Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

28 resultaten voor ""bijkans""

sage uit 1919
 • In Breukelen stierf een oude vrouw, maar na haar dood kon ze bijkans uit huis niet scheiden. Ze bleef dwalen door kamer
 • In Breukelen stierf een oude vrouw, maar na haar dood kon ze bijkans uit huis niet scheiden. Ze bleef dwalen door kamer
 • In Breukelen stierf een oude vrouw, maar na haar dood kon ze bijkans uit huis niet scheiden. Ze bleef dwalen door kamer en keuken, en zag de dingen aan, die het leven toebehoorden. Doch in den nacht…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • -onderzoekers de bossen van Twickel in om de vliegende schotels te betrappen. De bijkans middels middels militaire precisie geleide
 • UFO-werkgroep verwacht veel UFO's in Twente. Er zijn meerdere mensen die onverklaarbare lichtgevende bollen hebben gezien. Er worden voorbereidingen getroffen om het bezoek van de buitenaardse wezens…

sage uit 1923
 • hulp. Geen ander wilde bij Kea zijn. Zoo had het pleegkind 't lang niet makkelijk, en werkte zich bijkans dood. Dit en de
 • Een vrouw, die haar pleegkinderen afbeult, zodat ze vroegtijdig sterven en zij over hun erfenis kan beschikken, kan na haar dood geen rust vinden en wordt door vvlen gezien.

sprookje uit 1888
 • al het doode hout geraapt, en had een vollen schoot, terwijl Janneken bijkans niets had kunnen zamelen. Moeder gaf Mieken
 • Een moeder heeft een zoon en een dochter. Zij kan het zoontje niet verdragen en trekt het dochtertje voor. De dochter krijgt wel een appel, maar de zoon niet. Op zijn aandringen, mag de jongen uit een…

sage uit 1893
 • eene torenklok begraven is: 1° In het Fresseven, waar vroeger en later tijd veel in geveend is. In dat ven is eene bijkans
 • Verhalen over verzonken klokken op verschillende plaatsen, de wijze waarop de klokken op die plaats terecht zijn gekomen.

sage uit 1892
 • onaangenaamheden; maar stond men het hun toe, hetgeen bijkans altijd geschiedde, dan ging alles naar wensch. In dit huis was het
 • Kabouters die in holen in een heuvel wonen gaan 's avonds naar de huizen om allerlei werk te doen. Wonderlijk is dat zij vuur aanleggen bij graanmijten zonder dat die in brand vliegen. Als zij het…

sage uit 1918
 • zich spreidde in 't binnenst der woning. Wat wist het van beletselen? Waar het bijkans nog nooit was geweest--in de kameren
 • op den grond, van honger en uitputting bijkans bewusteloos. Zijn voeten waren bloot, en straaltjes bloed liepen uit 't
 • De vrouwe van Stavoren weigert een stervende bedelaar te helpen, die haar vervolgens vervloekt. „Ge zult sterven...armer en ellendiger dan ik". De vrouwe gelooft de bedelaar niet en verklaart:…
pl01.jpg

broodjeaapverhaal uit 2003
 • -zender Canal+. De twee jongens in het busje zitten bijna omgekeerd in de auto. Ze verrekken bijkans hun nek om te bekijken
 • Bij wijze van publiciteitsstunt heeft televisiezender Canal+ gezorgd dat er een ufo naast de nieuwgebouwde landingsplaats in Houten kwam te staan.
1310.jpg

sage uit 1919
 • , verdween. Het was meest zonlicht, bijkans geen schaduw. De bek van het schaap scheurde begeerig door het gras. Ineens brak
 • Dichtbij de woningen, vlak bij de kapel Onder de Linden in Thorn had een boer zijn schaap aan een touw gebonden. Op een warme middag stond hij daar te grazen, zonder ook maar iemand in de buurt.…

sage uit 1938
 • bijkans onmogelijk, die niet sterft door de vlam om zijn hart, dan is een prik der rechte stekels voldoende om hem te dooden
 • In de kelder van een bierbrouwerij in Utrecht zat een basilisk. Op een dag is een jonge man naar beneden gegaan met een blinddoek voor en een spiegel op zijn borst en heeft op deze manier de basilisk…
SV103627.JPG

sage uit 1923
 • paardepooten. Wis en zeker was ’t een helsch gedrocht. De knieën van onzen reiziger knikten bijkans van angst. Hij rilde over al
 • Een reiziger slaat waarschuwingen voor een ronddolende man zonder hoofd in de wind. Opeens ziet hij een enorme gedaante naast zich die hem blijft vergezellen. Bij het bidden van het evangelie van St.…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • echter al weer terug, vanwege de onaangename geur die in de auto hing. De nieuwe eigenaar werd bijkans misselijk als hij
 • Verschillende versie van het verhaal van de auto die door onuitwisbare stank na verkoop steeds terugkomt bij de verkoper.

sprookje uit 1888
 • af en hij dacht al bijkans niet meer aan zijn schoenen, toen hij op zekeren dag 'nen heer te paard tegenkwam. De heer
 • Een jongen plant een erwteplant. Deze plant wordt zo hoog dat hij boven de wolken uitgroeit. De jongen klimt in de plant om God om nieuwe schoenen te vragen. Hij krijgt zilveren schoenen, die hij na…
132.jpg

legende uit 1938
 • schoon gesierde graf gebracht. Maar broeder Wouter zwikte er bijkans zijnen enkel over, en zonder bekommeren dat het niet
 • Broeder Wouter vindt tijdens het schoonmaken van het graf van de Heer een lelijk houten beeldje. Hij neemt het beeldje mee naar de sacristie waar het de komende nachten een herhalend snikgeluid…
KUYP005.jpg

sage uit 1976
 • volgende bijkans in De Knipe. Ennuh ik wust dat mot niet goed over aon maar ik kon onderweg wel us vraogen natuurlijk, he
 • Boer denkt dat de duivel de oorzaak is dat de kwaliteit van zijn boter achteruit is gegaan. Een duivelbanner raadt aan de botertonnen goed schoon te maken, spreekt een formule uit, waarna de macht van…
VODA_007_01.mp3

sage uit 1934
 • , verdwaalde toen ze op reis was van Brussel naar Den Bosch. In den laten avond lagen haar koetsen bijkans verzonken in 't moeras
 • Een arme zwerver wordt er van beschuldigd een bijenkorf te hebben gestolen en wordt veroordeeld tot de galg. Om zijn onschuld te bewijzen stelt hij voor zijn stok in drie keer naar de andere kant van…

sprookje uit 1893
 • Jan al gauw af en hij dacht al bIjkans niet meer aan zijn schoenen toen hij op zekeren dag nen heer te paard tegenkwam. De
 • Jongen plant een erwt die tot in de hemel groeit. Hij klimt naar boven om aan Onze Lieve Heer een paar schoenen te vragen, en krijgt een paar zilveren schoenen. Na verloop van tijd ruilt hij de…

sage uit 1918
 • meer, telkens dook hij naar boven, en hij zag alleen maar naar het wijfje, dat bijkans stervende was, en dat hem met haar
 • Vissers vangen een zeemeermin, ze smeekt hen haar terug te werpen in zee, maar zij geven hieraan geen gehoor. Daarna smeekt haar zeemeerman, met een kindje op zijn arm om het leven van zijn vrouwe,…

sage uit 1934
 • om de grijze muren. Het groenige, grijze water der Merckrivier kabbelt loom, bijkans geruischloos langs de riet-bewassen
 • Walter van Ulvenhout en Maria van Gaveren zijn verliefd op elkaar. Hun vaders houden vanwege een oude vete een huwelijk tussen hun kinderen tegen. Wanneer Maria en Walter een kluizenaar vragen om hen…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • je plotseling opgeslokt en meegenomen. [...] ...en tegelijk stik je bijkans in de duisternis, je bril is verdwenen, de
 • Op een avond gaat een man die met vakantie is, duiken in de zee. Hij wordt opgezogen door een vliegtuig dat op weg is om een bosbrand in de omgeving te blussen. De man wordt samen met het zeewater…
213.jpg

sage uit 1918
 • dezen te doen wankelen en te verteren. En wanneer er ook eens een mensch gevonden werd--maar dit is bijkans onmogelijk--die
 • Een basiliscus, een monster uit een hanenei doodt vele mensen in Utrecht. Iedereen die de basiliscus in de ogen kijkt sterft. Op een dag bood een knaap zijn diensten aan, om Utrecht van de basiliscus…

sage uit 1919
 • woonde een jong, eenvoudig meisje, zonder wensch naar rijkdom, gelijk anders bijkans alle vrouwen. Voor haar oogen zag ze
 • Een jonker probeert op aangeven van zijn knecht een jong, eenvoudig meisje te verleiden. Zij heeft echter geen interesse in de jonker, aangezien deze bekend staat als een verleider. De jonker waagt…

sage uit 1919
 • zorg diep legden in haar voorhoofd? Zij durfde bijkans niet meer te groeten, van har plaats bij het venster. Het was, of
 • In een huis in Dokkum gebeurde eens vreemde dingen. Er woonde eens oude vrouw bij haar getrouwde dochter, en men zegt, dat de man vaak dronken thuis kwam. De oude vrouw zat elke dag voor het raam,…

sage uit 1918
 • is bijkans onmogelijk te achten. Maar deze wijze van bespreken heeft inderdaad iets wreeds. Natuurlijk is er menige sage
 • In Bergen-op-Zoom was een strenge en slechte militair majoor van het leger. Zijn zoon Alfons, ook militair, leek in niets op zijn vader. Hij was zeer geliefd bij zijn kameraden en de meisjes uit het…
pl18.jpg

sage uit 1919
 • van zichzelven. Waar vroeger de rimpelen van lach hadden gelegen, deze kleine, ja bijkans onmerkbare lijntjes had de zorg
 • In Gorinchem woonde eens een baron met drie zonen en zijn vrouw. het was een vroom gezin. op een dag stierf de vrouw. Vanaf dat moment ging het met de man sterk berg afwaarts. Hij kreeg de verkeerde…