Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

15 resultaten voor ""credit""

broodjeaapverhaal uit 1995
 • beschikte over zo'n Franse credit card waarop men vrij 2500 gulden kan opnemen, ongeacht je saldo. Ze had die credit card in
 • op de plekken waar ze geweest is. Denkend aan de hoge krediet-limiet van haar credit card belt ze thuis meteen op om haar
 • Een vrouw merkt bij het winkelen dat ze haar tas kwijt is. Ze laat haar rekening en credit card blokkeren en doet
 • Een vrouw merkt bij het winkelen dat ze haar tas kwijt is. Ze laat haar rekening en credit card blokkeren en doet aangifte. Even later krijgt ze een telefoontje van de politie dat haar tas gevonden…

mop uit 2002
 • . Sommige dingen zijn onbetaalbaar.Mastercard, de ideale credit card."] (Toegezonden per email op 1 mei 2002 vanuit Amsterdam)
 • [Foto van reclame voor Mastercard]
565.jpg

mop uit 1651
 • Een backer, die sijn goetjen en credit verbruyt hadde, stont 's ochtens vroeg voor sijn deur ledich. De buyren
 • Een bakker had al zijn goed verbruid. 's Ochtends zagen de buren dat hij leeg stond en vroegen hem wat er scheelde. Antwoord: "Ja, vrienden ik heb helemaal geen deeg."

mop uit 1651
 • Credit betekende geloof. De man gebruikt het woord crediteuren hier dus voor gelovers.
 • Er werd aan iemand gevraagd, die failliet was, wie hem zo achter zijn broek zat. Hij antwoordde: 'Mijn crediteuren, die zo met recht genoemd kunnen worden, want zij geloven nog steeds dat ik hen zal…

broodjeaapverhaal uit 1981
 • Burt Reynolds' Telephone Credit Card Number
 • Studenten in Amerika bellen onder een privé creditcard nummer waarvan ze beweren dat het van de filmster Burt Reynolds is, die naar aanleiding van een rechtszaak twee weken lang gratis mag…

mop uit 1651
 • het berouw van sijn sonden, maer hij bidt om weer sooveel credit te krijgen dat hij voorde 3de mael banquerot kan speelen.'
 • Een man had zich twee keer bankroet gespeeld. Hij ging daarna de hele tijd naar de kerk en zuchtte luid. Volgens Jan Schrijver zuchtte hij niet uit berouw voor zijn zonden, maar omdat hij bad om…

mop uit 1651
 • gevoert, maer op credit. Bodtecherus lichte de slip op. R. 'Sequitur quidem sed non solvitur.'
 • Tijdens een dispuut tussen twee professoren, grijpt de een de ander bij de jas en roept in het Latijn dat het niet klopt. De ander heeft onbetaald voedsel in zijn jas zitten en antwoordt: het klopt…

mop uit 1651
 • hij vrij wat veel credit bij hadde, en lapte veel sotte beuselingen onbeschaemt uyt. Onder anderen vroeg hij al spottende
 • Scribonianus had het voorzien op keizer Claudius. Daarom werden zijn bondgenoten aan de tand gevoeld. Er stond iemand achter de stoel van Claudius allerlei rare opmerkingen te maken. Hij vroeg aan…

mop uit 1651
 • Den hertog van Espernon, wiens credit te hoof hoe lang hoe meer afnam, quam de trappen van de Louvre afgaen, daer hem
 • Een hertog, wiens krediet op het hof steeds meer afnam, ontmoette op een trap kardinaal Richelieu. Deze vroeg hem, of er nog iets nieuws was op het hof. De hertog zei toen: "Nee, behalve dat ik afdaal…

mop uit 1651
 • Theophile, die groot credit aen het hof hadde, stondt in de antichambre van de koningin en kemde sijn hayr wat uyt voor
 • Een man staat aan het hof zijn haar te kammen in een spiegel. Een andere man houdt achter zijn hoofd vingers omhoog, zodat hij lijkt alsof hij een monster met hoorns is. De man vraagt later aan de…

mop uit 1651
 • dien ick hebbe verbruyt al wat hij heeft en steekt soo vol schuldig dat hij in gansch Amsterdam geen penning credit meer
 • Een man steekt de draak met een edelman, en spot met de reputatie van edelen om altijd schulden te hebben. De man is nu zelf zogenaamd ook van adel, want hij heeft ook schulden, onder meer bij zijn…

broodjeaapverhaal uit 1999
 • demagnetizes the stripes on ALL of your credit cards. >>>>>> >>>>>> It reprograms your PIN code, screws up the tracking on your VCR
 • Parodie op een virus-waarschuwing.

mop uit 1659
 • arme luyden waren, en niet veel Credit hadden, waren nochtans seer gheneghen tot het drincken, so gebeurde het des anderen
 • Een echtpaar heeft het niet breed, maar houdt wel van een lekker biertje. Om haar man te verrassen, brengt de vrouw haar hemd naar de lommerd en met het geld dat ze daarvoor krijgt koopt ze bier.

uit 1970
 • glimlachverminking tot stand door credit cards in hun mond te duwen en hun slachtoffer in de maag te stompen. In de wijde omtrek is in
 • De engelenlach

Trefwoorden:


uit 1970
 • stripes on ALL of your credit cards. [...] It will program your phone AutoDial to call only your mother-in-law's number. This
 • Viruses, "The Mystery Glitch" etc.

Trefwoorden: