Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Decennium_group
Word count group

197 resultaten voor ""diepte""

sage uit 1923
 • De menschen en de zee Menige visscher heeft de klokken van Reimerswaal hooren luiden in de diepte. Als hij naar
 • Menige visser heeft de klokken van Reimerswaal horen luiden in de diepte. Als hij naar beneden keek, zag hij de van
 • diepte
 • Menige visser heeft de klokken van Reimerswaal horen luiden in de diepte. Als hij naar beneden keek, zag hij de van goud schitterende daken der verzonken stad.

mop uit 2006
 • Subject: Opgravingen Na opgravingen in de Russische bodem tot een diepte van 100 meter hebben Russische
 • Amerikaanse wetenschappers ook hun bodem gaan afgraven waarbij ze op een diepte van 200 meter resten van glasvezels aantroffen
 • Russen vinden op 100 meter diepte resten van koperdraad, waarop de conclusie is dat zij duizend jaar geleden een
 • koperdraadnetwerk hadden. Amerikanen die op 200 meter diepte resten van glasvezel vinden, menen dat zij dan tweeduizend jaar geleden een
 • Russen vinden op 100 meter diepte resten van koperdraad, waarop de conclusie is dat zij duizend jaar geleden een koperdraadnetwerk hadden. Amerikanen die op 200 meter diepte resten van glasvezel…

sage uit 1891
 • een voorbijganger in de nabijheid kwam, eenen grooten steen in het water smeet, en dan schielijk zelf in de diepte
 • een voorbijganger in de buurt komt, en daarna snel in de diepte verdwijnt.
 • Bij steenputten in een bepaalde plaats bevindt zich een geest of waterduivel, die een steen in het water gooit als er een voorbijganger in de buurt komt, en daarna snel in de diepte verdwijnt.

sage uit 1963
 • Over die diepte van dijkwielen had je vroeger een verhaal, dat is ontstaan, doordat er iets ingevallen was, een soort
 • diepte
 • Dijkwielen zijn ontstaan doordat er vroeger iets ingevallen is. Dat bleef onder de grond branden en daardoor kon een wiel nooit uitdrogen.

sage uit 1966
 • diepte
 • Een bepaald water is het oudste van Nederland en onmetelijk diep.

Trefwoorden: diepte, onpeilbaar, ouderdom, water


mop uit 1651
 • Derde kwart zeventiende eeuw. Het woord 'elle' dat hier vertaald is met 'diepte' kan zowel 'diepte' betekenen als
 • Een boer, die een mager paard door de stad leidde, werd gevraagd wat de 'diepte' van dat paard was. De boer tilde de
 • Een boer, die een mager paard door de stad leidde, werd gevraagd wat de 'diepte' van dat paard was. De boer tilde de staart van het paard op en zei dat de man dat maar in de winkel moest vragen.

mop uit 1994
 • duizend meter diepte. Jij hebt nooit in de mijnen gewerkt! Ga maar weg." De Belg gaat weg en zegt tegen de twee anderen: "Als
 • vraagt hoe diep hij heeft gewerkt, zegt de Belg: "Op duizend meter diepte." "En hoe ging je daar naar toe?" vraagt de baas
 • diepte
 • Drie Belgen solliciteren als mijnwerker, maar vallen door domheid als onervaren door de mand. De eerste Belg beweert altijd op twee meter diep te hebben gewerkt, de tweede zegt altijd met de trap te…

mop uit 2020
 • diepte
 • Een kijker vat de gebaren van de doveltolk seksueel op.
pijp1.jpg
pijp2.jpg
pijp3.jpg
pijp4.jpg
pijpstik.jpg

sage uit 1967
 • naar haar toe was gesprongen. Zij ving hem in haar armen en nam hem mee de diepte in. Daar is hij verdronken.
 • diepte
 • Een zeemeermin begon bij een schip heel mooi te zingen. Ze zong net zolang totdat één van de schepelingen overboord naar haar toe was gesprongen. Zij ving hem in haar armen en nam hem mee de diepte…

sage uit 1923
 • , is ze toch ontvlucht, en weer in het water geglipt, maar voor ze in de diepte verdween, riep ze dreigend: "O
 • diepte
 • De vissers van Schouwen vingen eens een zeemeermin. Ze smeekte hen haar los te laten en toen ze wist te ontsnappen voorspelde ze: "O, Schouwen, o, Schouwen, Dat sall di…

sage uit 1923
 • in de diepte sleuren. Elders heet hij Pietjen (H)aak; Piet den (H)aak of den Akervent. Slokkevent heeft geen haak, maar
 • diepte
 • De waterschrik wordt Jan Haak genoemd, naar de haak, waarmee hij kinderen het water in trekt.

sage uit 1930
 • weder in de diepte, und als Lewe voertfoer, so kumt dat meerwijff ant scip upscheten, lecht beide handen upt boert van den
 • diepte
 • In 1558 heeft Onno Leeuwe met Jan Backer en anderen bij Ameland een Meerwijff gezien vanuit een schip. Zij hebben het beschoten. Het meerwijff kwam na enige tijd weer uit het water en legde beide…

sprookje uit 1892
 • om een verborgen schat te zoeken, welke in de diepte der zee was verborgen. Een der vrinden, een stoute drinker, dronk de
 • diepte
 • Drie vrienden, een grote drinker, een verkijker en nog een, zoeken een schat, die in zee is. De drinker zuipt de zee op, de lange verkijker ziet de schat, verborgen in in elkaar zittende kisten.

sage uit 1933
 • geluid schijnt de doffe naklank van het verwijderd klokgebrom uit het water omhoog te komen. Het is alsof daar in de diepte
 • diepte
 • In veel gebieden was er een bepaald ven dat werd getypeerd als een "klokput". Vooral in de Roomsche streken heeft dit volksgeloof lang voortbestaan.

mop uit 2011
 • diepte van 100 meter hebben Russische wetenschappers resten gevonden van koperdraden, met een geschatte leeftijd van 1000
 • communicatienetwerk! Om niet achter te blijven zijn Amerikaanse wetenschappers ook hun bodem gaan afgraven waarbij ze op een diepte van
 • diepte
 • Russen vinden bij archeologische opgravingen koperdraad: ze hadden dus al heel vroeg telefoonlijn. De Amerikanen vinden glasvezel: nog snellere communicatie. Maar de Twentenaren vinden niets: die…

sage uit 1925
 • hem in de diepte. Zijn lijk werd niet meer gevonden, maar 's nachts torst een gedaante, rood als vuur, zware lasten tenen
 • gloeiende hand meegesleept de diepte van de rivier in. Zijn lijk is nooit gevonden, maar zijn geest sleept 's nachts met tenen
 • diepte
 • De heer van het slot van Kessel vermeerderde zijn eigen land aan de Maasoever, door het te laten kribben. Dat ging ten koste van de arme boeren aan de overkant, waar het water juist aan het land vrat.…

sage uit 1843
 • Zevenbergen hebben zien blinken; niemand waagde zich echter in de geheimzinnige diepte. (vrij naar Wolf 1843: 607-608)
 • hebben de gouden daken zien blinken, maar niemand waagt zich in de diepte.
 • diepte
 • Bewoners van de rijke stad trekken zich niets aan van de meermin die op de kerktoren zittend zingt dat de stad zal vergaan. God laat het zo onweren dat de stad verzinkt, behalve de kerk die nog steeds…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • diepte
 • Een grote stalen pijp valt uit de lucht naar beneden en komt terecht in een tuin. De pijp is waarschijnlijk afkomstig van een reclamevliegtuig.

sage uit 1966
 • diepte
 • De poel achter het land van Klaas is afgrijselijk diep. In het midden is een pol met bosjes erop. Die pol komt niet aan de grond, maar drijft.

sage uit 1969
 • Een meer in de Grinzer Pein was zeer diep. Er was zelfs een draaikolk. Er waren geen vissen vanwege de diepte, en
 • Een meer in de Grinzer Pein was zeer diep. Er was zelfs een draaikolk. Er waren geen vissen vanwege de diepte, en niemand durfde er te zwemmen.

Trefwoorden: diep, draaikolk, meer, poel, vis, water, zwemmen


mop uit 1973
 • diepte
 • Iemand vroeg Ulespegel waar het middelpunt van de aarde was. Ulespegels antwoord was: hier. Toen werd hem gevraagd hoe diep de zee was. Zijn antwoord: een steenworp.

mop uit 1995
 • diepte
 • Er staan een Duitser en een Jood naast de waterkant, te twijfelen of ze zullen gaan zwemmen. De Duitser steekt zijn elleboog in het water en zegt: "Brr.., mij te koud." Daarop steekt de Jood zijn neus…

sage uit 2006
 • wichelroedeloper een waterleiding vinden, die op 1,5 meter diepte zat. Je kon die waterleiding niet vinden met een metaaldetector.
 • Koeien kregen miltvuur in een bepaalde stal door aardstralen. Deze werden door een wichelroedeloper verdreven. Een wichelroedeloper kon ook een waterleiding vinden, die niet door een detector te…

sage uit 1962
 • diepte
 • Op plaatsen waar de Dommel draait, ontstaat een draaikolk, een will, die anderhalf à twee meter diep is. Er zit een mannetje in.

mop uit 2007
 • diepte
 • Mop over de lengte van het geslachtsorgaan van een Surinamer en de warmte en lengte van een zwembad.