Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

32 resultaten voor ""aanhoudend""

sage uit 1962
 • Het spookte bij 'n boer op Kraan. De koeien liepen aanhoudend los buiten. De dienstbode bleek een heks.
 • Het spookte bij een boer op Kraan. De koeien liepen aanhoudend los buiten. De dienstbode bleek een heks.
 • Het spookte bij een boer op Kraan. De koeien liepen aanhoudend los buiten. De dienstbode bleek een heks.

sage uit 1896
 • . - Het eten van droge beschuit of broodkorst kan hevig hoesten en evenzoo aanhoudend hevig niezen doen bedaren.
 • saliewater verdrijft de keelpijn. Het eten van droge beschuit of broodkorst kan hevig hoesten en ook aanhoudend hevig niezen doen
 • Geneesmiddelen bij keelpijn en hoesten. Een wollen kous, 's nachts om de hals gebonden tegen keelongemakken, kan juist zulke ongemakken veroorzaken. Een natte doek 's nachts om de hals verdrijft…

sage uit 1925
 • aanhoudend zaagde, terwijl een andere aanhoudend schaafde, een derde aanhoudend beitelde, een vierde aanhoudend hamerde, enz. Zij
 • aanhoudend
 • Een meubelmaker drinkt veel en werkt nauwelijks. Niemand weet hoe het kan dat hij toch zoveel geld heeft. Op een dag belooft hij een klant dat een meubelstuk, waar hij nog niet aan begonnen is, morgen…

sage uit 1894
 • was, 'tgeen meestal gauw gebeurde, zeker doordat men bij het aanhoudend spreken niet veel ademhalen kon.
 • Rijmpje tegen de hik.

Trefwoorden: genezen, hik, opzeggen, rijmpje


broodjeaapverhaal uit 1998
 • man is een dag later losgemaakt nadat de buren bij de politie hadden geklaagd over aanhoudend geschreeuw van de buurman.
 • aanhoudend
 • Een man versiert een leuk meisje in de kroeg, en ze gaat met hem mee naar huis. Met de belofte van allerlei spannende seksspelletjes wordt de man aan het bed vastgebonden, maar dan pakt het meisje de…

sage uit 1953
 • zere kies te houden. Als ze 's avonds in bed ligt, wordt ze opgeschrikt door geklop op het raam. Een stem roept aanhoudend
 • aanhoudend
 • Een aardappelrapend meisje met kiespijn wordt aangeraden op het kerkhof een roestige spijker te zoeken en die tegen de zere kies te houden. Als ze 's avonds in bed ligt, wordt ze opgeschrikt door…

sage uit 1962
 • beweging, wreef aanhoudend over haar hoofd waarvan haar handen altijd vuil waren. Men had daarom haar haren afgeknipt. Soms
 • Een zeventienjarig meisje leed aan de ziekte Sint-Vitusdans. Op advies van een dokter werden de paters van de Achelse Kluis ingeschakeld. Direkt was het meisje genezen. Kort daarop kreeg een ander…

sage uit 2003
 • Vlaardingen hoorde je vaker in die dagen. Op een donkere nacht zonder maanlicht, werd hij wakker van een kat, die aanhoudend in
 • Vrouw van rentenier gedraagt zich steeds vreemder. Hij blijft binnen omdat hij bang is dat de jeugd zijn vrouw voor heks zal uitmaken. Op een nacht wordt hij wakker van een jankende kat in zijn tuin.…

sage uit 1896
 • zijne hoede te zijn, want hij verkeert aanhoudend in het gevaar, dat hij met de zuivelbereiding van streek kan geraken
 • Heksenkringen, cirkelvormige kale plekken in een veld, worden tot het werk van de duivel gerekend. In Friesland wordt zo'n kring een tsjernpaed (=karnpad) genoemd vanwege de gelijkenis in vorm van het…

sage uit 1892
 • tabaksdoos hunne pijpen stoppen. Zij rookten schier aanhoudend, waardoor er zooveel smoor in het vertrek ontstond dat deur en
 • aanhoudend
 • Boer ontmoet kabouter en geeft hem tabak. Onderweg vertelt de kabouter dat hij meegewerkt heeft aan de bouw van een toren. Kabouter bedankt met de woorden dat de boer 's avonds zoveel moet roken als…

sprookje uit 1894
 • echter niet[s] meer aan te doen; de drie wenschen zijn gedaan. Op aanhoudend aandringen van Griet gaat Jan weer naar zee en
 • Een arme man, die met zijn vrouw onder een ijzeren pot woont, gaat water halen en vangt in zijn emmer een botje. Het botje vraagt de man hem weer los te laten, dan zal hij in ruil hiervoor drie wensen…

sage uit 1993
 • Zoals ook de Zeedijk een behoorlijk aanhoudend spook kende. Een van de beroemdste Amsterdamse spoken bovendien: Mooie
 • Het beroemdste spook van Amsterdam is Mooie Helena, die in 1753 voor 't eerst van zich liet horen en een eeuw later weer, maar daarna niet meer. Ook in andere huizen op de Zeedijk werden spookgeluiden…
1060.jpg

sage uit 1896
 • , wanneer alles met ijzel wordt bezet, dan is de vorst niet aanhoudend. - Gaat de zon in den winter achter een bank onder, dan
 • vrijdag wil aanhoudend slecht weder wel eens verbeteren. - Zulk vrijdagsweêr, zulk zondagsweêr. - Komen op vrijdag reizende
 • Beschrijving van verschillende 'weertekens': gebeurtenissen, dieren, rijmpjes en andere dingen die werden gebruikt om het weer te voorspellen. Bijvoorbeeld zogenaamde 'merkeldagen': vaste dagen in…

sage uit 1893
 • werd. Nu steeg een aanhoudend fluiten van alle kanten op. Vijf vermomde mannen sprongen eensklaps in de baan en versperden
 • aanhoudend
 • Een jonge ridder wordt overvallen door een roversbende, en meegevoerd naar de woning van de hoofdman, waar ook een jong meisje is. Het meisje dat verlof krijgt om de edelman te bezoeken, blijkt op het…

sage uit 1708
 • Roomschen en Protestanten elkander, na al wat er was voorgevallen, slecht verdroegen, is licht te begrijpen. Aanhoudend leden de
 • In een voormalige Katholieke kerk wordt de dominee op de preekstoel vermoord en zijn bloed laat niet te wissen vlekken na.

sage uit 1896
 • aanhoudend, het scheen veel pijn te lijden. Dit duurde telkens tot bijna zeven uren. De ouders wisten er geen raad meê. De boer
 • Een boer en zijn vrouw hebben een zoontje, Fokke. Elke dag als knecht Abe aan het werk gaat, begint het kindje niet lang daarna onrustig te worden en te huilen, urenlang. De boer en boerin zijn bang…

sage uit 1896
 • eene is zoo wit en steekt zoo bij de anderen af, hij is ook veel grooter en nadert sneller.>> De hond gromde aanhoudend en
 • Schipper Uilke Annes van Hindeloopen gaat op de avond voor kerst op ganzen jagen. Hij kan echter geen enkele vogel raken en wordt hier erg boos door. Op een gegeven moment denkt hij eindelijk een…

sage uit 1889
 • drukke bedrijvigheid onder den grond heen en weer draven; men hoorde een aanhoudend onderaardsch gegons, voortgebracht door
 • Kabouters vertrekken 's nachts na de dood van Kyria. De man die tegen de waarschuwing in, wil zien hoe groot het aantal kabouters is, verstopt zich en ziet een onafgebroken stroom langstrekken tot de…

sage uit 1896
 • lantaarn aan een hoorn hangende, en aanhoudend den kop schuddende. De daling ging snel, het spook was spoedig buiten den toren
 • De schoolmeester van Koudum drijft de spot met een spookachtige gebeurtenis. Nog diezelfde avond denkt hij door de duivel bezocht te worden wanneer hij bezig is het klokwerk van de toren op te winden.…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • flippo's te nemen. Onafhankelijk adviseur Ed van Eunen weet niet helemaal zeker of er geen groter en even lang aanhoudend
 • De rage van de flippo's bij de zoutjes van Smiths loopt ten einde. In België was ooit een bejaarde vrouw in een flippo gestikt.

sprookje uit 1889
 • aanhoudend geregend had, langs vele modderige wegen rijden, zoodat de oude ezel, die de even oude kar voorttrok, er op 't laatste
 • Een molenaarsknecht gaat bloem uitvoeren maar de oude ezel bezwijkt onderweg. Hij krijgt het idee de raaf te vangen die op het ezellijk zit en er geld mee te verdienen in het gebied waar geen raven…

sage uit 1922
 • zeerste werd betreurd. Intusschen bleef de toestand bij 't oude. Moedeloosheid wisselde af met opgewondenheid; aanhoudend
 • Een meisje is betoverd door de heks Jewantje en de dokters weten geen raad, maar iemand kent een heksenbanner tevens piskijker en gaat met pis naar Rotterdam met veel moeite, maar de diagnose is zo…

sprookje uit 1888
 • liggen, waarin zij, na lang en aanhoudend bidden, opgenomen werden. Jamaar, de kapitein, die om hare groote schoonheid weldra
 • Een koningsdochter zit gevangen in een rovershol. Een bakkersknecht besluit de dochter eruit te halen. Hij gaat het hol binnen en komt een heks tegen. De jongen zegt dat hij lid van de roversbende wil…

sage uit 1920
 • ' woning. En warempel, hij lag te bed met hoge koorts. Niemand kende hij meer. Maar om mij riep hij aanhoudend, en sprak dan
 • Twee laat aan de wandel zijnde mannen zien twee vrouwen komen, die als heksen bekend staan en een van de mannen voelt zich betoverd, kan niet meer lopen, moet door de ander naar huis gebracht worden…

sage uit 1918
 • niet? Waarom trad hij niet binnen? Was het wel beuken van een hand, tegen de poort? Was het niet veel meer 't aanhoudend
 • Ridder Reynout van Valkenburg trekt ten strijde, en laat zijn zwangere vrouw en zijn moeder achter. Hij voorspelt dat zijn roem door veel zangers zal worden gezongen. Hun kind wordt geboren. Ridder…
pl11.jpg