Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Decennium_group
Word count group

49 resultaten voor ""integendeel""

mop uit 1996
 • der manschappen. "Een prima pot, dus?" vraagt de generaal. "Integendeel, generaal. Wie verliest moet het opeten."
 • der manschappen. "Een prima pot, dus?" vraagt de generaal. "Integendeel, generaal. Wie verliest moet het opeten."
 • Een generaal is op inspectie en informeert in de kazerne hoe het eten is. "We vechten erom, generaal," antwoordt een der manschappen. "Een prima pot, dus?" vraagt de generaal. "Integendeel, generaal.…

sage uit 1858
 • , maar integendeel verroest zijn. Meer rechtstreeks uitgedrukt, geldt dan mede: Het blinkt als verroest Almkerk, dat zeven
 • Spotnaam

sage uit 1896
 • zonder brand een nieuw gebouw voor het oude in de plaats komen. Zijn integendeel de muren warm, dan moet het afbranden. Dit
 • zonder brand een nieuw gebouw voor het oude in de plaats komen. Zijn integendeel de muren warm, dan moet het afbranden. Dit
 • Personen met een helm geboren zien bij nacht ook wel een huis, een molen of ander gebouw in brand staan. Zijn ze dan in de gelegenheid de muren van zulk een gebouw te betasten en zij bevinden ze koud,…

mop uit 1973
 • hem mee zal nemen, maar integendeel hij steekt de draak met hem en vaart door. Jelle is woedend en roeit zo hard hij kan
 • Jelle roeit naar huis. Er staat een stevige wind. Dan komt er een sleepboot langs zonder sleep. Jelle verwacht dat deze hem mee zal nemen, maar integendeel hij steekt de draak met hem en vaart door.…

mop uit 2005
 • . Integendeel. Hij ging daarop boos terug naar de dokter en zei: "Die pillen helpen niets! Je kunt ze net zo goed in je reet steken!"
 • Een mop over een Brabantse boer die het ABN niet goed kan lezen en daarom de bijlage bij een doosje pillen verkeerd interpreteert.

mop uit 1651
 • integendeel
 • Saqua gaat met zijn aanstaande vrouw uit wandelen en doet haar dan een bekentenis. Uit zijn wilde jaren heeft hij een nu zevenjarige zoon overgehouden die nu op zijn kosten wordt opgevoed. Hij smeekt…

sage uit 1934
 • . Integendeel, die haas ging op zijn achterste zitten, zooals hazen dat dan doen wanneer ze meenen dat ze alleen zijn, en waschte
 • Een haas schieten op Flakkee was geen gemakkelijke zaak.

sage uit 1923
 • mee. Integendeel. Op een dag dat het vreeselijk mistte, moest iemand uit de stad de Schelde oversteken. Zijn vrouw was 's
 • Een vrouw, die zich ongerust maakt over haar man, die de Schelde moest oversteken in dichte mist, vraagt de dokter, die aan zwarte kunst doet, hoe het met haar man is. Hij gaat in trance en meldt haar…
1177.jpg

broodjeaapverhaal uit 2002
 • complottheoreticus zich niet van de wijs brengen door gebrek aan bewijs. Integendeel het ontbreken van harde feiten wordt juist zelf het
 • De moord op Pim Fortuyn is door een professional gepleegd, en er zit een hele organisatie achter. Dat is de reden dat de politici nu door bodyguards beschermd worden, terwijl de dader van de moord al…

exempel uit 2009
 • ". Hierop reageert de vreemde man niet erg verbaasd, integendeel, en antwoordt hierop tegen de dakloze: " Man doe vooral geen
 • Een dakloze klopt herhaaldelijk aan bij een kerk en vraagt of hij zich daar mag opwarmen. De koster zegt dat hij niet welkom is. Een vreemdeling zegt tegen de dakloze dat hij ook al jaren tevergeefs…

sage uit 1934
 • gebeurtenis die met de zee en zijn geheimzinnigheden niets te maken zou hebben. Integendeel, de geboorten zaten om zoo te zeggen
 • Eb en vloed zijn niet zomaar toevalligheden, doch dragers van de symbolen voor geboorte en sterven.

sage uit 1997
 • boeken te lezen en geen meesters te hebben en na te volgen. Dat is allemaal niet nodig. Integendeel, dat is maar schadelijk
 • Natuurwezens kennen geen vooruitgang in de menselijke zin des woords; alle beweging gaat in spiralen. Er is geen duidelijk onderscheid tussen begrippen als goed en kwaad of vroeger en nu, dat zijn…

sage uit 2002
 • dorp hun netten uit en wisten zij het zeewijf te vangen. Niet dat zij erg tegenspartelde, integendeel, ze was zo meegaand
 • Na een overstroming wordt er een zeemeermin gevangen. Ze wordt bij de nonnen gebracht en leeft nog een paar jaar. Daarna wordt ze in gewijde grond begraven.

sage uit 1892
 • , valt het meestal opzij; valt het echter met het scherpe naar boven, dan komen er ongelukken; valt het integendeel met de
 • Allerlei volksgeloof: voorspellende tekens e.d.

broodjeaapverhaal uit 2004
 • schrikken overigens niet zo snel, zei Lomax. Integendeel, ze zijn juist nieuwsgierig, dus zoveel nachtelijke activiteit in het
 • Het spokenonderzoek levert het kasteel Doorwerth veel gratis reclame op. Volgens de onderzoekers zijn er waarschijnlijk drie à vier spoken aanwezig, waaronder een kind. Het vergaarde materiaal moet…

sage uit 1978
 • kat maakte geen aanstalten om de deur dicht te maken. Integendeel, steeds meer katten kwamen de molen binnen. Toen
 • Molenaar die besluit 's nachts in molen te blijven om te ontdekken waarom het meel bedorven raakt, ziet dat er katten naar binnen komen. Ze scheuren de zakken open en dansen er om heen. De man raakt…

sage uit 1923
 • kwamen dokter en meester hun bezoek van rouwbeklag brengen, hoewel ze heelemaal niet verdrietig gestemd waren, integendeel
 • Dokter Mooy, meester Toontje en ondermeester Jantje waren bekend om hun drinkkunde. Op oudejaarsavond moest Toontje eens in de kerk als voorzanger dienen. Wegens de vele borreltjes zou Jantje hem…

sage uit 1892
 • . Het te zwijgen was den boer evenwel geen ernst: integendeel, hij verlangde zijne zoo vreemde ontmoeting bekend te maken
 • Boer ontmoet kabouter en geeft hem tabak. Onderweg vertelt de kabouter dat hij meegewerkt heeft aan de bouw van een toren. Kabouter bedankt met de woorden dat de boer 's avonds zoveel moet roken als…

broodjeaapverhaal uit 1996
 • nare herinneringen die met de plek samenhangen. Haar man valt haar bij. Met de plek zelf is niks mis. Integendeel. "Het is
 • Zigeuners willen niet langer op een woonwagenkamp wonen, omdat er de laatste tijd teveel mensen zijn doodgegaan. Er wordt gesproken over een vloek.

mop uit 1896
 • , «men heeft mij altijd verteld dat deze meid zoo bijster slecht ziet; maar dat is immers niet waar. Zij moet integendeel een
 • De dochter van een rijke boer is zo bijziend dat vrijers steeds op haar afknappen. Haar moeder bedenkt hoe ze een vrijer kan laten geloven dat ze goed ziet: ze zal een naald op tafel leggen en het…

sprookje uit 1901
 • . Integendeel, hij spitste zijn oren, en in zijn ogen kwam een vinnig licht. Hij had een plannetje! Hij riep naar de walvis: “Sukkel
 • Nadat ze onaardig tegen hem zijn geweest, doet de haas alsof hij heel sterk is, en laat hij stiekem de olifant tegen de walvis touwtrekken.

legende uit 1934
 • meerman op. Een struische ruige baardige kerel was het maar heelemaal niet wild of ruw. Integendeel, eerder was het een
 • Een visser had ooit een zeermeermin uit de Jade gevangen. De mensen plaagden haar en bevroegen haar over kruiden, maar ze ging er niet op in. Ze vertelde een raadselachtig lied en ontsnapte aan de…

sprookje uit 1889
 • . Heure zuster, integendeel, droeg 'nen hoed met gouden pluimen, en mocht altijd naar het bal gaan. Asschekladdeken was belast
 • Een meisje wordt thuis slecht behandeld. Ze moet vuil werk doen en is armoedig gekleed, terwijl haar zus mooie kleren draagt en bals bezoekt. Op een dag ontmoet ze een oud vrouwtje bij wie ze haar…

sage uit 1919
 • gezegd", zoo merkte hij eens op. „Maar ik zal integendeel naar de burgers van Gorinchem gaan". „Doe het niet. We kunnen even
 • De bugers van Gorinchem zij ontevreden, en de dienaren van de heer Jan van Arkel vrezen een aanval op hun slot. In plaats van de aanval af te wachten, gaat Jan van Arkel naar de stad Gorinchem toe.…

broodjeaapverhaal uit 2020
 • bericht dat uv-licht het coronavirus doodt de ronde. Hier is echt niks van waar. Integendeel, langdurige blootstelling aan uv
 • Onzin over Coronabesmetting: adem inhouden is geen bruikbare test. Knoflook, zout water, bleekmiddel, alcohol, warm water, heet bad, UV-lamp; ze werken allemaal niet tegen het corona-virus.
nep1-1.jpg
nep2-300x182.jpg
nep3-768x384.png
90540879_3078280285564973_6599400538033356800_n.jpg
ETpGsX8WsAAiqYh.png