Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Decennium_group
Word count group

25 resultaten voor ""geenszins""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • multinational was men geenszins van plan om de duurzame lamp in produktie te brengen, omdat Philips daarmee zijn winst om zeep zou
 • Bij Philips wordt in de kluis een eeuwigbrandende lamp bewaard. Bij de multinational is men niet van plan om de duurzame lamp in produktie te brengen, omdat Philips daarmee zijn winst om zeep zou…

sage uit 1980
 • geenszins verdwenen. Je zou je zelfs kunnen afvragen of het voor de van hekserij beschuldigde mannen en vrouwen uiteindelijk
 • Inleiding op voorbeelden van heksenprocessen

mop uit 2007
 • kleren en ander reisgoed behoeft u zich geenszins te bekommeren. Apennootjes, beenkettingen, evenals stro om uw behoeften in
 • Quasi-uitnodigingsbrief van de dierentuin: of de aangeschrevene een aap wil komen vervangen (vanwege de grote gelijkenis).

broodjeaapverhaal uit 2001
 • betekent echter geenszins dat u niet geschikt zou zijn voor deze functie." Deze afwijzing liet de jongen aan de Sociale Dienst
 • Een jongen schrijft een sollicitatiebrief over uit een boek. Nadat de brief op de post is gedaan kijkt hij nog eens naar het voorbeeld en ontdekt op de volgende bladzijde de opdracht om uit de brief…

sprookje uit 1889
 • langen staert, de ekster was nog zoo wit als sneeuw, en de kraai nog geenszins zwart. De groenvink was herbergierster, en
 • Lang geleden had de kwakkel nog een lange staart, en waren de ekster en de kraai wit. Op een dag gaan ze naar de herberg, waar de groenvink herbergierster is. Ze drinken zich ladderzat. De groenvink…

sage uit 1927
 • : 'Mijnheer, ik geloof, dat ik u ken.' En de goeie man vergiste zich dan ook geenszins, al voegde hij er ook aanstonds bij, dat
 • Iemand ziet in de vennen lichtjes dansen en vlucht ervoor weg.

sage uit 1892
 • voort te zetten, om alzoo eenige roeden grond in te palmen. De brave buurman was geenszins op bedriegerij bedacht en had dus
 • Boer die onopgemerkt de afscheiding van zijn akker verzet komt na zijn dood terug met een de paal op zijn schouder en vragend waar hij de paal moet laten. Een dronken passant roept hem toe dat hij de…

sage uit 1969
 • jaar 1200 een natuurlijke oorzaak, en is geenszins de schuld geweest van enig Vrouwtje van Stavoren. De handel liep ook
 • Het vrouwtje van Stavoren is schatrijk en heeft schepen op zee die handel drijven met verre landen. Een schipper moet voor haar het mooiste meenemen wat er is. Hij komt terug met een schip vol rogge…
Stavoren 005.jpg
Stavoren 008.jpg

broodjeaapverhaal uit 2005
 • ook.'' Bang is Ton geenszins. Als kenner weet hij de situatie goed in te schatten. ,,Overdag doet zo'n dier weinig kwaad
 • De politie is op jacht naar een poema op de Veluwe, maar kan hem niet vinden. Zodra de roodwitte linten worden weggehaald, trekken de toeristen onbevreesd te Veluwe weer op. Bijna niemand is bang om…
adpoema.jpg

mop uit 1888
 • geenszins op zijn gemak. Hij vermande zich echter, en vroeg, met geveinsde kalmte: "Gij hebt maar te spreken, mevrouw! Een
 • toerken min of meer, daar zie ik geenszins tegen op!" Stout gesproken is half gedaan, dacht de vent! Doch welke was zijne
 • Een man geeft bijna al zijn geld weg in de kroegen die hij onderweg tegenkomt. De man durft nu niet meer terug te gaan naar zijn vrouw. Hij neemt zijn intrek in een herberg. Daar hoort hij dat op een…

sage uit 1842
 • vier sneeuw witte paarden, Die, schoon niet rustend, nimmer moe, Hun krachten geenszins spaarden Maar, onophoudelijk op den
 • volbrengen. Ik houd u stiptlijk bij uw woord, Ik wil geenszins gehengen, Dat van de zeven jaren wordt, Een enkel uurtje zelfs
 • Faust sluit een verbond met de duivel waardoor de duivel hem als knecht zeven jaar al zijn wensen zal vervullen. De wensen zijn zo buitensporig, dat de duivel na vier jaar ontslag vraagt, maar Faust…
FaustWaardenburg01.png
FaustWaardenburg02.png
FaustWaardenburg03.png

sage uit 1592
 • . Hoewel sommige van zijn opvattingen een Lutherse tint verraadden, was hij het geenszins met de Lutherse leer eens. Als
 • Deze toverij maakt Faustus niet alleen bekend in Erfurt, maar in het hele land. Hierom komen veel edellieden en heren naar Erfurt om met hem kennis te maken. Een minnebroeder, doctor Clinghe, komt…

sage uit 1919
 • had ze hem nog geenszins naar bed. Het leek wel, of hij dronken was, het is zonde, om het te zeggen! Ten slotte ontkleedde
 • De gebroeders Trip laten een groot huis bouwen. Een man spreekt de wens uit een huis te hebben dat zo breed is als de deur van het huis.

uit 1970
 • eeuwen weggeweest is (wat hij geenszins vermoedde). Kort hierna sterft hij als oude man. De relatie van dit verhaaltype tot
 • The Offended Skull (Statue)

Trefwoorden:


uit 1970
 • (Matteüs 18:3): ‘Als gij niet wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan
 • De Sneeuwkoningin

Trefwoorden:


broodjeaapverhaal uit 2020
 • correlatie en causaliteit met elkaar verward. Bovendien is de overheid geenszins in staat om feilloze complotten uit te voeren
 • Er klopt weinig van de complottheorieën over het corona virus en 5G. Net als in veel andere complottheorieën worden correlatie en causaliteit met elkaar verward. Bovendien is de overheid geenszins…
94143849_253039705871592_8785132076690046976_n.jpg

sage uit 1918
 • echter waren zij niet. Want ze roofden en moordden geenszins dáárom. Ze roofden en moordden, wijl hun was geprofeteerd, dat
 • Twee reuzen, een vader en een zoon, beroofden en vermoordden iedereen die in hun veld kwam, omdat hun was geprofeteerd, dat eens iemand het veld over zou trekken met de sleutel van geluk. Beiden…
pl08.jpg

uit 1970
 • wat betreft de opwippersage. Hij is van mening dat de opwippersage geenszins een aanwijzing is voor het aftakelen van de
 • Werwolf lässt sich tragen

Trefwoorden:


sprookje uit 1889
 • , twijfelde niet meer aan de juistheid van zijn vermoeden. Hij bedroog zich dan ook geenszins. Het waren inderdaad roovers, die
 • trad de grot in en nauwelijks was hij daarbinnen, of de deur sloot zich weder: dat verontrustte hem echter geenszins; hij
 • Op een dag ziet Ali Baba waar een roversbende zijn schatten bewaart. Hij weet de grot te openen met een toverformule en neemt de nodige rijkdommen mee naar huis. Om het geld te meten wordt een…
Keller.pdf

sage uit 1919
 • .........Geenszins voor deze deftige dame alleen, was zijn over¬matige dikte een last. Arm en rijk hadden hier bij uit¬zondering gelijke
 • Deze geschiedenis begint tragisch in Savoye en eindigt dwaas in Kampen. Een jongetje, Pietro geheten, trok nadat hij wees was geworden de wereld in. In het land Olanda vindt hij onderdak bij een…
cohen27.jpg

sage uit 1897
 • Coevorden, van waar een weg door woeste maar geenszins onbevolkte streken, in zuidelijken koers naar Xanten liep, en van daar
 • land gemaakt en dus een menigte eilanden gevormd hebben. Eigenlijk gezegd, kon men oudtijds ook Friesland geenszins den
 • De gouden kap die Fostedina, dochter van een heidense opperpriester, bij haar huwelijk krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. Zendeling…

Trefwoorden: aanklagen, aannemen, aarde, achten, afgodendienst, afgoderij, afgodsbeeld, afkeuren, apostel, bedekken, beeld, behagen, behouden, bekeren, beledigen, belijden, belijdenis, berusten, beschermen, beslissen, bevrijden, bidden, bijeenkomst, bisschop, blijde, bloed, boodschap, boom, boot, bosgod, bron, bruid, christendom, dankzeggen, denkwijze, dienen, dochter, doden, dood, doop, doorn, doornenkroon, dopen, eik, eisen, engel, erekroon, eten, gebed, gebruik, geloof, geloofsmoed, geloven, genade, gevaar, gevangen, gevangene, gewijd, gezicht, godheid, godsdienst, gouden, grijpen, harp, heidendom, heil, heilige, hemel, hemels, hoofd, hoofdtooisel, huwelijk, ijveren, invoeren, jongeling, jonkvrouw, jood, kap, kerker, kerkermeester, knielen, koning, koningsdochter, koningszoon, krans, kruis, leeuw, lied, liefde, liefhebben, lijden, litteken, lot, luchtgat, machtig, maken, martelaar, medelijden, mens, misdaad, misdadiger, monnik, mosterdzaadje, muziek, naam, nacht, nalaten, nieuwe leer, offeren, ongeloof, onschuldig, ontwijden, onverzettelijkheid, onzichtbaar, oorijzer, openbaar, openen, opleggen, opperpriester, opstaan, orkaan, overlevering, overwinnen, overwinning, pijniging, plaats, prediken, prediking, priester, prins, put, rechtsdag, rechtspreken, rechtszaak, redden, roepen, ruisen, scheppen, schip, schuilhouden, sieraad, slaaf, slaap, slachtoffer, spoor, stenen, sterven, straf, stuiten, tempel, toorn, touw, touwladder, tralie, triomf, trouwen, uitspraak, vader, vasthoudenheid, verkondigen, verkondiger, verlossing, veroordeling, versieren, vertellen, vertrouwen, verwerven, verzoenen, vijand, vijl, vlechten, volksraad, volksvergadering, vonnis, voorhoofd, voortplanten, voorvader, voorwaarde, vormen, vrede, vrezen, vrij, vrijheid, vrijkomen, vrijkopen, vrouw, waardig, waarheid, water, weerzien, wegvoeren, wens, wereld, werpen, wind, wolf, wonderbaar, wonderlijk, wraak, wreed, wreken, zalig, zanger, zede, zegening, zendeling, zenden, zeven, zichtbaar, ziel, zonde, zondigen, zoon, zuigeling

Fostedina en de gevangenbewaarder in de kerker na het vrijlaten van de gevangenen.<br />
Ill. H.J. Horn
Willebrordus belaagd door de Helgolanders.<br />
Ill. H.J. Horn
Adgil beschermt Fostedina na de aanklacht van de priester Takko.<br />
Ill. H.J. Horn
Fostedina krijgt de doornenkroon opgezet.<br />
Ill. H.J. Horn

uit 1970
 • als hij ooit in Jeruzalem de mis op zou dragen. Gerbert had geenszins de intentie naar Jeruzalem af te reizen en voelde
 • Der Teufelsvertrag

Trefwoorden:


personal narrative uit 1881
 • schriftgeleerden en der Farizeeën dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan." Maar al uw gerechtigheid, die u meent
 • . Voorwaar, zegt Christus, gij zult uw loon geenszins verliezen Een goed voorbeeld voor rijke mensen om hun geld te beleggen
 • Maria van Beek wordt 1 februari 1818 geboren. Ze trouwt en krijgt kinderen. Op het jongste kind is Maria bijzonder gesteld, maar dit kind sterft. God bepaalt Maria erbij dat dit sterven vrucht is van…

sage uit 1850
 • de Friezen edel en vrij, en hunne goden bloeddorstige tijgers? Ik verlang geenszins het bloed van dit onschuldige meisje
 • De gouden kap die koningsdochter Fostedina bij haar inhuldiging tot koningin krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. Willebrord belandt met…
548fef3edd83af738a94274fec651017.jpg

sprookje uit 1844
 • Een boze trol maakt een spiegel, waardoor je de wereld op een verdraaide manier ziet. Het goede en het mooie verschrompelt en het slechte valt juist extra op en verergert. Op een dag valt de spiegel…