Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Decennium_group
Word count group

54 resultaten voor ""maar al te""

mop uit 1651
 • Een vorst gaf zijn nar de opdracht om het paleis te ruimen. De nar wilde dit maar al te graag doen, als hij maar bij de
 • Een vorst gaf zijn nar de opdracht om het paleis te ruimen. De nar wilde dit maar al te graag doen, als hij maar bij de zilverkamer mocht beginnen.

mop uit 1977
 • haar blindedarm geopereerd is, wil de jongen dat maar al te graag. Het meisje troont hem mee en wijst hem in de verte een
 • Een jong stelletje is een beetje aan het vrijen in het bos. Als het meisje vraagt of de jongen wil zien waar zij aan haar blindedarm geopereerd is, wil de jongen dat maar al te graag. Het meisje…

sage uit 1933
 • doen. Hun twisten liepen zoo hoog dat er maar al te vaak lieden bij gedood werden. De burgers begrepen dat daar eens een
 • Het Swanebroederschap is ontstaan door het bijleggen van de vete tussen twee edelen tijdens een maaltijd waarbij zwaan werd opgediend.

mop uit 1651
 • pekelharing is.' De ander antwoordde hierop: 'Dat weet zij maar al te goed, het wordt haar namelijk ingestoken.'
 • Een man kocht op de kermis een piemel die uit een doosje sprong met de bedoeling deze aan een vrouw te geven. Iemand zei dat hij dit niet kon maken. De man zei echter: 'Waarom niet, een vrouw weet…

broodjeaapverhaal uit 2001
 • overkomen." Boerman realiseert zich maar al te goed dat de ontdekking ongeloofwaardig klinkt. "Ons grootste probleem is nu hoe
 • Tijdens onderzoek in een graancirkel in Stadskanaal ontstaat er plotseling een extra cirkel, tot schrik van de onderzoekers.

sage uit 1925
 • werd door die van Budel maar al te gaarne getoond, als een teeken dat zij de overwinnende partij waren geweest. Maar die
 • Spotrijmen

mop uit 1881
 • koster komt alleen terug. Was hij dan nog niet volleerd? "Ja, maar al te knap, want hij vroeg me op de terugweg: 'Zeg, hoe is
 • Een pastoor wil zijn hond het spreken leren en de koster maakt daar gebruik van om wat geld te verdienen. Als hij tenslotte met de hond moet komen, zegt hij die in het water te hebben gegooid, toen de…

sage uit 1925
 • werd door die van Budel maar al te gaarne getoond, als een teeken, dat zij de overwinnende partij waren geweest. Maar die
 • De Budelaren waren voor het merendeel kramers en dankten hun naam aan de geldbuidel, waar kooplieden veel gebruik van maken. Bij een strijd tussen Budel en Weert, veroverde Budel een hoorn van Weert…

sage uit 1925
 • . Een koolzwarte hand die men des morgens op de schuurdeur vond afgeprent, bewees maar al te goed dat de knecht zich het
 • Een knecht van de bovenste Houtmolen komt 's nachts de vuurman van de onderste Houtmolen tegen. Denkende dat het zijn vriend is, roept hij: 'Dikke, geef me eens wat vuur' tegen hem. Maar nu komt de…

sage uit 1970
 • bedrieger te laten neerkomen. En ja, het bedrog bleek maar al te waar. De kerel greep zijn beide krukken en ging zo hard als hij
 • Anecdotes over dominees.

sage uit 1925
 • , die dat niet wilden gelooven en op een avond bij hem bleven, moesten er de waarheid maar al te zeer van ondervinden. Als
 • Priester verlost man die 's nacht tussen twaalf en één uur bezeten raakt, van de duivel door in een met gewijd krijt getrokken cirkel te bidden. Nadat de man de cirkel heeft aangeraakt komen geraas,…

sage uit 1923
 • , waterplas, overblijfsel van een der geweldige dijkbreuken, die in vroeger eeuwen maar al te vaak voorkwamen. Van daaruit had je
 • Een vrouw, wier zoon als vrijwilliger is vertrokken naar de Tiendaagse Veldtocht, ziet hem terugkomen en snelt hem tegemoet, maar als ze dichterbij komt, is hij ineens verdwenen. Ze vreest het ergste…

sage uit 1892
 • deze onverwachte uitdaging gevolg geven; zij keerden gansch ontsteld huiswaarts, want nu wisten zij maar al te wel, dat hun
 • Jongen slaat tot twee keer toe een kat die op een brugleuning zit en daardoor in het water valt, maar beide keren weer op de leuning springt. Als de kat dan zegt om het nog eens te doen weet de jongen…

sage uit 1933
 • hartsvriendin! En maar al te vaak vielen kooplieden uit Vlaanderen en Holland in zijn handen. Hij sloot ze op in een
 • In de bossen 'De Duiventoren' tussen Dongen en Oosterhout stond vroeger de burcht van een roofridder, die heel Brabant teisterde. Een aantal lokale heren sloot uiteindelijk een verbond, nam de burcht…

sage uit 1933
 • kop staan. Als hij naderhand zijn wedervaren vertelde - wat hij maar al te graag deed - dan zei hij, nog altijd blij te
 • Op de Biezenkuilen, onder Zeelst woonde een boer. Op een donkere avond werd hij door onzichtbare handen de lucht in getild. Tegelijkertijd hoorde hij een stem die zei: "over heg en struik". Hij vloog…

sage uit 1943
 • half-bedonderd zitten. Eleonora’s voorspelling werd maar al te zeer bewaarheid. Beide zonen stierven na een vreeselijken
 • Eleonora van Engeland, tweede vrouw van Hertog Reynald en moeder van zijn twee zonen, had vijanden aan het hof die de hertog wijs gemaakt hadden dat zijn vrouw melaats was, waardoor ze weggestuurd…

mop uit 1998
 • had de boze H-XTC maar al te veel zin in Hash en Wietje. En na een tijdje zaten Hash en Wietje dan ook helemaal zo stoned
 • !" riep Hash. "Hennep!" riep Wietje. Ze waren maar al te bang opgerookt te worden. Wietje moest van de H-XTC gaan kijken of de
 • Het verhaal is een moderne versie van Hans en Grietje. Hash en Wietje worden door hun ouders Parihuana en Marihuana in het bos achtergelaten, omdat ze niets meer hebben om te scoren. De eerste keer…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • niets definitiefs over het realiteitsgehalte ervan, weet Venbrux: het verhaal over Dutroux was immers ook maar al te waar
 • Kinderen worden ontvoerd om voor snuff-movies te worden misbruikt, gemarteld en gedood. Dit hardnekkige gerucht heeft evenwel veel trekken van een hedendaagse sage. De politie heeft nog nooit een…

mop uit 2000
 • space-cake voor jullie". Maar intussen kickte de h-xtc maar al te erg op Hasj. Na een tijdje zaten Hasj en Wietje helemaal
 • Een parodie op het sprookje van Hans en Grietje, met veel verwijzingen naar termen uit de drugswereld. Uit armoede worden ze tot tweemaal toe in het bos achtergelaten en komen bij een heks terecht. Ze…

sage uit 1892
 • al te goed. Arnold van der Meiden deed met eenen buurman 's nachts de wacht en rustte wat tegen den eikenwal, niet verre
 • de gewone straat in. Hij had eenen steert, een gansch spookachtig voorkomen en brulde vreeselijk. Dat hoorde Daris maar
 • Aantal gevallen van ontmoetingen met een spookhond die mensen vergezeld en lawaai maakt of vreselijk brult.

sage uit 1883
 • maar al te vaak plaats heeft. Een geval, 't moge velen tot afschrikkend voorbeeld dienen, had plaats te Zeelst met een
 • Drie mannen blijven in herberg op om op tijd te zijn voor de Kerstmis, en gaan met een vreemdeling kaarten. Hoewel ze weten dat ze verkeerd doen door niet naar de mis te gaan, blijven ze kaarten. Als…

legende uit 1925
 • bet paard steeg, vroeg de ruiter: "Weet gij ook, waar gij zijt?" "Deze streek is mij maar al te goed bekend," antwoordde
 • De heilige Winandus reist uit respect voor God niet op de heilige Paasdag, in tegenstelling tot zijn reisgenoten. De volgende dag komt hij onderweg naar huis een ruiter tegen die gezonden is door God;…

uit 1970
 • het humoristisch-anekdotische volksverhaal maar al te vaak ontgelden. Hun vaak wat problematische verhouding met (delen
 • The Sexton Carries the Parson

Trefwoorden:


uit 1970
 • maar al te vaak hun neus ophaalden voor overmatig in druk verspreide verhalen. Onduidelijk is nog waar deze fabel is
 • The Help of the Weak

Trefwoorden:


mop uit 1970
 • Aagje maar al te graag op inging. Natuurlijk kwamen ze in een café terecht en ‘’neef Jan’’ trakteerde gul op geestrijke
 • De uitdrukking van 'Nieuwsgierig Aagje' gaat terug tot een verhaal dat in de 17e eeuw populair was: ‘’Kluchtigh Avontuurtje van ’t Nieuwsgierig Aeghje van Enckhuysen’’. Een smid uit…