Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Decennium_group
Word count group

34 resultaten voor ""in het hart""

broodjeaapverhaal uit 1970
 • In het oog, in het hart Een man werd verliefd op een meisje dat niet erg in hem geïnteresseerd was. Omdat ze weigerde
 • In het oog, in het hart
 • Een verliefde man schrijft zijn aanbedene twee jaar lang iedere dag een brief. Het meisje trouwt uiteindelijk met de postbode.

sage uit 1968
 • Een moeder verbiedt haar kinderen op zondag te naaien, opdat ze Jezus niet in het hart steken.
 • Een moeder verbiedt haar kinderen op zondag te naaien, opdat ze Jezus niet in het hart steken.

sage uit 1903
 • afgewacht tot zij in het hart gestoken had dan zou hij onherroepelijk gestorven zijn. Natuurlijk vroeg hij echtscheiding aan. (C
 • steekt het poppetje op diverse plaatsen. Voordast ze in het hart kan steken overvalt de man haar, want anders zou hij zijn
 • Man verdenkt zijn vrouw hem te bekollen. Hij verbergt zich, en ziet dat zijn vrouw een poppetje uit een doos haalt. Ze steekt het poppetje op diverse plaatsen. Voordast ze in het hart kan steken…

sage uit 1901
 • het hart gestoken had, dan zou hij vast en zeker gestorven zijn. Toen heeft hij zich natuurlijk van zijn vrouw laten
 • toen te voorschijn, heeft de pop gegrepen en verbrand, en zoo zijn leven gered; want wanneer hij afgewacht had tot ze in
 • , waarin zij systematisch spelden steekt om haar man ziek te maken. Voordat zijn vrouw een speld in het hart steekt, weet de
 • Een schippersknecht wordt als beurtschipper op nachtelijke vaartochten vaak benauwd en ziek. Men begint zijn vrouw te verdenken en de knecht besluit zich thuis eens te verschuilen. Dan ziet hij dat…

sage uit 1901
 • ze in het hart in 11 had gestoken, dan was hij dood geweest. Hij heeft de pop genomen en verbrand, en is van zijn vrouw
 • verschuilt om te kijken wat ze doet. Hij ziet dat zijn vrouw in een pop spelden steekt. Voordat ze een speld in het hart kan
 • Een schippersknecht wordt 's nachts zijn werk vaak onwel. De verdenking valt op zijn vrouw, waarop de man zich thuis verschuilt om te kijken wat ze doet. Hij ziet dat zijn vrouw in een pop spelden…
174.jpg

legende uit 1933
 • Bruin van Wijborck legde een gekruisde penning op tafel en zei dat hij God in het hart wilde steken. Toen hij in de
 • Bruin van Wijborck legde een gekruisde penning op tafel en zei dat hij God in het hart wilde steken. Toen hij in de penning stak, kwamen er drie druppels bloed uit.

sage uit 1973
 • mijn urine. Die zei dat ik een pond vijgen moest kopen, die in het hart doormidden snijden, opwarmen en op een zij leggen
 • Rond mijn 16e kreeg ik het aan mijn hart. De buurvrouw raadde aan vers gras te plukken, in de koekenpan te koken en op mijn borst te leggen. Maar 's nachts koelde het af en het bleef plakken. Ik was…

sage uit 2003
 • . Hij smeekte Olgard een graf voor hun te bouwen en daagt hem voor God's Troon. "Vertwijfling brandt in het hart van Olgard
 • Engelse graaf houdt hof in kasteel. Zijn dochter trouwt en op de trouwdag valt de aartsvijand van de graaf aan. Bruid, bruidegom en de zoon van de graaf laten hierbij het leven. De graaf smeekt zijn…

broodjeaapverhaal uit 1994
 • de drie mannen zijn die haar alle drie tegelijk verkrachtten alvorens haar langzaam (close-up van gezicht) een mes in het
 • hart te duwen. (Een van de mannen heeft de huidskleur van een Levantijn, weet Raes). Het maken van snuff-films is zo
 • Sommige mensen hebben er veel geld voor over om een zogenaamde `snuff-movie' te mogen bekijken. Dergelijke perverse films tonen doorgaans hoe een vrouw daadwerkelijk verkracht en vermoord wordt.

sage uit 1981
 • scherp voorwerp (bv. een stopnaald) in het hart te steken. De nagelaten bezittingen kwamen dan geheel of gedeeltelijk in 't
 • De vrijmetselarij is altijd met veel geheimzinnigheid omringd. Er worden veel sterke verhalen over verteld. Elk jaar wordt een lid uitgekozen om te sterven. Dit gebeurt door vergif in een glas wijn.…

broodjeaapverhaal uit 2001
 • Jospin kwam zélf verzekeren dat er géén geheime kraan bestaat. Het hielp allemaal niks. 'We bevinden ons in het hart van een
 • In Abbeville wijt men de overstroming van de Somme aan een opzettelijke lozing van water vanuit Parijs.

sage uit 1925
 • het zover dat hij haar in de laan van het kasteel van Amstenrade vermoordde, door haar zijn degen in het hart te stoten
 • De vrouw van Tieske Prick wordt op brute wijze door Baron Vos van Brunssum vermoord. De schim van Tieske wacht nog op de plaats van de moord op het moment dat hij zich op de baron kon wreken.

mop uit 1651
 • broeck met minder, pluymen op den hoed etc. Dus quam hij ter Goude in Het Hart thuys leggen en speelde de groote meester
 • De deurwaarder Jacob de Hennin werd gevraagd om de burgemeester of de schout van Gouda naar het hof te brengen. Hij verkleedde zich en trok naar Gouda met een groepje soldaten, maar hij deed alsof hij…

legende uit 1938
 • zeer bedroefde Maria, mee den dooden Jezus op Haren schoot en een scherp zwaard in het hart. Mee zijn eenige hand trok hij
 • Het zwaard in het hart van Maria, verwijst naar de zeven smarten van Maria. Één van haar smarten is de omhelzing van de
 • De kreupele eenarmige Assumptio wil worden opgenomen in het convent der Cisterciensers, maar is een aantal keren afgewezen omdat hij mismaakt is. Hij laat zich op een dag van een graanwagen vallen…
KUYP002.jpg

broodjeaapverhaal uit 2002
 • fatale plaatsen: 2 in zijn hoofd, 1 in de hals, 2 in het hart." "Vakwerk. Dat kan alleen een professionele killer
 • De moord op Pim Fortuyn is een complot. De politiek had er veel belang bij dat hij zou worden opgeruimd. Moordenaar Folkert van der Graaf was geen dierenactivist (hij ziet er ook helemaal niet zo…

sage uit 1923
 • vroomheid. Verdiept in gebed of overweging, genoot zij den jubel der tevredenheid in het hart, bereid uit Gods hand de kruisjes
 • Ridder heeft bij terugkomst van pelgrimsreis voor achtste vrome dochter alleen nog maar een noot afkomstig uit het Heilig Land als geschenk. Het meisje plant de noot waaruit een prachtige boom…

personal narrative uit 1996
 • Amsterdam. Denk alleen maar aan die dertig melkslijters, die alle dagen naar de stad gaan. In het hart van de stad." M: "Ja
 • De verteller bestrijdt dat Waterland vroeger een geïsoleerd gebied was (waardoor de vertelcultuur zo lang heeft kunnen standhouden). Er waren goede verbindingen. De melkslijters kwamen dagelijks in…

sage uit 1894
 • jonggehuwden van hunne reis terugkwamen, sprong hij te voorschijn en stak hen beiden beurtelings den dolk in het hart. Waleram had
 • Twee broers zijn verliefd op hetzelfde meisje, Alix. Het meisje kiest voor de ene broer, Waleram. Reginald, de andere broer, is daar over zo woedend dat hij zowel Waleram als Alix vermoord. Hierna…

sprookje uit 1977
 • dolk in het hart te steken. De prins trouwt met de prinses en wordt koning.
 • Een koning heeft drie zonen. Een van hen moet hem opvolgen en trouwen met een prinses. Een andere koning heeft last van een alles verwoestende draak. Degene die de draak doodt, mag met de dochter van…

sage uit 1934
 • wilden naar Jeruzalem, want het ging om ons Heer. En achter hen kwam de duivel en joeg ze op. Hij blies ze zijn vergif in het
 • hart en voerde ze rechtstreeks naar hun verderf. Want zie, toen de kinderen aankwamen in de havens en toen ze zich
 • Omdat kinderen nog onschuldig zijn is het moeilijk voor de duivel om ze te verleiden. Maar soms lukt dat. Een maal, in 1210, lukte het de duivel om meer dan twintigduizend jongens in een keer te…

mop uit 1651
 • vloeken en wenst per ongeluk de duivel in het hart van zijn vrouw. Hij krijgt medelijden en gebruikt de laatste wens om hem er
 • God en Sint Pieter zijn op reis op aarde. Ze komen in een dorpje waar niemand ze wat te eten geeft, behalve een arme vrouw die haar laatste gans voor ze slacht. Als beloning geven ze haar evenveel…

sage uit 1934
 • walm, steeg op boven de gloeiende baaierd. Moeder, schreide Duinroos, moeder, waar ben je? en Ulbe, kneep het in het hart
 • in het hart van Sjoerd Murks. Zoo is de geschiedenis van het duivelsvuur van Schiermonnikoog. Naar Dorhout (Buiten)
 • Sjoerd Murks leefde met zijn vrouw, dochter Duinroos en zoon Ulbe op Schiermonnikoog. Hij verzorgde het vee van de monniken. In de winter bracht hij de kudde naar het vaste land. Op een dag kwamen er…

sage uit 2011
 • stak de hertog met zijn eigen dolk in het hart, hij schreeuwde het uit van pijn en angst, en keek haar aan met uitpuilende
 • Een hertog, die gretig belasting heft, haalt een knappe borduurster naar zich toe en wil met haar trouwen. Na enige tijd is hij haar weer beu, maar voordat ze vertrekt, steekt ze de hertog met een…

legende uit 1934
 • wegestruiken drijven nevelige dampen, als waarden er ijle, spokige wezens door den nacht. De breede Maasstroom, geboren diep in het
 • hart van Brabant, stuwt z'n grijze golven langzaam naar den breeden zeemond, waar de wateren zich storten in den Oceaan
 • Hilsondis, gravin van Strijen en Teisterbant was getrouwd met Ansfried, graaf van Hoei en Teisterbant. Zij besloten beiden hun leven verder in een klooster door te brengen. Ansfried kreeg op een dag…

sage uit 1838
 • Fredegunde's hart. Met nooit gekende kracht heft de kruisridder zijne lans op en stoot dezelve door het ijzeren harnas in het hart
 • Kruisridder komt als spook terug naar zijn vrouws toernooi, wint haar, maakt zich om middernacht bekend en verzinkt met haar in de grond..
249.jpg