Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

6 resultaten voor ""gezeggen""

sprookje uit 1889
 • de puit, "ge zoudt gij me pakken!" "Maar 'k en doe," zei de kraai. De puit laat zich gezeggen, en ... kruipt uit. "Pakke
 • Een kraai zit op de rand van een gracht en zegt tegen de kikker dat hij eruit moet kruipen: hij belooft dat hij de kikker niets zal doen. De kikker komt uit de gracht en wordt meteen gegrepen door de…

sage uit 1888
 • ring. Eer gij weer te huis zijt, hebt ge al boter." De man liet zich gezeggen, en inderdaad, toen hij terug kwam, was de
 • Een boer is bezig boter te maken. Het karwei wil maar niet lukken. Een pater komt langs de boer en vraagt hem een eindje mee te lopen om hem de weg te wijzen. De man durft niet weg van zijn botervat,…

sage uit 1925
 • we allebei den nek." De herder liet zich gezeggen, keerde den rug naar den koetsier kneep de oogen dicht en enkele
 • Een pastoor moppert tijdens een koetsrit over de lange nachtreis. De koetsier Jan zegt echter dat hij snel thuis zal zijn als de pastoor zich omdraait. En dan zijn ze plotseling bij de pastorie. De…

sage uit 1889
 • zich gezeggen; maar nauwelijks had hij een stuk geproefd, of hij viel achterover en was dood.
 • Een koeherder brengt zijn vee dagelijks naar een wei, die vlakbij een heuvel ligt. Telkens als hij langs de berg komt, komt er een magere koe uit tevoorschijn, die mee naar de wei gaat en al het gras…

mop uit 1752
 • ,” Zei hy, “kom myn herten diefje Kom ik zal het uw terstond Toonen, laat uw dog gezeggen, Ik moet boven op uw leggen Borst
 • In de huwelijksnacht wordt de bruid bang van haar man om wat hij tussen zijn benen heeft hangen. Hij legt haar uit dat het een Trooster der Vrouwen is. Als zij de werking eenmaal doorheeft, weet ze…
Het_reukwerk_van_Venus_zynde_een_verzame.pdf

sprookje uit 1647
 • een van 'er beste paerden zou nemen, alzo hem 't voetgaen te moeyelijk zou zijn. Hy liet hem gezeggen, en naer de stal
 • Een Engelse koning lijdt aan podagra en zijn waarzeggers voorspelen genezing als hij de vogel Phenix een uur hoort zingen. Na elkaar gaan zijn drie zonen op pad en alleen de jongste, Artus, laat zich…