Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

30 resultaten voor ""klets""

sage uit 1966
 • Surhústermieden. Wy kommen de nije wei del. Ynienen woarde der hiel bot slein yn 'e feart. Trije kear gong it klets-klets-klets. It
 • Een man en zijn zus fietsten op een maanverlichte en bladstille avond toen er opeens iets in het water sloeg. Drie keer spatte het water heel hoog.

sage uit 1968
 • Men mat net altyd yn 'e spegel sjen. Makket men der folle gebrûk fan dan kin it gebeure dat men in klets krijt. In
 • Als je teveel in de spiegel kijkt, kan het zijn dat je een klap krijgt.

sage uit 1966
 • sleat." "Welné," sei Bearn, "ik bin in hiel ein achter dy, ik bin lang net oan dy ta." Klets, dêr lei Rapke yn 'e sleat
 • Oosterwoud in het Wylgen zijn, zegt Rapke dat Beam hem in de sloot duwt. Beam ontkent. Klets. Rapke ligt in de sloot. Volgens
 • Rapke Tuinstra en zijn zwager Beam Reisma trekken er op uit om mollen te vangen. Als ze in de buurt van Gjert Oosterwoud in het Wylgen zijn, zegt Rapke dat Beam hem in de sloot duwt. Beam ontkent.…

sage uit 1962
 • Op een nacht liep ik op straat en ik hoorde: klets-klets. In het licht van mijn zaklantaarn zag ik dat het een vrouw
 • Vrouw die op een nacht over straat loopt omdat ze haar overleden man heeft gezien, hangt zich volgende nacht op.

sage uit 1972
 • stutsen se yn 'e brân. Dy kat raze. Hy fljocht by de gerdinen op, alhiel oan 'e souder ta. Mar doe foel er ynienen - klets
 • Een paar jongens deden eens benzine bij een kat op de staart en staken die toen in brand. De kat vloog in de gordijnen, maar viel opeens weer op de grond: de benzine was op.

sage uit 1969
 • kat in klets. Dat koenen se de oare moarns oan har hân sjen. Tet hat forskate bern bitsjoend. Dan hienen se krânsen yn 'e
 • Een heks kan zich in een kat veranderen. Alle Tet was een heks. Op een avond gaven mensen een kat een klap. De volgende dag kon men dat zien aan de hand van Alle Tet. Zij toverde wel eens kransen in…

sage uit 1969
 • nou en dan wie 't klets. Krekt as woarde der mei planken en balken smiten. Letter kom op dat plak in plaets to stean. 't
 • Een paar kinderen en hun grootmoeder hoorden op een avond buiten eens getimmer. Later is er een nieuwe boerderij gekomen.

mop uit 1970
 • en wy meanden, en dêr wie 't ynienen: klets. Ik tocht: Hwat ha wy nou. Ik sjoch nei de groun en hie 'k dêr net de kop fan
 • Jan Hepkes maait de kop van het haarspit eraf.

broodjeaapverhaal uit 2004
 • onthoofden. In plaats daarvan lieten ze - klets! - een natte dweil in zijn nek vallen. De student dacht dat hij echt onthoofd
 • Tijdens een ontgroening bij een studentenvereniging werd een (geblinddoekte) student verteld dat hij onthoofd werd. De studenten lieten een natte dweil in zijn nek vallen. De student dacht dat hij…

sage uit 1967
 • die schatte te vinde. 't Is natuurlijk allemaal mar klets geweest.
 • Tussen de bergen in Udenhout zou een schat begraven liggen. Het was afkomstig van de vroegere kasteelheer. Er is vaak naar gezocht, maar de schat is nooit gevonden.

sage uit 1969
 • dame. Doe striek er har ris oer 't bil. Mar doe joech se him in klets op 'e hân. Doe sei er: "Jow my in tút fan dy." Doe
 • krige er wèr in klets. Doe sei er tsjin syn maet: "Wolst even stopje?" Hy krige de dame by de earm en treau har ta de auto
 • Een paar kooplui konden een stel kippen kopen als ze er een papegaai bij namen. Het was een goede koop, en de koopmannen stemden in. Onderweg namen ze ook nog een liftster mee. Maar toen deze niet op…

sage uit 1965
 • mesjesterpak gezien”. Ik zèj: “En ik hed ’m krek gezien ien ’t zwart”. Voader zèj: “Gé’j klets mar wa, jong”. Mar vier dage lotter
 • Een man ziet een doodbidder in de buurt van een huis waar een paar dagen later iemand overlijdt.

sage uit 1970
 • noemde dan de naam van een bepaalde vrouw, die het zo plaagde. In dat huis kreeg soms wel een der omstanders een klets op
 • Voorbeelden van hekserij.

sage uit 1982
 • ene klets over d'n aandere, toen Van Enthoven zin, dê-t-ie de êrrepel uit de kittel kos laoten daansen. Dê is 'n sterk
 • De vader van Kulhannes vertelde van een man, die de aardappels uit de ketel danst, die door de schouw naar buiten vliegen. Een ander vertelt van een kat, die bij het dorsen aan zijn vlegel bleef…

sage uit 1980
 • hy hie noch mar krekt de klink fan 'e doar lichte of klets, dêr krige er in potfol minskestront oer de kop. Piter makke
 • In het hoofdkussen van een ziek meisje ontdekt een duivelbanner drie verenkransen, waarvan de derde nog niet af is. De kransen worden verbrand, de betovering zou veroorzaakt zijn door de eerste…

mop uit 1982
 • bier van Koatje, wat Liempdse klets en 'n stuk mik van Janus werd de worst van Chriestjes staandebeens opgegeten. Chriestje
 • klets
 • Chriestje Welvaarts, een raadslid, heeft een dienstmeid Diena, die voor hem de worst frut. Hij hangt die in de schouw. Kulhannes en zijn makkers weten hem te gappen, vreten hem in de kroeg op en geven…

sage uit 1968
 • allegearre op bêd. As it in skoft stil west hat, giet om alve ûre hinne de doar iepen, en dat is klets. Mei in sabel slacht de
 • Een ingekwartierde soldaat spreekt tegen de boer zijn twijfels uit over een zwerver die bij de boer wil overnachten. De soldaat vermoedt dat de 'man' in werkelijkheid een vrouw is en stelt voor de…

sage uit 1969
 • hied er in hiele grouwe kop yn 'e hân hawn. Mar doe krige Sjoerd in klets yn 'e side, sa bot, dat hy koe 't wol útraze. Hy
 • Op een nacht komt Sjoerd thuis en gaat naar bed. Dan komt er een klein roetzwart mannetje met een zwart petje op de vliering staan. Sjoerd is nergens bang voor. Het mannetje komt bij Sjoerd op bed en…

sprookje uit 1889
 • toe: "Wilde eens rap de meid loslaten?" En daar deze niet haast is, kapt hij erop met zijne klets; maar Pier, die nog
 • altijd op den loer staat, slaat nogmaals met zijn stoksken, en de koejongen hangt met zijn klets vast aan den knecht. "Mijn
 • Een rijk heer stuurt zijn knecht de laan uit omdat zijn eigen zoon klaar is met school. De knecht smeekt om te mogen blijven werken, maar de heer zegt hem weer in dienst te nemen en gelijk te stellen…

sprookje uit 1978
 • met haar vader en moeder in de eetzaal aan tafel zat, kwam er iets de trap op. Klets klats, klets klats. En dat iets
 • Een prinses laat haar gouden bal in de vijver vallen. Een kikker wil de bal halen als hij van haar bord mag eten, uit haar beker mag drinken en in haar bed mag slapen. De prinses belooft dat. Als ze…
49.jpg

mop uit 1970
 • ". "Goeie vangs". En daor kriegte een klets um de ore. "Wat mok tan zegge?" "Gi'j mot zegge: 'Laot tat stinkende kring mao gaon
 • Een jongen, die niks kan onthouden, wordt door zijn vader naar de stad gestuurd om ogewiks (oogzalf); om het niet te vergeten blijft hij het herhalen, komt bij een visser en zegt: "Ook al niks." Hij…

sprookje uit 1890
 • , te beter," antwoordde Jan. Klits, klets! Klits klets! ging het aan de balie. "Daar zijn ze!" zegde Jan en liep spoedig
 • . "Zoveel te beter, moeder, zooveel te beter," sprak Jan. Eenige minuten later hoorde men ze afkomen. Klits, klets! ging het aan
 • Een boer heeft drie zonen. De jongste wordt als dom beschouwd en slecht behandeld. Als er hooi wordt gestolen en het de oudste zoons niet lukt om te waken, gaat de jongste zoon waken en komt, verstopt…

sprookje uit 1888
 • het gekwaak op, maar al heel gauw begon het liedje op nieuw. "Klets," zei Jan en hij gooide nog eens. Maar 't gaf niks, de
 • Een jongen plant een erwteplant. Deze plant wordt zo hoog dat hij boven de wolken uitgroeit. De jongen klimt in de plant om God om nieuwe schoenen te vragen. Hij krijgt zilveren schoenen, die hij na…
132.jpg

sprookje uit 1890
 • een haan." En -klats!klets! klits!- de student klapte in zijne handen, en zie! daar verscheen uit de donkere kamer eene
 • Een student op weg naar huis krijgt onderdak in een boerderij. Vanuit zijn slaapkamer ziet hij door een kier in de wand hoe de boerin een feestje bouwt met de pastoor. Als er geklopt wordt verdwijnt…

personal narrative uit 1982
 • geluid was teveel. Zodra hij dacht: "Ik kan h'm aon, ik klets h'm ûm", hield hij stil. Voorzichtig plaatste hij de stok voor
 • Naast boer is Driek stroper, de grootste van Kasteren wordt beweerd. Later verkreeg hij een jaagakte, maar zijn buit gaf hij aan anderen.

Trefwoorden: