Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

86 resultaten voor ""denzelfden""

sage uit 1896
 • Krijgen in één en hetzelfde huis twee kinderen na elkander denzelfden naam, dan kunnen zij niet groot worden.
 • Krijgen in één en hetzelfde huis twee kinderen na elkaar dezelfde naam, dan kunnen zij niet groot worden.

Trefwoorden: bijgeloof, dood, kinderen, naam, namen


sage uit 1902
 • hij dood." Werkelijk is die man denzelfden dag bij het schaatsenrijden verdronken.
 • Vrouw neemt bijzonder hartelijk afscheid van een persoon omdat ze heeft voorzien dat de man de volgende dag zal sterven. De persoon verdrinkt de volgende dag bij het schaatsen.

sage uit 1962
 • . Wieters zea ze niks, maor den andern dag vonnen ze den eume dood te boeten. En ach dage later kwam de kaore van denzelfden
 • Een meid bij een boer keek uit en raam en zei 'het lijkt of de dodenkar eraan komt bij de dijk'. Verder zag ze niets, maar later vonden ze de oom dood buiten. En acht dagen later kwam de kar van…

legende uit 1925
 • Hespengouw, Taxandrië en Saxonië droegen, vonden, wanneer zij denzelfden terugweg namen, langs de zijden van den weg groote
 • De wondersleutel vervaardigd van een mengsel van goud en zilver, had ook de kracht om muizen en ander ongedierte uit de graanvelden te verdrijven. Zij, die de sleutel meermalen door de velden van de…

sage uit 1922
 • Bij denzelfden heer kwam een jood met appelen. "Wat kosten ze," zei hij. "In dien mand één cent en dien anderen twee
 • Verkoper komt met twee manden appelen die in prijs verschillen. Tovenaar wijst naar de appels net zolang tot alles door elkaar ligt.

sprookje uit 1911
 • . (Van denzelfden Gelderschman)
 • Het mannetje dat met hout op zijn rug in de maan is te zien, is de straf voor de man die op zondag hout sprokkelde omdat zondag voor hem gelijk staat aan maandag.

sprookje uit 1898
 • In eene andere lezing, uit de Zaanstreek, worden de drie wenschen op denzelfden dag gedaan. De man begint met een
 • var. van BOEKV076: de drie wensen worden op dezelfde dag gedaan. De man wil een worst, wenst hem aan zijn vrouws neus en dan weer eraf.

mop uit 1881
 • geworden. Op denzelfden Dag is de Dogter van de Weduuw uit haar Eerste Huwelijk gehuwd met de Vader van den in Echt getredene
 • weduwe hertrouwt en krijgt kind; haar dochter trouwt met de vader van haar moeders nieuwe man; zodoende is de moeder nu grootmoeder van haar eigen man.

sage uit 1896
 • mouwen aangezet moet worden, dan moet dit noodzakelijk nog denzelfden avond geschieden, zij het dan ook voorloopig met
 • Heeft een naaister aan het einde van de dag een hemd zover af dat er alleen nog een mouw aan moet worden gemaakt, dan moet dit nog diezelfde avond gebeuren, al is het maar met spelden. Anders zou er…

sage uit 1937
 • denzelfden stam gegroeid zijn, maar nog nooit in mijn leven, heb k zoo'n taaie fikkefak gegeten." Hun verblijf in die woning was
 • Op een boerderij is in een nacht al het graan verdwenen. De boer geeft daarvan de kabouters de schuld en geeft hen als straf oude leren lappen te eten, in plaats van ze een lekkere maaltijd voor te…

sage uit 1834
 • een "grouwsaeme waensterre", drie achtereenvolgende maanden lang. Ze verdween in denzelfden nacht, dat paus Urbanus stierf
 • Nauwkeurig vindt men in de kronieken de verschijning der kometen opgetekend als voorbode voor verschrikkelijke gebeurtenissen. Als voorbeeld een gedicht en twee voorvallen: op 29 augustus 1088 leek…

sage uit 1922
 • zijn. Nog denzelfden avond vroeg een onbekende heer haar ten dans; hij viel in haar smaak en zij in de zijne, en daarom
 • Op de kermis voorspelt een waarzegster een meisje dat ze met een man uit Gelderland zal trouwen waarmee ze gelukkig zal zijn. Dezelfde avond vraagt een man uit Gelderland haar ten dans, en brengen ze…

sprookje uit 1881
 • vreesselijke daad verweten werd, doch het "bloempje van Cedrea" bleef in denzelfden toer en herhaalde weemoedig: "Ach Willemlief
 • Een jongen is jaloers op zijn broer omdat die broer een mooie bloem heeft gekregen. De jongen vermoordt zijn broer om de bloem te kunnen stelen. De misdaad wordt echter verraden doordat de bloem de…

sage uit 1933
 • No. 66. In denzelfden maand dat de korenmolen te Postel door een orkaan omwoei, zat Jozef Cops in een heg onder de Rijt
 • Man ziet een troep ruiters door de lucht vliegen en hoort ze zeggen dat ze die nacht nog naar Denemarken moeten.

sage uit 1923
 • huis, toen hij achter zich hoorde stappen, zeker iemand die denzelfden kant uit moest. Het plensen kwam naderbij, en opeens
 • Ontmoeting met 'n spookkalf.

sage uit 1892
 • 2.12. De verjaagde katten Omstreeks denzelfden tijd als vorenstaande, ontmoette Am. van der Meyden toen te Eersel
 • 's Nachts ontmoet voerman een troep heksen in de gedaante van katten. Ze verdwijnen als hij met zijn zweep naar hen slaat.

sage uit 1925
 • denzelfden gieter waren, haar dadelijk antwoord.
 • Een aantal dorpen maakten ruzie over wie de opgegraven klok van de verzonken stad Vijveren mag hebben. Het lukte Stramproy als enige om de klok te laten bewegen, dus namen de inwoners daarvan de klok…

sage uit 1933
 • niet altijd denzelfden weg, maar meestal ziet men hem in het gehucht Acht bij den grenspaal van de vier gemeenten Oirschot
 • Er wordt verteld dat een man uit Zeelst, als straf voor het verzetten van de grenspaal, na zijn dood in gloeiende gedaante moest rondwaren langs de grenzen die hij veranderd had. Een aantal mensen…

sage uit 1901
 • vertelde dat er een persoon gevat was wegens roof en moord, en dat die eerstdaags opgehangen zou worden. Dat bleek denzelfden
 • Een heer betrapt een dief, maar laat hem lopen, zeer tot ongenoegen van zijn huishoudster, maar hij zegt, dat de dief zijn straf niet zal ontlopen. Inderdaad wordt hij opgepakt en opgehangen, maar de…

sage uit 1899
 • , geschuifeld, gestampt en ander leven gemaakt. En altijd op denzelfden tijd begon het leven weer en werd het na een poos weer stil
 • Een bakker belooft zijn vrouw op haar sterfbed dat hij de kinderen door de buurvrouw zal laten verzorgen. Als zijn echtgenote is overleden, komt de bakker zijn belofte niet na. Dan begint het elke…

sage uit 1901
 • spinnen veranderd. De heele schotel was vol leven. Bij denzelfden heer kwam een jood met appelen. "Wat kosten ze?" vroeg hij
 • Een tovenaar beheerst de zwarte kunst. De dominee is uitgenodigd om erwten bij hem te komen eten. De tovenaar tovert alle zakken van de dominee vol met erwten. Bij een andere gast tovert hij de grauwe…

legende uit 1938
 • en ging vandaar. En in denzelfden nacht begon de wijn zoodanig te wassen, dat zij over den rand vloeide. Toen de zuster
 • Willebrord heeft meerdere malen wijn doen vermeerderen in kruiken en in vaten. Zo heeft hij twaalf dorstige bedelaars uit een kleine kruik laten drinken en liet hij in een klooster de wijn in de vaten…

sage uit 1923
 • toegeschreven werd aan het feit, dat er in de plaats nog andere klokken waren van denzelfden gieter.
 • In de Kerstnacht is het luiden van de klokken van de verzonken stad Vijveren te horen. Varkens zouden een klok naar boven hebben gewroet, waarop inwoners van drie plaatsen tevergeefs proberen de klok…

sprookje uit 1888
 • werd door het sleutelgat naar binnen gestoken, en bracht langs denzelfden weg een heelen hoop kaasbollen buiten. Nu ging
 • Een moeder koopt voor haar kinderen een klein ventje. Ze stuurt het mannetje er op uit om bloem te kopen, opdat zij koeken kan bakken. Vervolgens vraagt ze het mannetje de koeken naar haar man in de…

sage uit 1892
 • lang eer zij het volle bewustzijn herkreeg. Omtrent middernacht ging Betz langs denzelfden weg naar Bergeik terug en zag of
 • 's Avonds onderweg merken jongen en meisje dat ze vergezeld worden door een hond. Zodra de jongen met een stok op de hond af gaat, horen ze vreselijk gerammel van een kettinghond, zonder dat er wat te…