Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Word count group

81 resultaten voor ""bitter""

mop uit 1651
 • Een die knollen proefde wilde daernae niet koopen, alsoo hij seyde dat se bitter waren. R. 'Daer souw de duyvel mede
 • spelen. Sie daer elcke die ick op snij is immers vol wormsteken. Dat is recht contrary als ghij segt, want soo sij bitter
 • Een man wilde geen knollen kopen, hij zei dat ze bitter waren. De koopman zei dat het niet mogelijk was, want ze zaten
 • allemaal vol wormsteken. Als de knollen bitter waren, hadden de wormen ze ook niet gelust.
 • bitter
 • Een man wilde geen knollen kopen, hij zei dat ze bitter waren. De koopman zei dat het niet mogelijk was, want ze zaten allemaal vol wormsteken. Als de knollen bitter waren, hadden de wormen ze ook…

sprookje uit 1881
 • geen bitter dood?
 • bitter
 • versje van het kruisje van Fibelion

sage uit 1969
 • aardige vrouwtje Ulebuut vond later - zo gaat het wel meer - haar woning toch maar bitter klein en pruttelde telken keer.
 • aardige vrouwtje Ulebuut vond later - zo gaat het wel meer - haar woning toch maar bitter klein en pruttelde telken keer.
 • Het vrouwtje Ulebuut en 't mannetje Tinteratee die woonden onder een aarden pot en leefden er zeer tevree. Maar 't aardige vrouwtje Ulebuut vond later - zo gaat het wel meer - haar woning toch maar…

mop uit 1651
 • , soo moet die wijn in uw mondt soo bitter werden als gal.' De boer begon te drincken en de bitterheyt proevende, bekende
 • hij het gedaan had, zou de wijn zo bitter als alsem of als gal moeten smaken. Toen hij de bitterheid proefde, zei hij
 • bitter
 • Een boer moest een glas alsemwijn drinken van de priester, omdat hij ontkende dat hij een meid zwanger had gemaakt. Als hij het gedaan had, zou de wijn zo bitter als alsem of als gal moeten smaken.…

Trefwoorden: bitter, gal


mop uit 1651
 • , soo moet die wijn in uw mondt soo bitter werden als alssem of als gal.' De boer begon te drincken en de bitterheyt
 • hij het gedaan had, zou de wijn zo bitter als alsem of als gal moeten smaken. Toen hij de bitterheid proefde, zei hij
 • bitter
 • Een boer moest een glas alsemwijn drinken van de priester, omdat hij ontkende dat hij een meid zwanger had gemaakt. Als hij het gedaan had, zou de wijn zo bitter als alsem of als gal moeten smaken.…

mop uit 1979
 • wier kömn. Vr.: Zee hebt doar zat, want in t Lijdnsverhaal steet wa in: Petrus weende bitter, t löap hem oet de oogn.
 • wordt tegeningebracht dat Petrus bitter (de drank) weende, dus daarom is er wel drank in de hemel.
 • bitter
 • Op de vraag of er verhalen bekend zijn van mensen die na de dood geen rust vinden, wordt er geantwoord dat de antwoorder wel zou kunnen rusten, want hij heeft tijdens het leven hard gewerkt. In de…

sage uit 1920
 • te worden, maar 't valt hem bitter zich als zandkruier te hooren schelden. Moeten kruien omdat men geen 'varing' (d.i
 • bitter
 • Spotnaam.

mop uit 1659
 • in't lijf drincke: De Boer ghedroncken hebbende, en proefde dat het soo bitter [p. 232] was, meende dat het in Galle
 • de landheer biedt hem een glas alsemwijn aan. Dit smaakt echter zo bitter dat de boer denkt dat hij gal drinkt en God hem
 • bitter
 • Een landheer beschuldigt een boer dat hij zijn eikebomen steelt om dammen en dijken te bouwen. De boer ontkent dit en de landheer biedt hem een glas alsemwijn aan. Dit smaakt echter zo bitter dat de…

sage uit 2004
 • . Zo zou het ook tijdens het huwelijk moeten gaan. Zelf heb ik gehoord van de Sallandse Boer`n Kruud`n Bitter...ik weet
 • Sallandse Boer'n Kruud'n Bitter
 • bitter
 • De Dalfsenaren worden ook wel Dalfser Mop genoemd. De Dalfser mop is ook een mop (grap) en een soort koekje. Men geloofde dat je tijdens een bruiloft een bitterkoekje moest eten. Of hier hetzelfde…

sage uit 1966
 • Ik moet oe verteln, dat ik mien hiele leven op Nieuw Balinge woond hebbe en dat er bitter weinig bekend is over spookn
 • Aanzeggen van sterfgeval aan duif en bijen, anders gaan zij ook dood.

sage uit 1966
 • Ik moet oe verteln, dat ik mien hiele leven op Nieuw Balinge woond hebbe en dat er bitter weinig bekend is over spookn
 • Vermelden van spookplaats.

Trefwoorden: huis, spoken, spokerij, spookplaats


sage uit 1918
 • hoe mijn nakomelingen door deze snelle roovers bitter zullen lijden, wanneer ze al tijdens mijn leven deze landen willen
 • bitter
 • Keizer Karel zag eens drakenschepen met grote snelheid varen en wilde de zeerovers grijpen, maar ze waren te snel. Toen voorspelde hij, dat zijn nakomelingen nog veel last van het blonde gevaar zouden…

personal narrative uit 2008
 • , en-eh w- die kwamen nog van Bitter vandaan uit de Malie- uit de dinge [RK: Hm.], en-eh toen zei ik alleen tegen d'r: "Ja
 • Bitter
 • Volksgeloof dat weggeven van schoenen ruzie betekent.

sage uit 1962
 • trug zò'n brenge as de tije wir bitter waare en toe ging 't perd weiter. Dizze weg gi nu Lijssel (Liessel).
 • Daar in het Ommels Eindje wou het paard niet verder. Het stijgerde en stond stijf. Toen heeft de moeder beloofd dat ze het beeldje terug zouden brengen als de tijden weer beter waren en toen ging het…

sage uit 1859
 • Verschrikken en angsten van soo een vloet, Soo dat men kon hooren nog bitter nog soet. .4) 't Was alles elent: men damde noch
 • weergegeven. besouten; Door het zoute water bedolven berent: Toegedamd minsoot: Minnelijk nog bitter nog soet horen: Er werd niet
 • Volksgedicht over de overstroming van 26 januari 1682, toen er een gat van 20 roeden ontstond in de Westkappelschen dijk. Hierbij zijn veel mensen, beesten en honden verdronken.

broodjeaapverhaal uit 1988
 • werd gered. Toen ze enkele dagen later uit haar comateuze toestand ontwaakte, was ze niet bitter, maar gelaten. Alleen
 • Een meisje wil zelfmoord plegen door voor een trein te springen. De machinist remt en het meisje blijkt nog in leven en wordt gered. Ze moet echter wel haar armen en benen missen.

mop uit 1651
 • zijn escapades met de vrouwen. De oude priester begint bitter te huilen en de man meent daarom dat alle hoop op absolutie
 • Een snuiter gaat eens ter biecht. Hij vertelt hopen smerigheid en zondigheid, waarvan het meeste betrekking heeft op zijn escapades met de vrouwen. De oude priester begint bitter te huilen en de man…

sage uit 1957
 • bitter einde, doordat het veulen, dol geworden door het gerammel van de brijpot, in een diepe sloot geraakte en verdronk door
 • Een paar kwajongens halen een grap uit met een veulen. Ze binden een zware brijpot gevuld met stenen en ijzer om het nek van het veulen, en jagen het op door het dorp. Ze doen dit omdat vele…

sage uit 1970
 • zich. 'Bitter' en 'Zuur' noemde ie ze, en hij nam die honden mee. 'Die kunde toch nie op de sloapkamer hebbe?' 'Joa wel
 • : 'Bitter en Zuur, pak an!', en de honden basten en drie wachten kwamen toegelopen. De Voesenekken zijn opgehangen in Antwerpen
 • Bitter
 • In een café worden reizigers door een wentelbed verstikt. Jan de Wijs neemt zijn honden mee naar de slaapkamer, gaat de eerste nacht niet naar bed, vraagt de volgende ochtend aan de dienstmeid wat er…

sage uit 1937
 • uitmaakt en stemt toe. Vanaf die dag is het met de zaken van de boer bitter slecht gegaan.
 • Een boer die al veel geld heeft verdient, hoort op een avond iemand zuchten op de trap. Als hij gaat kijken ziet hij dat een kaboutertje met veel moeite één graankorrel de trap opsleept naar de…

sprookje uit 1886
 • verslond. Och, had je maar beter je boodschap gedaan, Dan was je de vreugd niet zoo bitter vergaan. Roodkapje, sinds lang
 • Een versje over de beleving van het sprookje Roodkapje.

exempel uit 1970
 • gloeyde te mael als vuer. Hem wort oec ghescenct in een vuyl vat een seer bitter stinckende onreyn dranc, ende wort
 • Een heilig mens wordt getoond hoe het een machtig, maar slecht man in de hel vergaat, zodra hij er heen is gebracht. Hij moet van de prins der duivelen op een troon gaan zitten, die gloeit als vuur,…

sage uit 1962
 • gingen ze nu de paters in Wirt en toe eest bitter geworre. Nol Pinte stond ook over die zoon van Mijne toe ze de bosse ginge
 • De zoon van Mijn van Ziland werkte bij de gemeente. Nol Pinte was daar de baas. Op een avond toen ze bij Nol Pinte naar bed waren gegaan, begon het geweldig te spoken op stal. Alle ketels en…

broodjeaapverhaal uit 1978
 • , om voor Zandvoort voor anker te gaan. De vangst stelde bitter weinig voor, maar gelukkig was er voldoende Beerenburger
 • Een aantal mannen gaat op zee vissen. Er wordt een man zeeziek en hij spuugt zijn gebit overboord. Een vriend hangt voor de grap zijn eigen kunstgebit aan de haak. Hij beweert het gebit van zijn maat…

mop uit 1903
 • geld?" zeide ze tot de kastelein. "Laat ers kijken," zeidie, "vijftig personen: dat is ƒ100." Dat viel bitter tegen. Of ze
 • Eén student uit een groep neemt op zich de verteringen in een herberg te betalen. Hij draait zijn hoed in de rondte, waarop de kastelein aangeeft dat er is betaald. Na de derde keer kopen de anderen…