... Klopt dat
 • ? Me: Ja. 'Fick' ja, met een F. 'Seymus': S, E, Y, M, U, S. Mi: Heeft u daar misschien ook een boek van, of een naam of
 • Mellie Uyldert noemt schrijvers van boeken over natuurgeesten en dergelijke.

Trefwoorden: boek, dier, natuurgeest, schrijver


sage uit 1997
 • Mi: Maar, ziet u ze nou zelf ook? Me: Ik zie ze niet, ik voel ze wel. Als kind zag ik ze dus. Mi: Kunt u nu vertellen
 • hoe ze er toen uitzagen, toen u ze zag? Me: Dat kan ik niet meer vertellen. Mi: Dat hoor ik wel vaker dat het heel
 • De vertelster ziet de natuurwezens nu niet meer, maar voelt ze wel. Het is moeilijk uit te leggen hoe ze eruit zien, of hoe ze met ze communiceert.

mop uit 2008
 • Uit Helmond komen de beste keepers van de wereld! Ze pakken alle ballen klemvast “mi zunne smoel”.
 • Uit Helmond komen de beste keepers van de wereld! Ze pakken alle ballen klemvast “mi zunne smoel”.
 • Uit Helmond komen de beste keepers van de wereld! Ze pakken alle ballen klemvast “mi zunne smoel”.

legende uit 1380
 • sondare: "Ic bem die aerme Judas. Om dat ic so onghetrauwe was, Dat ic vercochte sonder noot, Die mi
 • ghesciep ende gheboot. 1355 Dat hebbic zwaer ontgouden. Doet mi berauwen soude, Doe quam die leede duvel
 • Brandaan komt Judas tegen. Judas zit die dag op een steen waar hij het tegelijkertijd bloedheet en ijskoud heeft. Dit is nog het minst erge deel van de straf die hij kreeg voor het verraden van Jezus.…

sage uit 1997
 • een zieke een geest van een plant vragen om te komen. En die geest geneest de mens. Mi: Dat zijn eigenlijk elfen, dan, of
 • niet? Yv: Deva's ... Mi: Ja, deva's denk ik. Me: Ja, ja, Hoe moet je ze noemen? Het is de plant zijn ziel, om zo te zeggen
 • De ziel van een plant kan mensen genezen.

sage uit 1997
 • Interview: Mellie Uyldert te: Bussum datum: 3-4-1997 Interviewster: Minke Priester Me = Mellie Uyldert Mi = Minke
 • kelder de ingang vindt van een kabouter woning... Mi: Ja... Me: ...daar kan een kind van drie jaar nog inkruipen. Mi: Daar
 • Natuurwezens horen bij de vier elementen. Luchtwezens zijn sylphen. Kabouters, dwergen en gnomen horen bij de grond en aarde. In Oostenrijk zijn nog huizen met ingangen van kabouterwoningen.

sage uit 1997
 • Mi: Maar elfen zijn dan wel andere wezens dan meerminnen of... Me: Ja, en kabouters en salamanders. Ja... Mi: Want
 • allerlei variaties. Mi: En elfen, zijn dat dan luchtwezens? Me: Ja, elfen zijn aetherisch, hebben geen gewicht, kunnen overal
 • Er zijn vier goed te onderscheiden soorten natuurwezens, met daaronder nog meer variaties. Elfen zijn luchtwezens. Ze zijn voornamelijk vrouwelijk.

sage uit 1968
 • Collectie Jaarsma, verslag 345, verhaal 21 (archief MI)
 • Napoleon was kogelvrij.

Trefwoorden: kogelvrij


sage uit 1968
 • Collectie Jaarsma, verslag 526, verhaal 15 (archief MI)
 • Vrijmetselaars zijn kogelvrij.

sage uit 1970
 • Collectie Jaarsma, verslag 1256A, verhaal 1 (collectie MI)
 • Op de maan wonen witte joden.

Trefwoorden: joden, jood, maan, wit, wonen


mop uit 2010
 • " "Aanwezig" "Achmed El Cabul" "Aanwezig" "Kadir Sel Ohlmi" "Aanwezig" "Mohammed End Ahrha" "Aanwezig" "Mi Cha El Mey Er
 • " ...Stilte in de klas... "Mi Cha El Mey Er" ....Stilte in de klas... "Voor de laatste keer: Mi Cha El Mey Er!!!!!!!" Achter
 • Mi Cha El Mey Er
 • Mop over een eerste schooldag in Rotterdam.

sprookje uit 1201
 • Een dief boet .i. honde broet die hont sprac in hebs ghenen noet men geeft mi seegt hi broets ghenoech 570 du bids
 • mi om dijn gheuoech du hads wel gerne dus ghestolen mijns heren goet dat mi es beuolen lietic minen here aldus
 • Een dief biedt een waakhond brood aan. De trouwe hond weigert en verjaagt de dief.

sage uit 1977
 • Collectie Jaarsma, verslag 1165, verhaal 13 (archief MI)
 • Een hoefijzer ophangen brengt geluk.

Trefwoorden: geluk, hoefijzer, ophangen


mop uit 1301
 • vercorne fine! des es leden menichgen dach, 10 dat mi v minne int herte lach, ende gine wilt mijns niet ontfarmen. Dicken
 • dit no datte. ocht v minne mi steruen daede, wie soude mi betren die scaede? Lachtijs, maecti v sceren, 20 so willics
 • De ik-persoon klaagt over zijn ongeluk. Hij heeft dan wel gestudeerd in Parijs, maar nu is hij niets meer dan een landloper. Volgens hem heb je meer aan geld dan aan Latijn. Ook is hij erg…

lied uit 1997
 • Me: En in het Zent, een oude taal: Jata au, Jata au (...) [etc.] Mi: Dat was heel mooi. Wat betekent dat? Me: Dat
 • liefde' heb ik net gezongen, hè? 'O liefde die geen vrees verdraagt.' Mi en Yv: Ja. Me: [bladert in haar papieren] O, en die
 • Mellie Uyldert zingt een lied in het 'Zent', de taal van de 'Masdasdan-beweging' die al zesduizend jaar bestaat. De tekst betekent: 'De wil van God is heilige wet.'

sage uit 1997
 • Mi: U zei vorige keer: Elfen, speciaal fairies, hebben macht over de tijd. Me: Ja. Mi: Maar wat is het verschil tussen
 • , Engeland en Ierland, noemen ze het fairies. Mi: O, maar het zijn wel dezelfde wezens? Me: Ja. Mi: Jaja. Ik heb weleens gehoord
 • Ieder onderdeel van de wereld, hoe klein ook, heeft eigen bescherm-elfen.

sage uit 1997
 • Mi: U zegt op een gegeven moment aan het begin, zei u dat als u ziek was, dat u dacht dat het daardoor kwam, dat die
 • vroeger, die drie kaboutertjes. Me: Ja ... Mi: Toen zei u 'klanken', en toen dacht ik: 'wat bedoelt ze daarmee?' Weet u dat
 • De menselijke geest heeft een scheppend vermogen. Wij brengen met onze gedachten dingen teweeg.

personal narrative uit 1997
 • gebeurtenissen ook weer terug. Wil jij ook nog wat? [Schenkt thee in] Mi: Lekker! Ha, ha. We vonden het heerlijk. Me: Leg hem er
 • maar weer in. [theezakje] Mi: En wat vindt u daar nou van, inderdaad, wat voor symboliek zit er nou aan de elfen in
 • De vertelster vertelt iets over verschillende boeken die ze heeft geschreven.

mop uit 1301
 • DMEISKEN METTEN SCONEN VLECHTKEN Mi doet alte sere verlanghen Dmeisken dat mi es ontganghen. Joncfrouwe al vander
 • scone een schijn [...] Ende si heeft alte scone vlechtken, 10 Dat clein proper suverlec wechtken. Si es soe vaste in mi
 • De spreker is verliefd op een meisje dat hij tot in de kleinste details beschrijft.

sage uit 1997
 • Mi: Oh ja, en die deva's horen dus eigenlijk net als elfen bij de lucht als vier elementen? Me; Ja, dat kun je wel
 • , deze hè? Mi: Ja. Volgens mij is er nog een kleiner boekje uitgegeven en daar ken ik dit van. Yv: Wat een mooie illustraties
 • Deva's horen bij de lucht en het vuur. Een Engelsman heeft deze wezens gezien en er een boek met mooie platen over gemaakt. Deva's moeten ook verantwoording afleggen aan een hogere instantie. Mevrouw…

broodjeaapverhaal uit 2002
 • Thread VVDGraaf Senior Member Registered: 12-05-2002 Location: Harskamp Posts: 147 MI 6 : 6 MEI 18:06 Britse
 • Geheime Dienst : MI 6 ? Zowel de datum (ZES mei), evenals het tijdstip (ZES over ZES) lijkt, al dan niet doelbewust, een
 • De moord op Pim Fortuyn is een complot. De Britse geheime dienst MI 6 zou erachter kunnen zitten, en/of het leger.
 • MI 6
 • De moord op Pim Fortuyn is een complot. De Britse geheime dienst MI 6 zou erachter kunnen zitten, en/of het leger.

sprookje uit 1301
 • staen 25 Een aexter op een hoghen boom. Reynaert docht: "Dit waer een droem Mi te helpen hoer te winnen; Doch willics een
 • arbeit beghinnen, Ende proeven mijn ghewin. 30 Mijn hert dat weet soe menighen sin: Sy sel mi qualijck moghen ontvlyeghen
 • In een koude winter ziet de hongerige vos Reynaert de ekster Ave in een boom zitten. De vos zou haar graag willen verschalken en zint op een list. Hij vertelt de eveneens hongerige ekster dat hij een…

raadsel uit 2008
 • , mi-jaw, mi-jaw?”
 • Hoe kun je een Helmondse vrouw in één zin laten blaffen en miauwen?