Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Type bron
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

19 resultaten voor ""magistraat""

mop uit 1651
 • geregend had. Omdat zij nog droog was werd zij beschuldigd van toverij, en moest de zaak aan de magistraat uitleggen.
 • magistraat
 • Trijn ging eens buiten melken toen het begon te regenen. Ze deed toen haar kleding uit en legde die onder de lege emmers. Daarna kleedde ze zich weer aan en werkte verder. Toen ze in de stad kwam,…

mop uit 1651
 • Een rijke dwaas wou graag in de regering komen, wat hem niet lukte. De verkiezing voor een nieuwe magistraat was net
 • magistraat
 • Een rijke dwaas wou graag in de regering komen, wat hem niet lukte. De verkiezing voor een nieuwe magistraat was net over, toen er iemand bij hem kwam. De dwaas vroeg of hij wel wist wie hij was, en…

sage uit 1925
 • hulp schonk de magistraat aan die vreemde boeren het privilegie, om vrij -zonder betaling van stand- of marktgeld- hun
 • schonk de magistraat hen daarom het recht om vrij, zonder betaling, hun spullen op de markt van Venlo te verkopen. Het beeld
 • magistraat
 • Boeren uit Neer en Gulikerland hadden de inwoners van Venlo ten tijde van hongersnood geholpen. Uit erkentelijkheid schonk de magistraat hen daarom het recht om vrij, zonder betaling, hun spullen op…

mop uit 1651
 • van het beest geen eten of drinken te hebben gegeven. Hij kon dit niet bewijzen, dus riep hij hem voor de magistraat met
 • magistraat
 • Een man had een paard gehuurd. Toen hij het terug bracht lag het op sterven en de verhuurder verdacht hem er terecht van het beest geen eten of drinken te hebben gegeven. Hij kon dit niet bewijzen,…

mop uit 1554
 • Bron: Pauli, Schimpf und Ernst 254 Cato was een Romeins magistraat (234-149 v. C.). In de middeleeuwen was hij bekend
 • Petrarca zei: "Haast dient alle zaken slecht." Snel spelen doet veel verwaarlozen, snel bidden maakt halve woorden. Cato zei: "Toorn belet ons de waarheid te kennen." Daarom zouden haastige lieden op …

Trefwoorden: ezel, haast, toorn, waarheid, wijsheid, woede


mop uit 1651
 • magistraat
 • Een Rotterdamse predikant verzet zich tegen de stedelijke overheid. Hij zegt dat niemand predikanten tegen zou moeten spreken, omdat zij engelen van de heer zijn. Daarop zegt een van de regenten:…

sage uit 1925
 • ouders. Dezen waren er ook spoedig getuige van. Op zekere keer bevond zich onder de kinderen er ook een van de magistraat
 • . Dit verhaalde het geziene thuis. Dat wekte achterdocht. De magistraat waarschuwde de officier en deze talmde niet, het
 • magistraat
 • De dochter van Trijntje van Sittard wordt aangehouden omdat zij spelden en spijkers uitspuwde op straat. Aanvankelijk wilde zij niets tegen de officier zeggen, omdat een 'man in rood fluweel' haar het…

sage uit 1970
 • DE BROEKER KLOKKEDIEVEN In de magistraat van Broek in Waterland zat menige Koker. Pieter Corneliszoon Koker zetelde er
 • In een stad wonen drie generaties Kokers. Welke Koker het was weet men niet meer, maar een van de Kokers heeft de klok van de toren van de aangrensende stad naar hun eigen stad gehaald. De mensen uit…

mop uit 1651
 • magistraat
 • Een burger zag dat het een hele lange tijd duurde voordat er een nieuw lid voor in de stadsregering werd gekozen. Uiteindelijk werd er één gekozen die de plaats totaal niet verdiende. De burger zei…

sage uit 1890
 • , bewijst deze anecdote. Eens liet de magistraat van Middelburg hem roepen, om een dreigend oproer te bedwingen. Op het stadhuis
 • magistraat
 • Een man bekent op zijn sterfbed aan ds. Smytegelt enige jaren tevoren hem op een stormnacht geroepen te hebben om hem met een vriend van de brug af te werpen, maar toen hij naderde, zag de man dat hij…

mop uit 1651
 • Op een etentje van de magistraat is er naast Maurits, de prins van Oranje ook een brouwer aanwezig. De prins en de
 • magistraat
 • Op een etentje van de magistraat is er naast Maurits, de prins van Oranje ook een brouwer aanwezig. De prins en de brouwer, die de hele avond nog geen woord heeft gezegd, raken in gesprek. De brouwer…

mop uit 1998
 • magistraat: ere-rechter. Wat denkt u daar van?" Ere-rechter! Ik had een baan! En wat voor één! Ik bestelde meteen een bureau
 • magistraat
 • Nasreddin Hodja kan geen werk vinden, maar wordt tenslotte benoemd als ere-rechter. Hij spreekt recht in een zaak tussen een winkelier en een punker. De winkelier had "niets" in het vooruitzicht…

sage uit 1931
 • langdurige beraadslagingen gaf de magistraat aarzelend toe, vragend voorzichtig naar de voorwaarden. De oude man glimlachte
 • magistraat
 • Een reuzenechtpaar maakte vroeger, toen de Maas nog diep en breed was, de rivier onveilig; zij lokte de schepen met haar gezang en fraaie uiterlijk en de reus moordde de bemanning uit. Het…

sage uit 2006
 • magistraat
 • Een hooggeplaatse Franse persoon zou Ekamp passeren. Men zong 'olle wieven en piepereujer', omdat 'vive l' empereur' te ingewikkeld was. De mensen vergaten de woorden en riepen 'Olle pipe'. Toen de…

sage uit 1918
 • niet te pas, dat het vuur zoo vermetel was, om de broek van den Kampenschen magistraat aan te tasten. Doch hoe kon men dit
 • De Burgemeester en zijn raadslieden van Kampen zitten op een koude winterdag bij de haard van het stadhuis. Vanwege het slechte weer werd besloten te blijven en de haard nog wat op te stoken. Als ze…

mop uit 1903
 • een steen des aanstoots geworden, dat de magistraat aanstonds na hun vertrek de kei liet wegruimen. Daar vervoer te
 • Een jonkheer wist de Amersfoorters ertoe te bewegen een ontzaglijk zware kei om te keren en toen lazen ze tot hun ergernis: 'Hé, wat ben ik blij. Nu lig ik op mijn andre zij.' (met nog meer berichten…


sage uit 1592
 • monnik wordt nu boos en noemt Faustus een vervloekt duivelskind. Wanneer de monnik dit aan de rector en de magistraat van de
 • Deze toverij maakt Faustus niet alleen bekend in Erfurt, maar in het hele land. Hierom komen veel edellieden en heren naar Erfurt om met hem kennis te maken. Een minnebroeder, doctor Clinghe, komt…

uit 1970
 • wijdverspreide volksverhalen, de anderen trok de stad op eigen kracht aan. 'Echte' Dokkumers zijn ook: 30. De magistraat van Dokkum
 • Numskull Stories

Trefwoorden: