Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

368 resultaten voor ""orde""

lied uit 1940
 • Alles in orde lege borden weinig vet vroeg naar bed nauwelijks warm luchtalarm
 • zodra ik de zin zei, bij tafeldekken bv Is alles in orde? dan kwam er direct dit rijmpje. Ik hoorde het alleen de
 • Oorlogsversje voor bij het luchtalarm.

sage uit 1896
 • opheft, dan is hij of zij in staat het huis te bewaren, d. i. alleen tehuis zijnde alles naar den eisch in orde te houden.
 • hij of zij in staat het huis te bewaren, d. i. alleen thuis te zijn en alles volgens de eis in orde te houden.
 • Kan een jeugdig persoon het doorstaan, dat een ander, hem het hoofd tussen de handen klemt, van de grond opheft, dan is hij of zij in staat het huis te bewaren, d. i. alleen thuis te zijn en alles…

Trefwoorden: hoofd, huis, test, volksgeloof


sage uit 1963
 • orde hoor''. En 't was weer gauw in orde.
 • Een oude man kon mensen genezen. Hij genas een vrouw van een verstuikte knie.

Trefwoorden: genezen, helpen, knie, man, oud, verstuiking


sage uit 1967
 • gebede. Ik Helvoirt zate vroeger ook nonne, ik weet nie wat voor 'n orde dat was, nie die van J.M.J. uit Den Bosch, die er
 • De orde van J.M.J is de orde van Jezus, Maria en Jozef.
 • orde
 • In Tilburg waren nonnen die mensen genazen. Ze smeerden onder andere zalfjes om mensen beter te maken. Deze zalfjes waren heilig, want er werd over gebeden. In Helvoirt zaten ook drie nonnen die ook…

broodjeaapverhaal uit 1990
 • zoontje tot orde roepen?! Hij doet me pijn." Waarop de moeder antwoord: " Ik geef mijn kind een vrije opvoeding. Als hij u
 • tot orde; ze gelooft in een vrije opvoeding. Een punker achter haar giet een pak vla over haar heen; hij is óók vrij
 • orde roepen
 • Een vrouw staat met haar zoontje in de supermarkt. Het kind valt een oude vrouw lastig, de moeder roept het kind niet tot orde; ze gelooft in een vrije opvoeding. Een punker achter haar giet een pak…

mop uit 1651
 • De orde der Jezuïten wordt in de zestiende eeuw opgericht door Ignatius Loyola. Het vierde boek van Mozes is Numeri
 • In een gezelschap van Jezuïten bespreekt men waar de oorsprong ligt van die orde. Een persoon merkt op dat zij reeds in
 • orde
 • In een gezelschap van Jezuïten bespreekt men waar de oorsprong ligt van die orde. Een persoon merkt op dat zij reeds in het Oude Testament bekend waren, omdat er in het vierde boek van Mozes de namen…

mop uit 1651
 • De Orde van de Olifant is een Deense koninklijke onderscheiding. De heer van Wdrgopmv is mogelijk Amelis van Bouckhorst
 • Een zwaarlijvige man had op zijn borst het symbool van de Orde van de Olifant pronken. Volgens de heraldiek was het
 • Orde van de Olifant
 • Een zwaarlijvige man had op zijn borst het symbool van de Orde van de Olifant pronken. Volgens de heraldiek was het niet toegestaan twee dezelfde dingen boven elkaar te dragen. Iemand zei toen hij…

sage uit 1967
 • destijds fungerende hoe hit 't ok wir, Duitse Orde, die in Gimmert ok zitte.
 • Duitse Orde in Gemert.
 • Duitse Orde
 • Er liep een onderaardse gang van Sionsburg in Vught, naar de kerk. Deze gang zou een verbinding hebben gehad met de Duitse Orde in Gemert.

broodjeaapverhaal uit 1998
 • is het de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, die nauwgezet de directieven van de Nieuwe Wereld Orde heeft opgevolgd en
 • conflicten rond Irak drijven de olieprijzen omhoog, de belangrijkste geldbron van de Nieuwe Wereld Orde. Het complotdenken is
 • Orde, Monica Lewinsky naar de Amerikaanse president Bill Clinton gebracht. De samenzweerders willen Bill Clinton uit het
 • kan geven. Ook in Irak is de Nieuwe Wereld Orde actief. Ze beschermen Saddam Hussein omdat zo de olieprijzen, de
 • Nieuwe Wereld Orde
 • Op internet is het laatste nieuws te lezen over het complot Monicagate. De CIA heeft, in opdracht van de Nieuwe Wereld Orde, Monica Lewinsky naar de Amerikaanse president Bill Clinton gebracht. De…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • Orde, de Illuminati, de joodse bankiers en het huis van Windsor. Het idee dat de oud-marinier Lee Harvey Oswald in z'n
 • Castro, Cubaanse ballingen, de FBI, de Ku Klux Klan, de Nieuwe Wereld Orde, de Illuminati, de joodse bankiers en het Huis van
 • Nieuwe Wereld Orde
 • Over de moord op Kennedy in november 1963 in Dallas zijn 2000 boeken verschenen met uiteenlopende en soms bizarre theorieen. Ook op internet doen wilde theorieen de ronde. De Amerikaanse mafia,…

sage uit 1785
 • de Tempelieren dien nacht vermoord. In onze landen is geen enkele Tempelier omgebracht. De orde werd ontbonden, en wie
 • Tempelier omgebracht; de orde werd ontbonden en hun goederen gingen over op de Johanitters.
 • orde
 • De Tempelieren waren de schrik van het land en moesten in één nacht worden omgebracht. Maar in ons land is geen enkele Tempelier omgebracht; de orde werd ontbonden en hun goederen gingen over op de…

broodjeaapverhaal uit 2002
 • gesuggereerd dat Fortuyn behoorde tot de Orde der Vrijmetselaars, van oudsher de schrik van de gevestigde macht en onderdeel van
 • lid was van de Orde van Vrijmetselaars. Andere verklaring: de groep die achter de moord zit, is dezelfde als die van de
 • Orde van Vrijmetselaars
 • Achter de moord op Pim Fortuyn steekt een complot. Verklaring: het establisment voelde zich door hem bedreigd omdat hij lid was van de Orde van Vrijmetselaars. Andere verklaring: de groep die achter…

exempel uit 1970
 • De orde is genoemd naar de heilige Benedictus die in 529 zijn eigen klooster stichtte. In heel Europa ontstonden
 • In de orde van Sint Benedictus was een monnik die nooit een woord sprak, behalve wanneer hij zong en in de kerk las. In
 • orde
 • In de orde van Sint Benedictus was een monnik die nooit een woord sprak, behalve wanneer hij zong en in de kerk las. In het klooster ontstond een grote brand, de monnik liep naar het vuur en sprak het…

sage uit 1971
 • Als de karne geen boter wordt is hij betoverd. Dan moet de duivelbanner komen om het weer in orde te maken.
 • Als de karne geen boter wordt is hij betoverd. Dan moet de duivelbanner komen om het weer in orde te maken.

sage uit 1925
 • DE WILDE JACHT TE MAASTRICHT. Bij het kommandeurshuis van de Duitsche Orde te Maastricht, dat stond ongeveer waar nu
 • Bij het kommandeurshuis van de Duitse Orde te Maastricht, bevond zich een huis, dat bij de Maastrichtse bevolking
 • Duitsche Orde
 • orde
 • Bij het kommandeurshuis van de Duitse Orde te Maastricht, bevond zich een huis, dat bij de Maastrichtse bevolking bekend stond onder de naam van "Paviljoen van de IJzeren Juffrouw". Deze ,,ijzeren…

sage uit 1966
 • Een meisje ging uit logeren, maar bleek niet in orde te zijn. Zij was betoverd, en moest genezen worden. De genezeres
 • in orde
 • Een meisje ging uit logeren, maar bleek niet in orde te zijn. Zij was betoverd, en moest genezen worden. De genezeres sloeg met een hooivork en een riek op een pereboom, totdat de tanden braken. Toen…

mop uit 1997
 • antwoordt: "Komt u over vijf minuten maar weer terug meneer, dan is uw horloge weer in orde." (Adjiedj Bakas & Hetty van Wolde
 • antwoordt: "Komt u over vijf minuten maar weer terug meneer, dan is uw horloge weer in orde."
 • Een Oostenrijker koopt in Zürich een horloge. Na een tijdje kijkt hij op de wijzerplaat. Het is dan precies twaalf uur. Hij ziet echter maar één wijzer. Hij rent verontwaardigd de winkel weer in en…

legende uit 1888
 • hebben haar ook in het wapen van hun stad gezet. In de orde of regel voor het gebruik der kerkgewaden in de St. Salvatorskerk
 • orde
 • Eens deelde Willebrord zijn fles met 12 bedelaars en de fles raakte niet leeg; de plaats, waar dit gebeurde, werd "Vlessingen" genoemd en de fles kwam in het stadswapen.

broodjeaapverhaal uit 2002
 • Binnenlandse Veiligheidsdienst, door de gevestigde politieke orde, door moslimfundamentalisten, of vul maar in. De almaar zwijgende
 • Binnenlandse Veiligheidsdienst, door de gevestigde politieke orde, door moslimfundamentalisten, of vul maar in.
 • De moord op Pim Fortuyn zou geen eenmansactie zijn geweest, maar een minutieus voorbereide afrekening door de Binnenlandse Veiligheidsdienst, door de gevestigde politieke orde, door…

mop uit 1651
 • gasthuizen zag hij de goede orde. Hij zei toen dat hier de kracht van het land in moest bestaan, omdat er winst wordt gemaakt uit
 • orde
 • Aan een Spaanse ambassadeur werd al het moois van de stad Amsterdam getoond. In de oudemannenhuizen, de rasp-, spin- en gasthuizen zag hij de goede orde. Hij zei toen dat hier de kracht van het land…

mop uit 1651
 • orde onderhand zo ver vooruit is, dat hij zelfs te paard nauwelijks meer in te halen is.
 • orde
 • Een franciscaner die op een paard rijdt wordt berispt door een burger met de opmerking dat Sint Franciscus zelf ook nooit op een paard reed, en dat de monnik hem daarin zou moeten volgen. De…

sage uit 1978
 • DE DUIVEL ALS HEER Een zuster van de Orde der Augustinessen moest eens gaan helpen bij een zieke die aan God noch
 • Orde der Augustinessen
 • Een man is zo ondankbaar, wanneer hij hulp krijgt als hij ziek is, dat er vier deftig geklede heren gaan dobbelen om wie hem mag meenemen naar de hel.

sage uit 1963
 • maar naar huis; alles is in orde". En dat kwam zo uit ok. En ze konde op een keer 't paard niet uit 't water krijge. Ze
 • het kind maar niet, waarna ze naar mevrouw Van Dijk gingen. "Ga maar naar huis" zei ze, "alles is in orde". En dat was ook
 • Mevrouw Van Dijk uit Hekendorp had een zwart draadje om haar vinger, waarmee ze kunsten deed. Bij een bevalling kwam het kind maar niet, waarna ze naar mevrouw Van Dijk gingen. "Ga maar naar huis" zei…

broodjeaapverhaal uit 2020
 • wie kun je beter de schuld geven dan het virus? Uit chaos ontstaat de nieuwe orde.
 • westerse wereld zal ten onder gaan. Dit is de overgang naar een nieuwe orde.
 • Het Corona virus is een rookgordijn om andere ontwikkelingen af te dekken. Er komen meer noodtoestanden en chaos. De westerse wereld zal ten onder gaan. Dit is de overgang naar een nieuwe orde.
rookgordijn.jpg

exempel uit 1463
 • In de stad was een klooster gemaakt waarin een orde zusters leefde. Een jongeling Johannes geheten zou de orde leiden
 • , maar toen hij de orde zag wilde hij de orde niet meer leiden. Hij verzocht Sinte Jacoppe zijn belofte af te leggen. Hij
 • orde
 • In de stad was een klooster gemaakt waarin een orde zusters leefde. Een jongeling Johannes geheten zou de orde leiden, maar toen hij de orde zag wilde hij de orde niet meer leiden. Hij verzocht Sinte…