Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

89 resultaten voor ""malkander""

mop uit 1651
 • besmetten.' R. 'Als twee moeren bij malkander slaepen, maecken sij malkander oock swart? R. '[2 regels doorgehaald].'
 • De opbiechting van een non blijft onduidelijk doordat verschillende regels van de tekst zijn doorgehaald. Het heeft in ieder geval iets met besmetting te maken.

mop uit 1651
 • jong getrouwt en dapper in weynig tijts opgeschooten, soodat sij malkander in geen 16 jaeren gesien hadden. Sij quamen nae
 • vijf of ses maenden op het landt bij malkander. De wedder was er juyst mee, die sijn wedspel baerblijckelijk gewonnen
 • Twee heren die elkaar al lange tijd niet gezien hadden, wilden wedden dat ze even lang waren. Bij het meten bleek echter dat de heer van Gzvdinz langer was. Hij moet zo opgeschoten zijn sinds zijn…

mop uit 1659
 • [p. 152] Dispuyt tusschen twee Nieuwgehoude. Twee Nieuw-ghehouwde jonghe lieden by malkander te bedde komende, raeckten
 • in twist wie van beyden het hembd oplichten soude, en konnende daer niet met malkander in over een komen: De jonghe man
 • Een pasgetrouwd stel heeft onenigheid in bed en de man roept de hulp van het bestuur in.

mop uit 1659
 • Van een Boer die twee Studenten kluchtigh antwoordt gaf. Twee jonghe Studenten met malkander uyt wandelende, saghen een
 • Boer sijn behoef doen, en wedden teghens malkander, als die Boer sijn werck ghedaen hadde, dat hy daer nae om sien soude
 • Twee studenten zien een boer zijn behoefte doen. Zij vragen zich af als de boer klaar is of hij dan naar zijn eigen hoop gaat kijken.

mop uit 1659
 • [p. 175] Van een Meester en een Leer-jonghe die malkander een veest leerden klooven. Zeeker Glas-schrijver, een
 • malkander. De Meester seyde, soo Ionghe dat gaet braef.
 • Van een Meester en een Leer-jonghe die malkander een veest leerden klooven.
 • Een glasgraveur en zijn leerling proberen elkaar voor de gek te houden. De man wil de jongen een wind laten klieven met een schuimspaan, maar de jongen zegt dat de meester dat ook met zijn neus zou…

mop uit 1651
 • In 't jaer 1666 quamen twee boeren in Westphaelen bij malkander. R. 'Wo duvel, Michel, kompt wij an so ein dollen
 • Twee Duitse boeren vragen zich af hoe ze aan een gekke bisschop komen.

Trefwoorden: 1666, bisschop, boer, geestelijke, gek, God


mop uit 1651
 • Twee droncke beesten gingen, malkander omarmt hebbende, 's ochtens langs straet. R. 'Bij mijn ziel, Kees, al wat men 's
 • Twee dronken mannen zwerven 's ochtends langs de straat. Een van de mannen zegt tegen de ander: 'Ik zweer je Kees, alles wat men op de ochtend meer drinkt dan een beker brandewijn, is maar overdaad.'

mop uit 1651
 • Twee wijven met malkander lang gekrakeelt hebbende, seyde de eene: 'Je bent een hoer, een varcken, een spinhuyshoer
 • Twee vrouwen hadden ruzie. Na een scheldkanonnade zei het slachtoffer: " Duivelin, ik ben net zo goed als jij."

mop uit 1659
 • vellen te wasschen, buyten de Stadt; hy veel tijdts siende dat daer twee jonge Lieden met malkander uyt gingen nae een
 • sy met malkander aenvingen. Soo ghebeurde [p. 178] het dat dese Ionghe luyden, t'samen quamen onder den selven Boom daer
 • Een bontbewerker houdt een stelletje vanuit een boom in de gaten. De jongen voelt zich mans genoeg om de boom om te duwen, waarop de bontbewerker roept of hij eerst uit de boom mag komen voordat hij…

mop uit 1659
 • Duivels stincken is dat; den anderen begon oock alsoo uit te varen, op het lest sy kreghen malkander by het hooft, en sloeghen
 • malkander. Hy die daer sijn vermaeck in hadde, blies het meeste van de nacht, waer over d'andere tot drie mael toe malkander wat
 • Drie studenten zijn op bezoek bij een paar juffrouwen. Een van de studenten moet heel nodig naar het toilet en krijgt niet op tijd zijn wambuis van zijn broek los en poept in een van de mouwen. Hij…

mop uit 1659
 • , maer die wil ick versoenen: Doe seyde sy, ick wilse wel verdienen; Sy accordeerden met malkander, en gingen te samen in een
 • Herberge, en pleeghden de konst, bedanckten malkander, ende sy gingh met de Gans nae huys: Den Boer een loosen Boeve zijnde
 • Een vrouw vraagt aan een boer hoeveel hij voor de gans wil hebben. De boer wil geen geld, de vrouw mag in natura betalen. Later op de dag gaat de boer naar het huis van de vrouw, terwijl haar man…

mop uit 1659
 • , alwaer een Houwelijcks-contract van ghemaeckt wierdt: en by malkander gekomen zijnde, sliepen sy by malkander, als Man en
 • Een rijke weduwe en een iets minder bedeelde weduwnaar trouwen samen op voorwaarde dat ieder zijn eigen bezittingen houdt. De man neemt dat nogal letterlijk en wil geen seks. De volgende dag laten ze…

mop uit 1659
 • oplichten? Hy wat by haer geweest hebbende, en konden noch niet eens met malkander worden, en dat duyrde soo langhe tot dat daer
 • Een pasgetrouwd stel heeft onenigheid in bed.

mop uit 1659
 • Kluchtighe Vraghe. Twee Ionghe Dochters met malkander in praet wesende, d'een d'ander al jokkende vragende, ende seide
 • Een meisje wil liever een kip dan een koe zijn. Een kip wordt namelijk elke dag gezoend en een koe maar een keer in het jaar.

mop uit 1651
 • Twee doodvijanden voeren allebey ten oorlog. Bij geval raecken sij samen op een oorlogsschip sonder malkander in de
 • Tijdens een oorlog zaten twee aartsvijanden op hetzelfde schip. Eén van hen zorgde dat hij altijd achter de ander bleef, zodat ze elkaar konden ontlopen. Vanwege noodweer verging het schip. De…

mop uit 1651
 • Een man door een stadt reysende, sag tusschen twee herbergiershuysen, die nevens malkander woonden, het beeldt van
 • Een man zag een Christusbeeld hangen tussen twee herbergen in. Hij zei toen, dat Christus precies als in de bijbel tussen twee moordenaars in hing. Een van de herbergiers kwam kwaad naar buiten. De…

mop uit 1651
 • Twee bedelaers kregen harde woorden tegens malkander. Op 't lest quam er uyt: 'Ghij liegt'. De ander hief zijn kruck op
 • Twee bedelaars hadden ruzie met elkaar. De een beschuldigde de ander van liegen, die vervolgens dreigend zijn kruk ophief. Krombeen bleef Knapsack sarren, tot deze uitbarstten zei dat de beschuldiging…

mop uit 1651
 • Twee schippers van Enckhuijsen, malkander op zee tegen koomende, riep den eenen: 'Ho, goedendag Harmen, je wijf is van
 • Twee schippers kwamen elkaar tegen op zee. De een riep tegen de ander, dat zijn vrouw van twee zoons was bevallen. De man was niet blij met dat nieuws; hij had er liever een nieuwe schakel voor.

mop uit 1651
 • dat sij soo familiair zijn met malkander als mijn schoen met mijn voet.'
 • In een proces koos een officier overduidelijk partij tegen zijn maitresse om haar partij te misleiden. Mr. Willem de Groot had dit echter door, en zei dat ze als ze alleen waren, vast net zo intiem…

mop uit 1651
 • die Triblin de kerck voor een molen aensiet.' R. 'Waerom?' R . 'Omdat hij er soo veel esels bij malkander vindt.'
 • Lodewijk XIII reed eens naar de kerk in een koets. In een nauwe straat moest hij lang stil blijven staan, omdat er een molenaar met een stel ezels langskwam. Henry Triblin ging uit het gedrang op de…

mop uit 1651
 • sijn neus ging, nam sijn hoed af, in meeninge dat het aen hem gebracht was. Sij lachten eens onder malkander. 'Wel', seyde
 • Een glas op de gezondheid van de prins werd doorgegeven aan iemand anders. Een man die per abuis dacht dat het voor hem was, nam zijn hoed af. Een ander zei toen: "De man heeft gelijk dat hij zijn…

mop uit 1651
 • sijn wilt.' Hij droop stillekens deur. Sij dit siende, seyde: 'Blijven de heeren noch een uyrtjen met malkander?' R. 'Wij
 • Een vrouw kwam met haar bruidegom om hun geboden te laten aantekenen. De heren stuurden echter de bruidegom uit de stad, om wat hij op zijn geweten had. De vrouw vroeg toen of de heren nog een uurtje…

mop uit 1651
 • Vier edelluy te Romen met malkander gekoomen zijnde soo nam een Hoogduytscher onder haer het woordt en vraegde: 'Habt
 • Vier heren kwamen in Rome en zochten een slaapplaats. Een Duitser vroeg de knecht van de herberg in het Duits, of er nog een kamer was. De knecht verstond hem niet. Daarna probeerde een Engelsman het…

mop uit 1651
 • of de stadt hem wel bekent was. R. 'Jae, ick hebbe hier over 6 jaeren eens 3 dagen achter malkander geweest.' R. 'Dan kan
 • Stratonicus wedde met een groep dronkelappen dat zij hem geblinddoekt de stad Maronia zouden doorleiden. Als zij het zouden vragen, moest hij zeggen voor welk huis hij stond.Toen het zover was zei…

mop uit 1651
 • . Als een spreeuw sag al die venten achter malkander soo 2 vingers opsteken: 'Sih', sagt er, 'da shweren sie einander
 • Alle burgers moesten in 1658 een eed afleggen voor de nieuwe keizer en staken daarbij twee vingers op. Een spotter zei toen in het Duits: "Zie, daar zweren zij elkaar allemaal hoorndrager [= benaming…