Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

24 resultaten voor ""boeltje""

sage uit 1963
 • die boer had geluk. Want de wind was zo vriendelijk om een andere richting te nemen en z'n boeltje bleef staan.
 • te nemen en z'n boeltje bleef staan.
 • boeltje
 • Er was een brand en dat huis stond juist tegenover een boerderij. De wind was op die boerderij aan en die boer riep daarom de pastoor om de wind te laten draaien. En die boer had geluk. Want de wind…

uit 1903
 • begonnen te smeule. Toe was het net tijd dat de lui thuis kwame, anders was erlui boeltje er an egaan. Maar anders is het wel
 • Zegsman en zijn vrienden gooien pijp met buskruit in de vuurpot, waardoor de kamer vol as komt te staan als de vuurpot springt.

mop uit 1978
 • zijn het met elkaar oneens over het weer. De derde neemt zijn boeltje mee en vertrekt: hij houdt niet van onenigheid.
 • Drie oude heren gaan vissen. Nadat het gespreksstof is opgedroogd ontstaat er een discussie over het weer. Twee van hen zijn het met elkaar oneens over het weer. De derde neemt zijn boeltje mee en…

mop uit 1651
 • .' Hij moest zijn boeltje laten zien in de rechtbank, maar vroeg of hij dat ook van achter een schot door een gaatje mocht
 • Een vrouw, die vreemdging met een paap, daagde haar man voor de rechter, omdat hij niet had 'wat hij behoorde te hebben.' Hij moest zijn boeltje laten zien in de rechtbank, maar vroeg of hij dat ook…

mop uit 1651
 • Een paep bij sijn boeltje koutende, moest op het kloppen van de man voor sijn verblijfplaets tot beter gelegentheyt de
 • Toen een paap bij zijn minnares zat, kwam zijn man thuis. Hij vluchtte toen in de hanenbalken. De man was thuisgekomen omdat hij van driekwart van zijn kapitaal was beroofd. Toen de vrouw uitriep wat…

personal narrative uit 2003
 • zeker, ik denk dat ik dan misschien mijn boeltje wel oppak en ook vertrek. Maar aan de andere kant: wat heb je dan? Dan zit
 • Met de komst van de Tiende Planeet ontstond er een zondvloed, die Atlantis ten onder heeft doen gaan. Eenzelfde pole shift en vloedgolf kunnen ons in 2012 weer te wachten staan. Het is echter maar de…

sprookje uit 1894
 • Van Kannegien vuul Der was es een arme weduwvrouwe en zij had niks meer om te eten, zij knapte heur boeltje op en zette
 • Een vrouw heeft als een van haar weinige bezittingen een kannetje. Dit kannetje heeft ze buiten gezet om te drogen. Het kannetje rolt echter naar de slager, waar een vrouw die net soepvlees heeft…

sprookje uit 1970
 • voor gekocht en toen dat op was, knapte ze haar boeltje wat op, waste het enige kannetje dat ze nog had af en zette het
 • Een arme weduwe heeft net haar laatste geld uitgegeven en bezit nog slechts een oud kannetje dat ze buiten de deur neerzet. Het kannetje begint te rollen en komt bij de slager. Een vrouw pakt het op…

sage uit 1964
 • worre, da zien boeltje heel slech ien orde zou zien. En die soldoat zou neve Jan gezet worre. En as de koning op inspectie
 • Koning Frits verneemt dat sommige soldaten in zijn lijfwacht niet tevreden zijn. Hij verkleedt zich en gaat met een soldaat praten. Deze soldaat, Jan, vertelt hem dat hij veel te weinig verdient en…

sprookje uit 1901
 • . Nou, niemand mocht er uit voor zijn boeltje onderzocht was. "Onderzoek main maar eerst," zait de handschoenemaker, dus die
 • Knecht blijft zijn baas bestelen en allerlei andere schade toebrengen. Uiteindelijk besluit die via Engeland te emigreren. Daar wordt een gestolen gouden horloge in zijn koffer gevonden. Hij wordt…

sprookje uit 1901
 • dood. Toen hij klaar was, riep hij de meid en zei: "Redder nou hier dat boeltje ers netjes op vrijster, dan zellen we
 • Een rijke heer en een arme kerel willen allebei naar de koning. De arme kerel wil een verhoging van zijn pensioen vragen en zweert de rijke heer de koning een steen in het gezicht te gooien als hij…

sprookje uit 1901
 • horloge gestolen. Dat merkten ze 's morgens en niemand mocht het huis uit eer zijn boeltje onderzocht was. "Onderzoek mij maar
 • Alhoewel de zaken van een handschoenmaker goed lopen, komt hij toch steeds geld te kort. Dan merkt hij dat zijn knecht hem besteelt. Hij geeft de knecht een uitbrander, waarna deze nog erger begint te…

sprookje uit 1894
 • daar wat eten voor gekocht, en toen dat op was, knapte ze haar boeltje op, waschte het eenige kannetje dat ze nog had af en
 • Een vrouw heeft als een van haar weinige bezittingen een kannetje. Dit kannetje heeft ze buiten gezet om te drogen. Het kannetje rolt echter naar de slager, waar een vrouw die net soepvlees heeft…

sprookje uit 1901
 • bennen dan jij, dan kom ik weerom." Zoo gezegd, zoo gedaan; de knecht pakte zijn boeltje bij mekaar en ging op tocht. Toen
 • Een slimme knecht gaat weg bij een domme boer, maar belooft terug te komen als hij drie mensen ontmoet die nog stommer zijn dan zijn baas. Eerst ontmoet de knecht een man die een paard over een hek…
7809033768_f2634d0a6d_z.jpg

mop uit 1982
 • meer was of het boeltje helemaal afgebrand was. Dan mocht het pompke op het karreke weer uitrusten en kon Chriestje weer
 • Chriestje Quinten en Sjef van Kosse waren niet getrouwd. Chriest reed met de brandspuit omdat hij het dichtst bij het raadhuis woonde. Eens nam Sjef hem beet door de kleren van zijn zus Mie, met wie…

sprookje uit 1903
 • : "Redder nou hier dat boeltje ers een bietje op, vrijster, dan zelle we verder nog wat gezellig zitte praten." Dat beurde, en
 • Rijke heer die in een bos is verdwaald treft een arme gepensioneerde soldaat die hem vertelt op weg te zijn naar de koning om meer pensioen te vragen. Hij zal de koning een steen in zijn gezicht…

broodjeaapverhaal uit 1996
 • eronder. Die mensen hebben toen hun boeltje gepakt, zijn naar een hotel gegaan en wilden geen seconde langer in dat huis
 • In een huis verplaatsen voorwerpen zich op onverklaarbare wijze. De bewoners concluderen dat dit het werk is van een spook of een geest, en ze nemen een parapsycholoog in de arm. Na onderzoek stelt…

sprookje uit 1903
 • boeltje ers een beetje op, vrijster, dan zullen we verder nog een poos gezellig zitten praten." Zoo gebeurde het, en de heer
 • De koning is verdwaald in een bos en ontmoet een oud-soldaat; deze herkent de koning niet, en de koning maakt zich ook niet bekend. Samen trekken ze verder op zoek naar onderdak. De soldaat vertelt…

sage uit 1975
 • as je niet open doet dan steken wie je boeltje in brand en dan worde je levend verbrand, dat zal zeker beter zien! Siene
 • Siene Bartels, een heks, verschijnt in allerlei gedaanten. Als zwarte kat wordt ze tegen het hoofd geschopt, en de volgende dag heeft ze verband om haar hoofd. Andere gedaanten zijn een beer, ezel, en…
VODA_012_05.mp3

sprookje uit 1944
 • dadde nach harre al weer gedroomp. "Moeder, al steak ie mien de ogen ook uut, ik gao". En hi'j pakke zien boeltje bi'j
 • Een koeherder droomt dat hij koning van Indië zal worden. Hij verlaat zijn moeder en gaat op pad. Bij een kasteel aangekomen wil hij overnachten. De deur staat open en hij gaat naar binnen. Er staan…

sprookje uit 1896
 • zaak of je moet dadelijk met je heele boeltje dit huis uit.» - «Dan wil ik het je zeggen,» antwoordde Sjoerd en vertelde
 • Een arme, gebochelde arbeider met de naam Sjoerd is op een avond in het veld en wordt verrast door aardmannetjes die uit de aarde naar boven komen. De mannetjes vragen Sjoerd of hij met hen wil…

sage uit 1974
 • vertrokken met haar hele boeltje. Met haar hele hebben en houen, op een hondenkar. En Leenke was dood. Tijn is later een tweede
 • Een vrouw in Schinnen ging altijd water bij de put halen en bij dat puthuisje woonde er een oude vrouw met een bult op haar rug. De jonge vrouw was bang van de oude vrouw maar haar man begreep nooit…
VODA_003_07.mp3

mop uit 1970
 • , want ik kan ow niet wat te ète geve zonder geld." En de jong die ging dan. Hi'j nom 't boeltje met. Toe zwerven hi'j deur
 • Een jongen, die niet wil werken, wordt door zijn moeder op straat gezet. Hij zwerft door de bossen, ziet als het donker wordt een licht. De vrouw, die opendoet, waarschuwt hem voor de daar wonende…

sprookje uit 1970
 • zal ik erop uit gaan." Hij pakte zijn boeltje bij elkaar en ging de volgende morgen voor dag en dauw op pad. 's Middags
 • Een molenaar heeft drie zoons die hij ieder een jaar de wereld instuurt. De oudste zoon vertrekt eerst. Hij gaat werken bij een molenaar die hem beloont met een ezel. Als je het dier over zijn rug…
75.jpg