Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

9 resultaten voor ""inzonderheid""

sage uit 1850
 • BijdRAGEN TOT DE OUDHEIDKUNDE EN GESCHIEDENIS, INZONDERHEID van Zeeuwsch Vlaanderen, verzameld door H.R. Janssen en J.H
 • Eens waren te Sluis drie sloten van drie broers, maar een overwon en slechtte de sloten van zijn broers. Het slot zou gebouwd zijn met leren geld net als het kasteel van Baarland.

sprookje uit 1900
 • een allerliefst meisje, waarvan alle menschen veel hielden. Inzonderheid haar Grootmoeder was dol op haar. "Opoe" zoo
 • Roodkapje heeft als fout dat ze niet naar moeder luistert. Moeder waarschuwt niet door het bos te gaan als ze naar grootmoeder gaat, maar al bloemen plukkend raakt ze in het bos verzeild. De wolf die…

sage uit 1839
 • . Bewonderenswaardig kwam ons inzonderheid de oude ruime put of de ronde opgemetselde bron voor van 9 voeten in doorsnede, die eene kleine
 • Een bodemloze put in een droog gebied heeft altijd water.
pic70.jpg

personal uit 1956
 • nog een broer van ruim 18 jaar gestorven, dat was o zo smartelijk, inzonderheid voor mijn geliefde ouders. (Barend, geb
 • vreemde die zich tot den Heere gevoegd heeft, en inzonderheid het 5e vers: Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen Mijne muren
 • Jannetje heeft in haar kindertijd wel eens indrukken van dood en eeuwigheid, en is bang voor de oordeelsdag. Als ze ruim 17 jaar oud is krijgt ze een afkeer van de zonde, en liefde tot Gods volk en…

personal uit 1833
 • afgewenteld en alle hinderpalen weggeruimd, die inzonderheid in de weg gebracht wer- den door mijn vrees, die mij telkens aangreep
 • inzonderheid verheugde het mij, dat ik er vinden mocht, die, na mijn vertrek vandaar, door de Heere waren opgezocht en getrokken. s
 • Jannes is al vanaf zijn kinderjaren overtuigd van zijn afvalligheid van God. Tegelijkertijd wil hij plezier in de wereld hebben nu hij nog jong is. Tot zijn twintigste leeft hij in zonden. Tot hij na…

sprookje uit 1889
 • , inzonderheid om hetgeen reeds in zakken was. Hiervan nam hij herhaalde malen zooveel weg als hij kon dragen en toereikend was voor
 • deed hij mededeeling van den gelukkigen uitslag zijner zending, terwijl hij inzonderheid het toeval prees, reeds terstond
 • Op een dag ziet Ali Baba waar een roversbende zijn schatten bewaart. Hij weet de grot te openen met een toverformule en neemt de nodige rijkdommen mee naar huis. Om het geld te meten wordt een…
Keller.pdf

personal uit 1833
 • , inzonderheid door het woord van Jezus: .,Komt herwaarts tot mij allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u ruste geven voor
 • Jannes is al vanaf zijn kinderjaren overtuigd van zijn afvalligheid van God. Tegelijkertijd wil hij plezier in de wereld hebben nu hij nog jong is. Tot zijn twintigste leeft hij in zonden. Tot hij na…

personal uit 1956
 • dierbaar en indalende in mijn hart. Voor de Kerk mocht ik ook zuchten voor de Leeraar en inzonderheid toen hij beginnen zoude
 • Jannetje heeft in haar kindertijd wel eens indrukken van dood en eeuwigheid, en is bang voor de oordeelsdag. Als ze ruim 17 jaar oud is krijgt ze een afkeer van de zonde, en liefde tot Gods volk en…

personal narrative uit 1881
 • rechtvaardigen in eeuwige gedachtenis zal zijn. Waarover ze, nadat God haar bekeerd had, nog veel sprak, inzonderheid over een
 • Maria van Beek wordt 1 februari 1818 geboren. Ze trouwt en krijgt kinderen. Op het jongste kind is Maria bijzonder gesteld, maar dit kind sterft. God bepaalt Maria erbij dat dit sterven vrucht is van…