Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Type bron
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

28 resultaten voor ""ontberen""

sage uit 1919
 • Scherpenisse". Vandaag smeren, morgen ontberen, dat is vandaag Smeerdijk (St. Maartensdijk), morgen Scherpenisse.
 • ontberen
 • Enkele scheldnamen voor de dorpsbewoners op de eilanden Schouwen-Duiveland, Walcheren, Tholen.

sprookje uit 1201
 • bewuldic hier an mine tande selc hout met andren sijn sceren waer hi vroet hi souts ontberen 235 dit fauelkijn leert ons
 • Een ezel lacht een everzwijn uit en noemt hem zijn broeder. Het everzwijn doet net alsof hij niets merkt. Een wijs mens kan het beste maar geen aandacht schenken aan domme praat van een dwaas.

exempel uit 1970
 • voer in eencloester ende wert een monic. Daer na doe hi der goeder spisen ontberen moste ende den goeden dranc, doe woude
 • ontberen
 • Een rijke jongeman leidt een gemakkelijk leventje. Hij besluit alles op te geven en zich als monnik in een klooster te vestigen. Hij is echter niet tevreden met het kloosterleven. Het stro is te hard,…

broodjeaapverhaal uit 1997
 • regering officieren van gezondheid naar die gebieden die anders medische zorg zouden ontberen. Emmen was in 1917 een klein
 • Dokter blijft eten bij familie die hij geholpen heeft. Ze eten met de hele familie uit één pan. Als de dokter op een gegeven moment iets hards proeft, zegt één van de familieleden dat het de…

exempel uit 1401
 • beyde sijn oghen all sijn levenlanck ontberen wold.
 • Een geestelijke broeder is stervende en wordt bijgestaan door een andere geestelijke broeder. De stervende legt zijn hand op het hart, omdat hij zolang hij leefde de passie van de heer in zich droeg…

sage uit 1934
 • te maken. Waar hij dan ook dadelijk aan begon want zijn volk was van het lange zout ontberen een beetje miersch geworden
 • De Batavieren woonden in de oudste tijden aan een machtige rivier en wonnen daar zout uit. Aangezien ze er niet alleen waren was er vaak ruzie om het zout. De broers Batus en Salandus vertrokken…

sprookje uit 1479
 • . 92v] Die coninck en mocht sijns niet ontberen So wanneer hi was int hoff Alle die ander hadden dan loff Hy en geloofde
 • Reinaert herinnert de koning aan een goede daad die Reinaerts' vader aan de vader van koning verleende toen Nobel nog maar twee jaar was. De vader van Reinaert was had vier jaar medicijnen en…

exempel uit 1479
 • genoech. meent ghi dat ic om ghelts wille die vrouwen soude ontberen willen. al waert oec dat si M. gulden eyscheden Als dit
 • schoen vrouwe bi hem te hebben ende en wilse oeck niet ontberen al eyschede si dusent gulden Ende heeft mi last gheheuen hem
 • Vijfde exempel van de keizerin. Een hele lelijke koning is van plan Rome te verwoesten. Ondertussen geeft hij zijn rentmeester opdracht om een mooie vrouw voor hem te zoeken. De koning heeft veel geld…

legende uit 1425
 • vanaf die tijd tot 25 maart elke dag haar hemelse visioenen ontberen tot haar grote verdriet. Maar later mocht zij weer zo
 • 25. De dood van Liedewijs vader en van Pieternel, haar nicht De vader van Liedewij had van Maria gehoord dat hij zou sterven in de avond van 7 december, hetgeen ook uitkwam. Duivels vielen Liedewij…

exempel uit 2021
 • ; Qualic mach hi pijn besuren. Heeft hi goet, hi macht verteren; Heeft hijs niet, hi moet ontberen Ende leven in groter armoede
 • Het leven van een mens bestaat uit twaalf zesjarige delen, die te vergelijken zijn met de twaalf maanden van een jaar.

uit 1970
 • kist met geld op te graven. Ze vreesden de terugkerende doden, die de zielenmissen moesten ontberen waarvoor het uit

Trefwoorden:

Standbeeld van Kiste Trui (foto Eric Venbrux 2009)

mop uit 1301
 • , lieve here, blevics sonder, Ic en machs niet wel ontberen. Ghy sult my tsamen absolveren, Ende ic wil u die helfte
 • Een jongeman gaat naar een priester om te biechten uit berouw voor zijn diefstallen. De jongeman doet de priester een voorstel. Hij zal een varken stelen en de priester krijgt de helft als deze hem…

mop uit 1301
 • wouts ave staen ende ontberen, Want die selc waren in haer doen Storuen gherne in haer scoen, 15 Ofte vor den hancdief si
 • De hoofdpersoon is een gewezen dief, die een boerendochter heeft getrouwd en boer is geworden. Op een dag komen twee van zijn vroegere collega's langs. 's Nachts stelen ze van hem een stuk spek. De…

mop uit 1301
 • gaen, Ende lietic mine hant af slaen, Waer met soudic mi generen? Jn mochten niet ontberen. Verloric mine oghe, ic ware
 • Een visser is gelukkig getrouwd met een vrouw. Deze vrouw doet alsof zij onverschillig is voor seks. Zij zegt dat zij alleen van hem houdt omdat hij zo goed voor haar zorgt. Haar echtgenoot gelooft…

broodjeaapverhaal uit 2005
 • en die mensen ontberen. Dat hij daarmee zichzelf en zijn medemensen buiten de evolutie plaatst, lijkt slechts een detail
 • Misverstanden, slordigheden en broodje aap-verhalen over de tsunami. Wilde dieren zijn niet gespaard vanwege hun zesde zintuig, maar omdat ze niet in het rampgebied aanwezig waren. Vee is wel…
1402.jpg
1403.jpg
1404.jpg
1405.jpg
1406.jpg
tsunami.jpg

exempel uit 1528
 • eewich te verwijte Stondick nv als een vervaerde rijte. Gaen vleybaerden smeeken ick saelt ontberen. 325. Sprack dander ick
 • sonder ontberen Want van al des so es de mijne bevlect. Dese const hebdi bi v bedect 525. Wildi / en dat met cleynder pijne
 • De verteller gaat in bad om tot rust te komen. In de badruimte naast hem zaten twee net getrouwde vrouwen die hij kon horen praten door de dunne wand heen. De een was tevreden, de ander deed haar…

uit 1970
 • van de investeringen in het ouderschap, die stiefouders deels ontberen. Bovendien kiest de stiefouder in veel gevallen
 • My Mother Slew Me; My Father Ate Me. The Juniper Tree

Trefwoorden:


exempel uit 1479
 • haer presencie niet ontberen en mochte des geuielt dat si te samen dobbelden Ende die ridder hadde bi gheualle een mes in
 • Exempel van de zevende meester. Een ridder houdt zoveel van zijn mooie vrouw dat hij dood neervalt als hij het bloed ziet dat uit de schram op haar hand komt, die hij daar per ongeluk gemaakt heeft.…

legende uit 1301
 • ontberen, Nochtien wast overste sijn begheren 125 Hoer te crighen tenen wive. Hier op stont sijn sin soe stive, Dat hi coos
 • De verteller legt uit waar het gebruik van het Sint Geertrude minnedrinken bij het afscheid nemen vandaan komt. Er was eens een ridder die bijzondere genegenheid voelde voor de heilige non Geertrude.…
1169.jpg

uit 1939
 • mis, dan is mijn hart gewis Vol onrust, angst en beven. Ik kan Uw Geest, dat zalig licht, Niet op mijn weg ontberen
 • Peterke van Dalen ervaart al jong dat ze bekeerd moet worden. Toch is ze op haar 15e nog onbekeerd. Op haar 15e wordt Peterke ziek. De ziekte wordt erger, de angst om onbekeerd te sterven wordt…

sprookje uit 1479
 • keren Dat hoff en mach v niet ontberen 7575 Als gi v wijsheit set ter duecht So en is dair nyement die v verhoocht Van
 • Reinaert de vos moet aan het hof verschijnen om verantwoording af te leggen voor zijn verschrikkelijke daden. Hij weet zich goed te verdedigen en weet het zelfs zo te spelen dat hij nog meer misdaden…

sprookje uit 1201
 • hem in nerst die strijt. ¶ Doe ginc hi hem met crachte weren: Hi sach wel hine const ontberen Langer niet te sire
 • Een jonkvrouw dient zich als boodschapster bij het hof van koning Artur aan. Zij komt uit haar vaderland met een opdracht: de ridder die dapper genoeg is om een door leeuwen bewaakt hert te doden, mag…
lg_137.jpg

sprookje uit 1479
 • Mittien hi van dane schiet Ende liep ten dorp waer om sijn genereren Om dies ic niet en woud ontberen Spranc ic op die vaert
 • gemaec Mit dien die coninghynne sprac Reynaert gi en muecht der niet ontberen Gy en hebt scoen gemaect van eren Dair gi v
 • Reinaert de vos moet aan het hof verschijnen om verantwoording af te leggen voor zijn verschrikkelijke daden. Hij weet zich goed te verdedigen en weet het zelfs zo te spelen dat hij nog meer misdaden…

personal uit 1956
 • die met het H.A. in verband staan. Ook mocht ik nog zuchten voor Gods Kinderen, die moesten ontberen hetgeen wij mochten
 • Jannetje heeft in haar kindertijd wel eens indrukken van dood en eeuwigheid, en is bang voor de oordeelsdag. Als ze ruim 17 jaar oud is krijgt ze een afkeer van de zonde, en liefde tot Gods volk en…

sprookje uit 1479
 • en mynde bouen allen heren Die coninck en mocht sijns niet ontberen 5950 So wanneer hi was int hoff Alle die ander hadden
 • Reinaert de vos moet aan het hof verschijnen om verantwoording af te leggen voor zijn verschrikkelijke daden. Hij weet zich goed te verdedigen en weet het zelfs zo te spelen dat hij nog meer misdaden…