Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Decennium_group
Word count group

58 resultaten voor ""onderling""

raadsel uit 1996
 • Hoe laat je twee altviolisten onderling zuiver spelen? Schiet er een neer! (Gepubliceerd op Internet, adres http
 • Hoe laat je twee altviolisten onderling zuiver spelen? Schiet er een neer!
 • Hoe laat je twee altviolisten onderling zuiver spelen? Schiet er een neer!

sage uit 1966
 • Vrijmetselaars hebben god afgezworen. Ze hebben onderling de afspraak, dat eens in de zoveel tijd een vrijmetselaar een
 • onderling
 • Vrijmetselaars hebben god afgezworen. Ze hebben onderling de afspraak, dat eens in de zoveel tijd een vrijmetselaar een ander lid doodmaakt. Als hij weigert, moet hij zelf sterven.

personal narrative uit 2007
 • RK: werden er tussen deze groepen, Hervormd en Gereformeerd nog wel eens grappen onderling gemaakt? WM: ja, de
 • : kent u nog bepaalde rijmpjes of versjes die over de Cocksianen gingen? WM: nee, dat weet ik niet nee. RK: dus onderling
 • Gereformeerden, de Cocksianen, en Hervormden maakten grappen over elkaar.

sage uit 1973
 • hebben een verbond en spreken onderling af wie er eens in de zeven jaar moet sterven.
 • Vrijmetselaars hebben altijd geld. Als ze een lege beurs ophangen komt die vanzelf vol; daar zorgt de duivel voor. Ze hebben een verbond en spreken onderling af wie er eens in de zeven jaar moet…

sage uit 2007
 • RK: Kent u van vroeger verhalen onderling, over zo kom je van wratten af of van de stuipen? Van die wijsheden, van je
 • Om wratten te genezen kun je er overheen plassen.

exempel uit 2000
 • dezelfde God. Een boom is wijzer dan de mens. De takken leven onderling in vrede, de mensen maken onderling ruzie.
 • De stam van een boom is God. De takken zijn de verschillende religies. Niettemin krijgen ze hun voeding van één en dezelfde God. Een boom is wijzer dan de mens. De takken leven onderling in vrede,…

sage uit 1920
 • is de afscheiding tusschen de dorpen onderling, al ziet men ook op dit punt de grenzen langzamerhand vervagen. Ieder dorp
 • onderling
 • Beschouwing over de neiging zich te beperken tot de eigen kring (stand, dorp), die een factor is in het ontstaan en voortleven van spotnamen.

sage uit 1997
 • hoofdzaak. Die ziet men het meest en die hebben het daar voor het zeggen. Maar ze zijn onderling ook weer verdeeld in een soort
 • Er zijn vier goed te onderscheiden soorten natuurwezens, met daaronder nog meer variaties. Elfen zijn luchtwezens. Ze zijn voornamelijk vrouwelijk.

personal narrative uit 1999
 • We hebben een spreekwoord: honden bijten onderling niet. Honden bijt een andere hond niet. Die lange jongen die hier
 • Een Turkse jongen wordt gevolgd door wilde honden. Hij is niet bang en spreekt de spreekwoordelijke woorden: 'Honden bijten honden niet.'

mop uit 1967
 • kan betalen, willen de vrouwen hun melk terug en krijgen ze onderling heftige ruzie, wat precies Tijls bedoeling is.
 • Tijl Uilenspiegel koopt als melkkoopman van een aantal vrouwen melk en gooit alles in één ton. Als blijkt dat Tijl niet kan betalen, willen de vrouwen hun melk terug en krijgen ze onderling heftige…

mop uit 2007
 • ] Mij verneuk je niet, je zit in dat mandje. [lacht] Dus dat is dan even de conversatie onderling, van wie is er nou
 • Een ballonvaarder vliegt over Bedum en wil weten waar hij zich bevindt. Hij roept naar een boer waar hij nu is. De boer kijkt omhoog en zegt dat hij zich niet voor de gek laat houden: de ballonvaarder…

sage uit 1920
 • onderling ruzie en werden handgemeen. Ze lagen op de grond te vechten. Een scheper van Hulsel zag dat en kroop er bovenop
 • Gezegde, met verklaring.

broodjeaapverhaal uit 2006
 • onderling diverse met de mobiele telefoon opgenomen video's uit waarop is te zien hoe een tiener mobieltjes van nietsvermoedende
 • Rage van scholieren die mobiele telefoons van anderen vernielen blijkt een reclamestunt te zijn.
phoneslap.jpg

personal uit 2000
 • vrij sterke organisatie-traditie gehad. Ook vanuit Turkije. En hebben veel minder de neiging dan de Marokkanen om onderling
 • organisatorische lijnen of... Dat zie je in feite, dat komt nog steeds terug. Marokkanen zijn altijd onderling verdeeld. En uh... dat
 • De Marokkanen krijgen het mooiste buurthuis van de wijk. Binnen de kortste keren was het pand uitgewoond. Op een gegeven ogenblik kwamen de Marokkanen met een vrachtwagen aanrijden en hebben ze de…

mop uit 1994
 • Een familie heeft een ton gewonnen in de Staatsloterij. Ze besluiten het geld onderling te verdelen. De vader is
 • Een gezin wint een grote prijs in de loterij. Voor een kapitaal koopt de vader cognac, de moeder bruine bonen, en de dochter CD's met dansmuziek. Van het resterende bedrag gaan ze op vakantie. Bij…

legende uit 1978
 • steen te zijn veranderd. Daarna krijgen ze onderling ruzie en moorden elkaar uit.
 • De mensen die Bonifatius doodslaan richten daarna een feestmaal aan. Het brood dat ze willen eten blijkt echter in steen te zijn veranderd. Daarna krijgen ze onderling ruzie en moorden elkaar uit.

sage uit 1954
 • mocht kaarten. De mannen vonden het goed. Een onderling geknipoog betekende "die zullen we eens eventjes uitkleden." En
 • Duivel kaart mee en verliest steeds. Om middernacht schraapt de duivel met zijn paardenhoeven, pakt al het geld en verdwijnt.

sage uit 1966
 • op onderling gelijke afstand. Tussen telkens twee kruisarmen staan tegenover elkaar geplaatst twee pijlen (MvD)
 • Mensen praten met omgekomen zoon door een papieren kruis in een ring met letters in beweging te brengen.

mop uit 1999
 • door Marokkanen verteld." AA: "Ja." TM: "Onderling?" AA: "Hmhm, ja." LdV: "Vertel je ze ook wel eens aan Nederlandse
 • Een Nederlandse toerist in Marokko moet voor een taxirit 9,99 dirham betalen, en hij betaalt met een biljet van 10 dirham. De Nederlander eist wisselgeld dan onmogelijk gegeven kan worden. Als…

mop uit 1999
 • gehad. Temel vroeg aan die man: 'Okee, de reis is lang. We gaan praten, vragen stellen onderling. Dan kunnen we een beetje
 • In de trein heeft Temel een weddenschap met een geleerde. Als de geleerde het antwoord niet weet, moet hij 100 Lira betalen. Als Temel het antwoord niet weet, moet hij 10 Lira betalen. Temel vraagt:…

mop uit 1966
 • onderling
 • Drie mannen spreken na loting af dat een van hen de eerste de beste passant zal grijpen en over de wei zal smijten. Prompt komt Sterke Hearke aanlopen. De uitverkoren krachtpatser krijgt Hearke met…

sage uit 1930
 • Kamperveen, die in rechte lijn op onderling gelijke afstanden gelegen zijn.
 • Drie zussen waren heel ijdel. Op een dag kregen zij spijt. Zij gingen uiteen en bouwden ieder een kerk op de plaats waar ze terecht kwamen. De drie kerken in Schewolde, Holwierde en Onstwedde zagen er…

sage uit 2008
 • verteld tussen katholieken en protestanten onderling, om elkaar belachelijk te maken? MU: Weet ik niet, nee... RK: Dat weet u
 • Katholiek geestelijke die echtpaar er op aanspreekt dat de man protestant is, wordt door de man verjaagt.

sage uit 1999
 • , hij voelt zich helemaal op zijn gemak bij hun. En ik denk, ja de fairies daar waren heel communicabel ook onderling en af
 • Kinderen zijn ontvankelijker en kunnen fairies gemakkelijker waarnemen dan volwassenen. Volwassenen moeten echt moeite doen om contact te zoeken.

mop uit 1971
 • jouwe, dan pluk ik de mijne. Hierop is de man naar zijn tegenpartij gegaan en ze hebben onderling een schikking getroffen.
 • Twee mannen hebben ruzie over een hond en willen het geschil voor het gerecht uitvechten. De ene man gaat naar een advocaat, maar die vertegenwoordigt de andere partij al. Hij geeft de man een brief…