Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

13 resultaten voor ""krapte""

sage uit 1968
 • duvelbander ta. Dy nom er mei en de duvelbander makke it bern wer better. Letter kom der in tiid fan krapte. De duvelbander hie
 • krapte
 • Een ziek kindje - zoontje van een boer - wordt genezen door een duivelbanner. Als de boer in tijden van schaarste weigert de duivelbanner aardappels te geven, laat de duivelbanner het vervolgens na…

sage uit 1969
 • De âlde pasterije yn Greategast stie leech. De buorlju wienen tige lyts bihuze en hienen altyd krapte fan reinwetter
 • Een buurman hoorde een klok tikken in een lege pastorie. Maar er was helemaal geen klok. Toen de nieuwe bewoners er kwamen, hingen deze een klok op de plek waar de buurman het geluid vandaan hadden…

sage uit 1971
 • Guon út 'e Harkema gongen der ris op in nacht op út om iepels to stellen. Sy sieten yn 'e krapte. Sy gongen nei 't lân
 • Een paar mannen waren eens aardappels van het land aan het stelen, toen er opeens een grote, zwarte hond bij hun stond. Het dier had grote gloeiende ogen. Bang zijn ze toen snel weggegaan. Het was de…

sage uit 1979
 • krapte oan jild hie. Om 'e safolle jier moest der ien fan dy frijmitselerploech dea en sa is hja ek in kear oan 'e beurt kaem
 • Een vrijmetselaarster die in vodden handelt geeft nooit de hele hand als ze iemand de hand schudt. De vrouw heeft nooit geldgebrek omdat ze een wisseldaalder bezit. Om de zoveel jaar moet er een…

sprookje uit 1969
 • Der wie in man, dy hie krapte oan jild. Dat kom de duvel to witen. Dy gong nei him ta en dy sei: "Dû kinst fan my wol
 • Een man zat in geldnood. De duivel bood hem geld aan, in ruil voor zijn ziel. Ze spraken af dat de duivel binnen een bepaalde tijd een laars met geld zou vullen, en dat de man dan zijn ziel kwijt zou…

mop uit 1980
 • krapte
 • Bij het kopen van kleding geeft een vader zijn zoontje steeds klappen voor zijn hoofd en maakt opmerkingen over de grootte van diens hoofd. De verkoper vraagt uiteindelijk om uitleg. De vader legt…

sage uit 1967
 • . "Hoe lang dan?" frege ik. "Sahwat seis à sawn jier", sei se. "En jim sille twa bern ha. Jo sille noch wol krapte meimeitsje
 • Wat een waarzegster een man in zijn jonge jaren heeft voorspeld, is later allemaal uitgekomen.

mop uit 1973
 • soenen, sels tusken 'e stiennen wei; sà'n krapte soenen se dan krije. Der wie in lyts boerke, dy hie ek by de preek west en
 • Een dominee waarschuwt in de preek dat er tijden van minder welvaart zullen komen, en dat we misschien wel gras zullen moeten eten. Een boer is onder de indruk en besluit vast te oefenen. Hij gaat…

sprookje uit 1966
 • Der wie us in mem, dy hie mar ien jonkje. Sy kom sa bot yn 'e krapte to sitten, dat sy hie gjin iten mear foar it bern
 • Een moeder verkoopt uit geldgebrek haar enige kind aan de duivel. Na drie jaar komt de duivel het kind ophalen, maar de moeder smeekt het te mogen houden. De duivel stemt toe op voorwaarde dat het…

broodjeaapverhaal uit 2003
 • platgelegde riet weer nieuwe stengels omhoog te komen. Door de krapte en door de vele stengels met bladen die steeds in de weg
 • Op het terrein van Natuurmonumenten wordt een gewascirkel in het riet gevonden, deels in het water.

sage uit 1972
 • moatte trije mûntsen west ha, dat wienen net sokke bêsten en dy hienen gauris krapte fan bûsjild—se sille wol in bulte toarst
 • Het Mûntsjetille wordt ook wel het spookeiland genoemd. Drie monnikken van het Sint Michelsberch zitten krap bij kas en ze vermoorden een koopman. Het spookte daar ook. Als een schipper onder de brug…

sage uit 1972
 • , mar de buorfrou mei de grutte húshâlding rekke no en dan yn 'e krapte en dan liende se wol ris wat. Sadwaande holp de iene
 • Op de Lytse Kampen in Bolsward staan twee huisjes. In het ene wonen arme mensen, in het andere een rijkere huishouding. De vrouw met de grote huishouding leende 's winters wel eens wat aan de armen.…

sage uit 1962
 • sels hie hja gauris by har oankloppe, as hja fanwegen de inige krapte jild nedich hie foar dit of dat. It wiene fansels
 • Vrouw leent van buurvrouw geld, als ze vergeet het terug te betalen staat de overleden buurvrouw op een avond op de regenton en strekt haar hand uit. Het geld dat 's avonds is neergelegd is de…