Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Word count group

489 resultaten voor ""gelegen""

mop uit 1881
 • Man verbeeldt zich van de bijslaap zwanger te zijn, omdat hij onder heeft gelegen.
 • Man verbeeldt zich van de bijslaap zwanger te zijn, omdat hij onder heeft gelegen.
 • Man verbeeldt zich van de bijslaap zwanger te zijn, omdat hij onder heeft gelegen.

mop uit 1996
 • Belg: "Ik heb veertien dagen in coma gelegen." Andere Belg: "En, mooi weer gehad?"
 • Belg: "Ik heb veertien dagen in coma gelegen." Andere Belg: "En, mooi weer gehad?"
 • Belg: "Ik heb veertien dagen in coma gelegen." Andere Belg: "En, mooi weer gehad?"

broodjeaapverhaal uit 1995
 • die hij aan de straatstenen niet kwijt kon omdat er zo'n rotlucht in hing. De Porsche had in het water gelegen met een
 • Een handelaar krijgt een auto niet verkocht omdat deze in het water heeft gelegen met een lijk erin. De auto stinkt en
 • Een handelaar krijgt een auto niet verkocht omdat deze in het water heeft gelegen met een lijk erin. De auto stinkt en een man mag hem voor een gulden meenemen.

Trefwoorden: auto, lijk, man, stank, water


sage uit 1923
 • Witte Juffers De hoeve De Witte Stee te Kruiningen, gelegen in de buurt de Witte Hoefjes, zou ook nog aan een witte
 • De hoeve De Witte Stee te Kruiningen, gelegen in de buurt de Witte Hoefjes, zou ook nog aan een witte vrouw haar naam
 • De hoeve De Witte Stee te Kruiningen, gelegen in de buurt de Witte Hoefjes, zou ook nog aan een witte vrouw haar naam ontleenen.

sage uit 1881
 • Aarschot Op de plaats waar nu de stad gelegen is, wierd, lange jaren geleden, een arend geschoten. Om dien voorval te
 • Op de plaats waar de stad Aarschot is gelegen, werd lang geleden een arend geschoten. Om dat voorval te herdenken
 • Op de plaats waar de stad Aarschot is gelegen, werd lang geleden een arend geschoten. Om dat voorval te herdenken besloot men de nieuwe stad die gebouwd zou worden "Arendschot" te noemen. Later is dat…

mop uit 1899
 • gelegen," zei de officier. "Ik heb acht jaar in B de rechtbank gezeten," zei de rechter. "Ik heb tien jaar in C als dominee
 • gestaan," zei de dominee. Aangezien nummer één gelegen, nummer twee gezeten en nummer drie gestaan had, kreeg de predikant het
 • en wat zij zijn. De officier vertelt in garnizoen te hebben gelegen, de rechter in de rechtbank te hebben gezeten, de
 • Voor een officier, een rechter en een dominee is nog maar één bed beschikbaar. De waard die moet beslissen, vraagt wie en wat zij zijn. De officier vertelt in garnizoen te hebben gelegen, de rechter…

raadsel uit 1996
 • De grap is erin gelegen dat de zanger Andrea Boccelli blind is.
 • Andrea Boccelli stopt met zingen. Weet je waarom? Hij heeft zijn geld nog niet gezien!

sage uit 1925
 • NOG EEN VERZONKEN BURCHT. Ook tusschen Weert en Rothem, beiden gelegen onder Meerssen, zou een kasteel hebben gestaan
 • Een verzonken kasteel.

sage uit 1953
 • kobold(eke) Rübezahl Alde kobold(eke) knol.) Maar dit aftelversje komt wel uit Oostelijker gelegen streken.
 • Kinderen menen dat kabouters echt bestaan; aftelvers.

sage uit 1660
 • Johan Picardt. Korte Beschryvinge van eenige vergetene en verborgene Antiquiteten der provincien en landen gelegen
 • Komeet die in 1618 werd gezien, had in heel Europa gevolgen.

Trefwoorden: komeet, ster, voorbode, voorteken


mop uit 1995
 • gedaan heeft. Waarop de kikker antwoordt: "Oh niet veel, een beetje in de zon gelegen, poeltje in, poeltje uit enz..." Tweede
 • kikker, Oscar: "Een beetje gewandeld, in 't zonnetje gelegen, poeltje in, poeltje uit, je kent dat wel." Derde kikker, Alfred
 • Een aantal kikkers komt aan de hemelpoort en Petrus vraagt hen hoe hun leven was. Allen vertellen dat ze een gemakkelijk leven hebben gehad: beetje zonnen, wandelen, poeltje in, poeltje uit et cetera.…

sage uit 1967
 • maar zo gelegen, van boven komt de zegen." Mar doe kom de plysje achter de beamkes wei en sei: "Dat lychstû, fine Sipke, de
 • en op een avond betrappen ze hem op heterdaad. Als de stroper zegt 'Het is maar zo gelegen, van boven komt de zegen
 • Een stroper weet altijd uit de handen van de politie te blijven. Twee politieagenten houden hem voortdurend in de gaten en op een avond betrappen ze hem op heterdaad. Als de stroper zegt 'Het is maar…

mop uit 1651
 • bewees ten vollen dat Tijman wel twee volslaegen uyren bij haer te bedde en verscheyde reysen op haer gelegen hadde en dat
 • voor twee volle uren bij de vrouw gelegen heeft en zelfs verschillende keren op haar is gaan liggen, en bewegingen gemaakt
 • Een vrouw wordt beschuldigd van overspel. Zij ontkent stelselmatig, maar haar man toont aan dat Tijman wel degelijk voor twee volle uren bij de vrouw gelegen heeft en zelfs verschillende keren op haar…

sage uit 1660
 • gelegen hadde. Anno 1488. is aen 't Eylandt Schellinck een doodt Reusinnen lichaem komen aendrijven/ dat elders door 't water
 • gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • Bij Westerborg zou een reuzenskelet uit een berg opgegraven zijn. In Sneek zou een reuzenlichaam gevonden zijn in een graf zonder steenhopen. In 1488 zou er op Terschelling het lichaam van een reuzin…

sage uit 1660
 • Columnæ noch souden in wesen zijn: doch hier door verstonden zy de groote Steen-hoopen/ met menighte gelegen in de Drenth
 • landen gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • Tacitus vermeldt in zijn 'Boeck van het Leven der Duytschen' het gerucht dat er Herculis Columnæe in Friesland zouden zijn. Hiermee zouden de grote steenhopen bedoeld worden die veel in Drente…

sage uit 1660
 • woort komen van daen de namen van verscheydene Dorpen en Boerschappen/ die genaemt werden Laer, gelegen in dese Landen.
 • gelegen tusschen de Noord-Zee, de Yssel, Emse en Lippe. Waer by gevoeght zijn Annales Drenthiae / Johan Picardt (1660).
 • De Romeinen geloofden dat er huisgoden waren, genaamd Lares, die het huis beschermden. De huisvader had in huis een hoekje afgeschermd voor de huisgod, dat Laer genoemd werd. Van dit woord komen de…

sage uit 1953
 • dat de wandelaar besprong. En volgens de legende moet hier de oorzaak gelegen hebben omdat hier 'n kasteel heeft gelegen
 • gelegen, de weerwolf vaak mensen bespringt. Op een avond rijdt op deze plek een voerman. Een weerwolf springt op zijn wagen en
 • Een weerwolf komt meestal in de gedaante van een gedrocht of een ruige hond voor. Op eenzame wegen laat een weerwolf zich vaak met een wagen meerijden door op de wagen te springen en de poten om de…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • het bad. Ze heeft toen meer dan vier minuten vastgezeten en onder water gelegen voordat er alarm geslagen werd. Haar haar
 • Een meisje komt met haar haar vast te zitten aan het rooster van een bubbelbad. Ze zit meer dan vier minuten vast, met haar hoofd onder water. Haar haar moet losgesneden worden en zij wordt…

mop uit 1999
 • Ruud heeft weer onder z'n bed gelegen, komt 'ie weer in de huiskamer, vraagt 'ie aan de rest: "Wat hoort niet in het
 • Ruud geeft de andere bewoners een raadsel op.

broodjeaapverhaal uit 1999
 • het slachtoffer is niet bekend. Hoe lang het lichaam onder het bed heeft gelegen, is evenmin duidelijk.
 • Toeristen slapen in een hotel met een lijk onder het matras.

Trefwoorden: bed, dood, hotel, lijk, matras, slapen, toerist


sage uit 1970
 • Een boer, die met de duivel samenwerkte, werd na zijn dood in het bos begraven in de gedaante van een duivel, gelegen
 • Een boer, die met de duivel samenwerkte, werd na zijn dood in het bos begraven in de gedaante van een duivel, gelegen met een dikke ketting aan een ijzeren paal.

mop uit 1651
 • trooste hem alsoo, seggende: 'Daer is niet aen gelegen, andere lieden houden dies te minder van u.'
 • Een persoon klaagt bij zijn biechtvader dat hij zelf zo hooghartig is en zoveel van zichzelf houdt. De biechtvader antwoordt dat het niet uitmaakt, omdat anderen des te minder van hem houden.

sage uit 1978
 • gelegen holletje. Begrijpelijk dat de man hevig geschrokken was.
 • "s Avonds komt man het haspelvrouwtje, een heel klein vrouwtje, tegen.

mop uit 1651
 • sij. 'Mejuffrouw', seyde hij, 'dat al mijn geluck in u handt gelegen is.'
 • Een man maakte dames wijs dat hij in hun handpalm het geluk kon aflezen. Hij las ook de handpalm van zijn vriendin. Hij zag dat zijn geluk in haar hand lag.