Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Subgenre
Decennium_group
Word count group

78 resultaten voor ""een weinig""

sage uit 1925
 • , bleef naast hem gaan en stiet hem bij elke nieuwe vloek die hij uitbraakte, een weinig ter zijde. Dit duurde tot de gedaante
 • Een man die dikwijls te veel dronk en veelvuldig vloekte, werd op een dag gestraft. Een spookgestalte stootte hem bij elke vloek in de zij. Op de rand van de beek, kwam de man tot inkeer.

sage uit 1902
 • Om een kol te ontdekken gaat men in Nijkerk aldus te werk: men neemt een groote open ketel, doet daar een weinig water
 • Om te ontdekken wie een heks is wordt een zwarte levende kip in een ketel met water half gekookt en half geroosterd. De volgende dag gaat men rond om te kijken wie gekneusd en verbrand is.

mop uit 1881
 • de helft gekookt in een Nieuwen Strooijen Ketel; vervolgens wel toe te zien, dat de Vlam er niet inslaat en dagelijks een
 • weinig er van ingenomen, met een Glas Groenlandsche Wijn. - Dit middel wordt verkocht bij Abram Nooitgeboren, op den hoek
 • Scherts-recept tegen de jicht in de voeten met onmogelijke ingrediënten.

sage uit 1896
 • met bijen een weinig verschuiven, anders zullen ook de bijen sterven. - Om dezelfde reden moeten uit de kamer, waar iemand
 • Sterft een bijenhouder, dan moet men dit in de bijenstal bekend maken en onmiddellijk alle korven een klein stukje verschuiven, anders zullen de bijen sterven. Om dezelfde reden moeten vogels uit een…

sprookje uit 1889
 • hoepentoep. Welnu, vriend, dat bestaat niet, maar ziehier een stoksken en een doosken zalf. Als ge van die zalf ievers een weinig
 • . Hij peisde in zijn eigen: "Ik zal hier eens een weinig zalf aan strijken; misschien kan ik reeds dezen nacht mijnen
 • Een rijk heer stuurt zijn knecht de laan uit omdat zijn eigen zoon klaar is met school. De knecht smeekt om te mogen blijven werken, maar de heer zegt hem weer in dienst te nemen en gelijk te stellen…

mop uit 1918
 • . Zij woonde een weinig van het dorp verwijderd, passeerde elke dag het kapelletje en ging er zitten bidden. De dienstbode
 • De dienstbode, verstopt achter het kapelletje van St. Oda, zegt tegen de tegen het beeld sprekende boerin de boden meer eten te geven.

mop uit 1651
 • . Daarop krijgt hij de reactie dat dat (het onweer) de maan wel op kan (hij wenst het dus ver van zijn schip). Een weinig later
 • Een matroos op zee ziet een kring om de maan. De stuurman ziet het ook en laat weten dat er dan onweer op komst is. Daarop krijgt hij de reactie dat dat (het onweer) de maan wel op kan (hij wenst het…

sage uit 1933
 • anderen in het midden en in de vier hoeken van de kelder begraven, met een weinig aarde uit een versch gedolven graf, als de
 • De koster van Westerhoven stond erom bekend dat hij mensen die behekst waren kon "onttoveren". Ook riep deze koster God, Maria en de Heiligen aan, ondanks het verbod van de bisschop.

sprookje uit 1933
 • jongeling antwoordde: "Wat dragen de geesten zwaar!" Een weinig verder stonden ze voor een breede gracht. Daar moest het paard
 • Een overleden jongen komt zijn geliefde de nacht na zijn dood ophalen op een zwart paard. Gezamenlijk rijden ze naar het kerkhof, waar ze een graf in springen. Hier liggen zij voortaan samen.

sage uit 1962
 • moest trachten van de koe een weinig melk te trekken, deze in een ketel boven een fel vuur te koken tot ze geheel droog was
 • Van afstand melkt een heks een koe. De boer krijgt de raad om een ketel melk op een vuur droog te koken, zodat de heks uit de ketel springt en hij met een mes haar bloed kan trekken. Dat moet om…

mop uit 1651
 • dat men makkelijk een oogje dicht kan knijpen, als men een weinig gerespecteerd wordt. In dit geval letterlijk: de arme
 • Jurrie, een diefleider in Amsterdam (zie opmerkingen), neemt een bedelaarster mee om in het rasphuis (zie opmerkingen) te zetten, maar daarbij maakt zijn zo'n kabaal, dat er mensen op af komen. De…

sage uit 1597
 • vier hoeken van den kelder zijner woning te begraven met een weinig aarde uit een versch gedolven graf (als de pastoor 't
 • Manieren van onttoveren; ondanks verbod van bisschop veel toeloop

sage uit 1896
 • ontdekt wordt. Een bemeelde stoel dient zij dus zorgvuldig te mijden; een weinig meel aan voeten of kleeding zoude haar aan de
 • Er zijn verschillende manieren om een nachtmerrie af te weren, waaronder meel strooien. Als de nachtmerrie meel op haar lichaam of kleding krijgt, moet zij stil blijven staan tot ze in de ochtend…

sage uit 1896
 • geroosterde doodsbeenderen. Ook looden hagels of, als deze niet helpers, een weinig buskruit.
 • Geneesmiddelen tegen puisten en kliergezwellen. Puisten op het gezicht verdrijft men door ze vaak mogelijk in het heldere maanlicht met een droge vinger te wrijven. Mensen die lijden aan…

sage uit 1970
 • te zien. Een weinig nadien, weer een haas, dien ik eveneens schoot, maar toen de hond hem wilde pakken, weg was de haas
 • Twee hazen die door een jager worden geraakt lopen gewoon door. De jager rent weg als een derde haas, die zo groot is als een kalf, vraagt of de twee anderen al voorbij zijn.

sage uit 1939
 • hulp te bewegen. Onder het uitspreken van de wens een schat te vinden, wordt het pentakel onder een weinig aarde verborgen
 • De Meester in de Grote Kunst vervaardigt een pentakel dat de macht heeft kabouters, die in de bodem verborgen schatten bewaken, tot hulp te bewegen.
kabouter_200.jpg

sage uit 1950
 • waarnemer. De aardgeesten vertonen zich aanvankelijk wazig, in een weinig sprekende kleur, grijzig, in een grijs dat zweemt naar
 • Aardgeesten verschijnen en verdwijnen in een wazigheid. De duidelijkheid en helderheid van hun verschijning hangt af van de concentratie van de waarnemer. Aardgeesten kunnen van grootte en kleur…
kabouter39.jpg

sage uit 1892
 • met harder ijs te moeten kennis maken. Dit laatste geval scheen onzen held een weinig van zijn euvelmoed te hebben genezen
 • Man wordt door een onzichtbare hand opgetild en van de weg op het ijs gegooid. Hoewel hij niet bang is waagt hij zich voortaan niet meer op dat uur op de holle weg.

sage uit 1896
 • dorp ook wel eens vertelde dat het er spookte, stond een weinig afgezonderd op een erf, dat van den algemeenen weg was
 • De dienstmeid van een predikant komt erachter dat haar vrijer achter haar rug om beledigend over haar spreekt. Ze maakt het uit. De vrijer zint op wraak. Met een vriend besluit hij haar te laten…

legende uit 1933
 • O. L. Vrouw van Elshout. In de dorpspastorie bewaart men nog een weinig van het wonderbare vlas, enkele zeer fijne, gele
 • Op een akker te Elshout was een boer zijn vlaszaad aan het zaaien. Hij had een hele erge dorst en plots verscheen een mooie, grote vrouw. Het was Maria en zij gaf hem het heerlijkste water dat hij…

sage uit 1896
 • gehaald en door de turfschippers medegebracht. Even buiten het dorp Bergum ligt, een weinig ter zijne van den weg, een
 • Volgens het Friese kindergeloof komen pasgeboren kinderen uit de Wouden. Zij groeien daar als appelen aan de bomen en huppelen over de takken heen en weer. Als de moeder met de baker er een komt…

sage uit 1919
 • loenschen een weinig. Misschien komt dit wel van het voortdurende kijken in het Reitdiep, anders genaamd het Jat. Iedere morgen
 • Het verhaal vertelt de geschiedenis van de naamgeving van de Kiekintjatstraat te Groningen. De bisschop van Munster, Bernard van Galen sloeg het beleg bij de stad Groningen. Omdat men bang is dat er…

sprookje uit 1935
 • zakken voor de uitvoering van zijn plan een weinig nauw waren liet de hoofdman deze een weinig vergroten en na in elke der
 • een weinig olie over de buitenkant der zakken. Toen deze maatregelen getroffen en de muilezels belast waren met de
 • De arme man Ali Baba ontdekt waar rovers hun schat bewaren. Via de toverformule kan hij de grot in en een deel van de kostbaarheden wegnemen. Zijn rijke broer komt erachter en wil ook naar de grot om…

sprookje uit 1982
 • afgescheept of 't begon hem toch wel een weinig aan zijn gewaten te knagen, omdat hij zijne belofte zoo aardig nakwam. Maar, hij
 • zeggen, ik heb er mij nooit op toegelegd, maar ik hoop met vlijt en oplettendheid den tuinder een weinig te kunnen helpen
 • Een schoenmaker, die ontevreden is overr zijn nederige stand, krijgt een hemelse bezoeker, die hem rijkdom toezegt, als hij ermee zal woekeren voor de hemel, zoals hij zo graag wil. De schoenmaker…

sprookje uit 1896
 • aan de menschen vertel, zullen ze zich niet weinig verbazen. » Hij bedacht zich een weinig en had spoedig een plan gereed
 • vervaarlijk groot dat het Hans waarlijk een weinig benauwd om 't hart werd. Een der reuzen bromde: «Het schijnt wel dat ze hier
 • Hans is de zoon van een schoenmaker. Hij is liever lui dan moe. Als hij op een middag zeven vliegen in een klap doodslaat, naait hij op zijn muts de woorden: "Hans Nooitvervaard sloeg, klein en groot,…