Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

26 resultaten voor ""gal""

sage uit 1968
 • Wessel Gal is mei de helm geboaren.
 • Wessel Gal
 • Een bepaalde man is met de helm geboren.

sage uit 1966
 • Wessel Gal fortelde, hy hie de hiele bigraffenis fan syn wiif fan tofoaren sjoen. It wie op ljochtskyndei. Hy siet yn
 • 't finsterbank foar hûs. Doe leefde syn wiif noch. (Wessel Gal kocht mollen op)
 • Wessel Gal
 • Een man zat eens in de vensterbank en zag de begrafenis van zijn vrouw. Zijn vrouw leefde toen nog.

sage uit 1970
 • vuur. Efkes later was 't oaver en proesten 't pead ook nie meer. Ik het 't mien vader veteld. Dèn zei, dat 't van de gal
 • kwam, die ien de grond zit. Waor de gal deur de grond streurnp kump 't vuur nao boave. At taor de schööp oaverhen lope (en
 • dat het komt omdat er gal in de grond zit. Waar gal door de grond stroomt, komt vuur naar boven.
 • gal
 • Een jongen rijdt op een paard naar een naburig dorp. Het paard is ziek en loopt half in de goot langs de weg, maar de jongen blijft er op zitten. Het paard moet hoesten en plots heeft het een vuurbol…

Trefwoorden: dwaallicht, gal, jongen, paard, schapen, vuur, ziek


sage uit 1968
 • Sweitse Gal fan Houtigehage hiet ek sterk to wêzen, mar hy koe 't lang net hâlde tsjin pake. Yn Sumar by in herberch
 • Sweitse Gal
 • Een buitengewoon sterke man tilt moeiteloos zware hoeveelheden bier op. Hij overtreft hiermee een andere man die als heel sterk te boek staat in kracht.

sage uit 1968
 • Myn neef Wessel Gal wie in kear op 'e wei, doe moest er oerside, hwant der kom in lykstaesje oan. De èchte lykstaesje
 • Wessel Gal
 • Een man moet opzij gaan voor een lijkstoet. Het is een voorgezicht: een paar dagen later sterft er iemand.

mop uit 1651
 • In 't jaer 1666 vond iemant het selfde jaergetal uyt des bisschops van Munsters naem: 'barenD Van gaL en bIssChop Van
 • Barend van Gal
 • Het jaar 1666 is in Romeinse cijfers terug te lezen in de naam van de bisschop van Munster

Trefwoorden: 1666, bisschop, cijfer, getal, jaartal, lezen, naam


mop uit 1651
 • , soo moet die wijn in uw mondt soo bitter werden als gal.' De boer begon te drincken en de bitterheyt proevende, bekende
 • hij het gedaan had, zou de wijn zo bitter als alsem of als gal moeten smaken. Toen hij de bitterheid proefde, zei hij
 • gal
 • Een boer moest een glas alsemwijn drinken van de priester, omdat hij ontkende dat hij een meid zwanger had gemaakt. Als hij het gedaan had, zou de wijn zo bitter als alsem of als gal moeten smaken.…

Trefwoorden: bitter, gal


mop uit 1651
 • wel haest. R. 'Vrienden, dit 's geen wonder, boter veroorsaeckt altoos gal.'
 • altijd gal.
 • gal
 • Een man sprak tijdens een gastmaal positief over zijn vrouw. In werkelijkheid was zij echter een kenau. De man liet wat vis met boter op haar rok vallen, waarop zij begon te schelden. De man zei dat…

mop uit 1651
 • wel haest. R. 'Vrinden dit's geen wonder, boter veroorsaekt altoos gal.'
 • altijd gal.
 • gal
 • Een man sprak tijdens een gastmaal positief over zijn vrouw. In werkelijkheid was zij echter een kenau. De man liet wat vis met boter op haar rok vallen, waarop zij begon te schelden. De man zei dat…

mop uit 1651
 • , soo moet die wijn in uw mondt soo bitter werden als alssem of als gal.' De boer begon te drincken en de bitterheyt
 • hij het gedaan had, zou de wijn zo bitter als alsem of als gal moeten smaken. Toen hij de bitterheid proefde, zei hij
 • gal
 • Een boer moest een glas alsemwijn drinken van de priester, omdat hij ontkende dat hij een meid zwanger had gemaakt. Als hij het gedaan had, zou de wijn zo bitter als alsem of als gal moeten smaken.…

sage uit 1968
 • Wessel Gal wie bang foar syn eigen skaed. Hy sei tsjin âlde Klaes Laanstra, de marsjesee,: "Bistû noait bang?" "Né
 • Wessel Gal
 • Een moedige man wordt bereid gevonden het spookhek van Hardegarijp te sluiten. Bij het hek aangekomen, durft hij toch niet. Het hek - hoe goed vastgebonden ook - springt altijd om middernacht open.

sage uit 1968
 • Tsjoensters koenen har yn in kat foroarje. Wessel Gal hie alle jounen in fremde kat yn 'e hûs. Dêr hied er syn nocht
 • Wessel Gal
 • Heksen kunnen zich in een kat veranderen. Bij een man kwam er vaak een vreemde kat in huis. Op een keer had hij er genoeg van en hij schoot op het dier. De volgende dag liep Rikele Myt met een zwarte…

mop uit 2007
 • Haarlemmerolie, zo biter as gal met een beetje suiker d'rop, en een lepel levertraan om an te sterreke!" Daarop, tegen de
 • gal
 • Iemand spreekt tot een beroepswerkloze over middeltjes om aan te sterken, over onzinnige baantjes en over het zelf breien van condooms.

sage uit 1976
 • Ik bin Okke van den Berg Dit is wier bard, hear! Teminsten, ik haw it Wytse Gal fertellen heard, en dy is it sels
 • oerkommen. Wytse Gal, hjir fan 'e Gallestreek, by de Feart lâns (te witten: op 't Surhústerfean), dy koe goed reedride, hear! Hy
 • Wytse Gal doet mee aan een schaatswedstrijd. In een kroeg vraagt hij aan een vreemdeling of deze met hem het laatste
 • Wytse Gal
 • Wytse Gal doet mee aan een schaatswedstrijd. In een kroeg vraagt hij aan een vreemdeling of deze met hem het laatste stuk over het meer wil rijden. Als de vreemdeling aan Wytse vraagt wie hij is,…

mop uit 1659
 • de landheer biedt hem een glas alsemwijn aan. Dit smaakt echter zo bitter dat de boer denkt dat hij gal drinkt en God hem
 • gal
 • Een landheer beschuldigt een boer dat hij zijn eikebomen steelt om dammen en dijken te bouwen. De boer ontkent dit en de landheer biedt hem een glas alsemwijn aan. Dit smaakt echter zo bitter dat de…

sage uit 1892
 • de koe vóór het dekken eerst den stier goed laten zien. De gal van een barg (varken) is goed voor de fijt. Als men de
 • gal
 • Diverse volksgeneeswijzen (voor wratten, moedervlekken, geelzucht).

personal narrative uit 2007
 • de douche en motte ze toch ok van d'rlui ochendwater af!' Het leven op die banken bestaat uit honing én gal. Maar het gal
 • In Dordrecht zijn leugenbanken aan de Merwekade, op het Groothoofd, het Statenplein, in het Park Merwesteyn, en in het Weizigtpark, waar gepensioneerde vertellers elkaar verhalen en moppen vertellen…

mop uit 2000
 • !" De jongen vertrekt naar zijn vrienden om eens even zijn gal te spuwen. Hij zegt: "Nou ben ik nog geen half uur Duitser
 • Een Turkse jongen schrijft op school in Duitsland zulke goede opstellen in het Duits, dat de onderwijzer in zijn enthousiasme zijn naam verandert van Ali naar Albert. Als de jongen thuis vertelt dat…

sage uit 1968
 • wie sa'n frijmetselaer. Ek in neef fan my, Wessel Gal hie him oan 'e frijmetselerij forkocht. Frijmitselers, dy't jild
 • Vrijmetselaars bezitten wisseldaalders. Wisseldaalders kunnen nooit opraken. Vrijmetselaars die geld nodig hebben, worden drie keer geholpen. Als vrijmetselaars elkaar ergens ontmoeten, komen ze…

sage uit 1877
 • gezogen, toen hij beweerde, dat het riviertje, hetwelk ter rechterzijde van de stad Gelder loopt, voorheen den naam van Gal of
 • , dat ons hier bezig houdt, al zeer gemakkelijk opgelost en heeft Gelder doodeenvoudig zijnen naam aan deze Gal, Gel, of
 • een riviertje dat Gal, Gel of Geul zou hebben geheten.
 • Gal
 • In deze vertelling wordt een verklaring gegeven voor de herkomst van de naam van Gelderland. De verteller hecht er volstrekt geen historische waarde aan, maar het verhaal is aangenaam. In Hameland…

uit 1970
 • snijdt hij het dier hart, lever en gal uit. In Medië dingt hij naar de hand van een vrouw die al zeven keer getrouwd is
 • terug en geneest zijn blinde vader met de gal van de vis. Lang heeft men deze overlevering als een bewijs voor de hoge
 • The Rescued Princess

Trefwoorden:


sprookje uit 1940
 • met Grootmoeders stem: “Dat komt door de ziekte, mijn hartje. Ik heb last van mijn gal. Geelzucht noemen ze dat. Daarom
 • Moeder waarschuwt Roodkapje om onderweg naar grootmoeder op het pad te blijven en geen bloemen te plukken. In het bos gaat Roodkapje toch van het pad af om bloemen te plukken, en komt ze de wolf…

uit 1939
 • kruises. Hoe Hij daar edik en gal genomen had om onze krankheden te genezen naar ziel en lichaam beide. En daar Hij Zelf
 • God, zij hebben Mij tot spijs, Bij al Mijn smart nog bitt're gal gegeven, Een edikteug is zelfs een gunstbewijs
 • Peterke van Dalen ervaart al jong dat ze bekeerd moet worden. Toch is ze op haar 15e nog onbekeerd. Op haar 15e wordt Peterke ziek. De ziekte wordt erger, de angst om onbekeerd te sterven wordt…

uit 1939
 • , maar het werd mij tot smaad". O, lieve Koning, Gij zijt ons in alles voorgegaan. Gij kreeg in Uw dorst gal met edik te
 • Peterke van Dalen ervaart al jong dat ze bekeerd moet worden. Toch is ze op haar 15e nog onbekeerd. Op haar 15e wordt Peterke ziek. De ziekte wordt erger, de angst om onbekeerd te sterven wordt…

personal narrative uit 1881
 • onze Heere Jezus Christus, met barensnood aangedaan zijnde. Evenals Paulus erkent in Gal. 4: "Mijne kinderkens, die ik
 • Maria van Beek wordt 1 februari 1818 geboren. Ze trouwt en krijgt kinderen. Op het jongste kind is Maria bijzonder gesteld, maar dit kind sterft. God bepaalt Maria erbij dat dit sterven vrucht is van…