Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

116 resultaten voor ""neffens""

sage uit 1966
 • Neffens de forteller (Wierd Kooistra) sit it him yn 'e egen dat der minsken binne dy't foarútsjen kinne.
 • Het zit in de ogen dat er mensen zijn die vooruit kunnen zien.

Trefwoorden: oog, voorzien, zien


sage uit 1966
 • Bikend is it forhael fan Sterke Hearke, dy't yn Den Helder in swier anker optild hat. Neffens Wolter Sibma woech dat
 • Sterke Hearke heeft in Den Helder een zwaar anker opgetild. Volgens Wolter Sibma woog dat anker 1800 pond.

Trefwoorden: anker, gewicht, kracht, sterk, tillen, wegen, zwaar


sage uit 1967
 • (Hja docht it forhael fan Sterke Hearke en de ploege. Mar hja neamt him sterke Sake. Lykwols mat der neffens har ek in
 • Sterke Hearke wordt ook wel Sterke Sake genoemd.

Trefwoorden: kracht, naamgeving, namen, sterk


sage uit 1978
 • Jan Hepkes fan Surhústerfean koe 't moai fortelle. Hy hat neffens syn sizzen in kear de kop fan 't harspit ôfmeand.
 • Jan Hepkes beweert eens de kop van het haarspit afgemaaid te hebben.

sage uit 1966
 • de wei west. Doe koed er net fierder. Dit sloech neffens him op in lettere oerstroming dy't komme soe. 't Wie
 • Een man kon niet verder over een weg omdat er een grote golf overheen ging. Volgens de man was dit een voorteken voor een overstroming, maar die is er nog niet geweest.

sage uit 1968
 • Hearke wie wol tige sterk, mar hy wie der net linich neffens. Us pake en dy wienen us oan 't ûngetiidzjen op in hoekje
 • Sterke Hearke was wel sterk, maar niet erg handig. Drie mannen waren eens bezig op een stuk land. Ernaast waren op een kleiner stuk vijf man bezig, waaronder Hearke. Maar de drie waren eerder…

sage uit 1967
 • woe ynienen net fierder. Neffens in âld frou, dy't dêr by wenne, wie 't gjin goed spul. It wie tsjoenderij, sei se.
 • Een paard en wagen konden eens niet verder over de weg lopen. Volgens een oud vrouwtje was het toverij.

Trefwoorden: onmogelijk, oud, paard, toverij, vrouw, wagen, weg


sage uit 1967
 • By uzes thús (Skûlenburch) woe 't soms net tsjernje. Dat kaem neffens ús mem trochdat der in omrinder of sa troch de
 • Het komt voor dat het karnen van de boter niet lukt. Je moet dan bedacht zijn op duister volk dat de karn betoverd zou kunnen hebben.

sage uit 1965
 • fan dat er altyd safolle fangde. Hy is op 'e Leijen dearekke. De holle stie him achterstofoar op 'e romp. Dat soe neffens
 • Een zeer goede visser heeft een verbond met de duivel: als hij sterft staat zijn hoofd omgekeerd op zijn romp.

sage uit 1966
 • Heit syn omke seach us hwat yn in beam. Dat doochde net neffens him. Hy bleau stean en wie bang. Doe sei er: "As jo in
 • Een man zag eens iets in een boom en wist dat het niet deugde. Bang zei hij: "Als je een engel van het licht bent, kom dan naar me toe. Maar ben je van het kwaad, ga dan weg." Toen was het ineens…

sage uit 1966
 • hurdfjûr. Siz mar tsjin heit, dat ik werom kom, as dy stiennen forbrând binne." Doe is se fuort gong. (neffens Bontsje hat dit
 • Een vrouw legt drie stenen op het haardvuur. Ze zegt tegen haar kind dat het tegen zijn vader moet zeggen dat ze pas terugkomt, als de stenen verbrand zijn. (Volgens de vertelster heeft dit verhaal…

sage uit 1968
 • . Sa mar út himsels. Neffens dy beide froulju soe der hwat slims achter wei komme.
 • Een aantal mensen hoort de molen kraken. Volgens twee vrouwen is het een voorbode van iets ergs.

mop uit 1973
 • bleau neffens de boer to lang wei. Doe't er op 't lêst weromkaem sei de boer: "Hwat hastû lang fuort west." "Ja," sei de
 • Jongen die niet wist hoe dat ging, moest met koe naar de stier. Jongen was zo lang weggebleven omdat de koe niet op de rug had willen liggen.

sage uit 1973
 • Jan Hepkes koe tige harje neffens syn sizzen. Op in kear hied er oan 't harjen west en doe hied er forgetten it harspit
 • Een man kon zo goed haren dat hij een keer zijn zeis zo scherp gehaard had dat hij met maaien de haarspit onthoofde.

sage uit 1972
 • , woarde er optild en smiten. Neffens it sizzen mat dat it wurk fan 'e kweade west ha.
 • Een spotter is eens door de duivel opgetild en neergesmeten.

sage uit 1979
 • kessen. It wie in frommeske út Bûtenpost dy't har bitsjoend hie, neffens se seinen. It is noch net iens safolle jierren lyn
 • Een zieke vrouw blijkt betoverd: een heksenkrans prijkt in haar kussen.

sage uit 1972
 • Alle poeltsjes binne ôfgryslike djip neffens it sizzen. Yn Houtigehage is in poel, der ha se in kear ien yn roppen
 • Uit een poel in Houtigehage hebben mensen eens hulpgeroep gehoord. Nog steeds moet er iemand in verdrinken.

sage uit 1969
 • houn roan mei har oan hûs ta, stiif tsjin har oan. Neffens harren hie dat in pleachbeest west.
 • Een vrouw werd op een nacht achtervolgd door een grote, zwarte hond. Het was een plaagbeest.

sage uit 1969
 • By 't Spûkeloantsje by de Langeastloane to Eastemar rint altyd in fôlle mei in brijpot om 'e hals neffens it sizzen. As
 • Bij het spooklaantje in Oostermeer rent een veulen rond met een brijpot om zijn hals, die je opzij zet als je in de weg loopt. Er is ook een veulen op de Mûzegroppeweg en de Drift.

sage uit 1980
 • him oproan. Dat wie ien west mei in sturt as in biezem. Neffens pake hie dat de satan west, dy't him forliede woe.
 • Een man wordt 's nachts plotseling gevolgd door iemand met een staart als een bezem. Volgens de man is het de duivel die hem verleiden wil.

sage uit 1973
 • . Neffens it sizzen mat dêr ris ien forsûpt wêze, dy't tige jammere hie.
 • De Jammerwijk heette zo omdat er altijd gejammer klonk. Sommigen zeggen dat daar ook eens iemand verdronken is.

sage uit 1973
 • . Dat hat neffens har de oankundiging fan 'e auto's west, dy't der pas folle letter kamen.
 • Twee zusters hoorden eens het geluid van een automotor, zonder dat ze wat zagen. Dat was het voorteken van de latere auto's.

mop uit 1969
 • Jan Hepkes fan Surhústerfean wie oan 't meanen. Dat koed er forrekte goed neffens syn eigen sizzen. Dêr hekke it
 • Jan Hepkes uit Surhústerfean is aan het maaien en neemt per ongeluk het hekje mee.

mop uit 1967
 • Laban. (Laban stiet der noch altyd, mar der wenje gjin minsken mear yn) Wytse Laban koe neffens himsels bûtengewoane bêst
 • Een man kon heel goed maaien. Op een keer had hij zijn schouw vastgebonden aan de kop van het haarspit. Hij was verbaasd dat de schouw van zijn plek gegaan was. Maar hij had de kop van het haarspit er…

sage uit 1968
 • , dêr't wy yn 'e kost wienen, nòch in kostgonger. Dat wie neffens myn broer in nachtmerje. Ik en Ielke slepten byelkoar yn 't
 • Een nachtmerrie is ook wel eens een man: de broer van de verteller zou 's nachts wel eens gekweld zijn door een kerel die bovenop hem ging zitten.