Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Decennium_group
Word count group

23 resultaten voor ""overhand""

sage uit 1900
 • een kindje. Eerst wisten ze niet wat te doen, maar het meelij kreeg de overhand en het wichtje werd in het voorschoot
 • overhand
 • Een man en een vrouw horen huilen, vinden een kindje en nemen het mee, maar even later springt het uit de schort, wordt groot als een man en gaat er lachend vandoor.

sage uit 1501
 • Neder-Sassen, dat hoorden overvielen zij hen maar de Slaven behielden de overhand, en dreven de Sassen terug naar hun land
 • overhand
 • De door Brutus verslagen reuzen kwamen naar Sassen (Friesland), maar werden verdreven en stichtten toen Slavenburg, waar nu Vlaardingen is, en noemden zich Slaven. Caesar overwon hen, maar zodra hij…

broodjeaapverhaal uit 1998
 • waarschijnlijk tot stand gekomen onder grote druk van hun ouders. Doordat de emoties de overhand krijgen, dreigt Oirsbeek een tweede
 • moeizaam, omdat de emoties bij de ouders de overhand krijgen," zegt woordvoerster S. Brandwagt. "Ouders gaan de verklaringen
 • In een dorp gaat het gerucht dat kinderen op school van leerkrachten een verdovend spuitje krijgen, en naar Duitsland worden gebracht voor het vervaardigen van kinderporno. Een leraar geeft toe wel…

sage uit 1888
 • , krekels en maaitjes de overhand. De Waal nam het kruis op. Het brandde, het wondde hem de handen niet, en het was schoon
 • Een arme man probeert werk te vinden. De man slentert 's avonds langs een vijver. Plotseling wordt het licht. In het midden van de vijver zwemt een zwaan omringd door kleinere zwanen. De man kijkt…

sage uit 1978
 • overmoed weer de overhand. Nadat ze de kreet van schrik uitgestoten hadden, kwam vanuit de ruïne dezelfde kreet als een echo
 • Een boer en zijn knecht gaan om middernacht naar een spookkasteel, waar zij de uitnodiging van een voornaam heer om een glas wijn te drinken, aannemen. Als om zes uur het Angelus slaat voelen de…

sage uit 1962
 • overhand
 • Vrouw leent van buurvrouw geld, als ze vergeet het terug te betalen staat de overleden buurvrouw op een avond op de regenton en strekt haar hand uit. Het geld dat 's avonds is neergelegd is de…

personal narrative uit 2002
 • altijd alles van twee kanten te bekijken en de logica de overhand te laten hebben. Als deze graancirkel geen mensenwerk is
 • In de graancirkel van Simonshaven zitten gaten: bij mensenwerk kunnen het heel goed de plekken zijn geweest van waaruit de cirkels getrokken zijn. Er zijn echter ook blown nodes in de cirkel gevonden,…
689.jpg

broodjeaapverhaal uit 1997
 • , verspreiding of ontzenuwing, uiteindelijk de overhand zal krijgen, is nog lang niet duidelijk.
 • Een meisje ontmoet via het internet een man, en ze worden verliefd op elkaar. Ze spreken af om elkaar te ontmoeten. De man blijkt haar vader te zijn. Er bestaan nog andere versies van dit verhaal,…

uit 1970
 • een drietal -- het gangbare aantal episoden in sprookjes met hun hang naar een drieslag -- krijgen toch de overhand. De
 • With his Whole Heart

Trefwoorden:


uit 1970
 • '-sprookjes zijn waarin domme mannen de hoofdrol spelen, hebben die met domme vrouwen toch veruit de overhand. Meestal worden
 • The Husband Hunts Three Persons as Stupid as his Wife

Trefwoorden:


sage uit 1970
 • Roeland van de hervormde Grote Kerk stond het rijm: Wie tot Breda in vreugd wil leven Die moet de vrouwen de overhand geven
 • Spot-, scheld-, straat- en bijnamen, spreekwoorden en gezegden

sage uit 1951
 • tamelijk vruchtbaar bouw- of weiland te scheppen. Toch heeft de natuur sedert eeuwen hier weer de overhand gekregen. Op enkele
 • Twee reuzen roven een meisje dat in zeven jaar elk jaar een kind krijgt. Het meisje snijdt de ene reus de keel af als hij ligt te slapen, vlucht en weet uit handen van de andere reus te blijven. De…
Reuzen 3.jpg
Ellerts2.jpg
Schoonoord011bew.jpg

mop uit 1888
 • aan zijne drij knechten, toch wel op te passen, en niet dan elk overhand te slapen; daarmede gingen zij naar hunnen post
 • Een arme smid stuurt zijn drie zoons op werk uit. De jongste zoon komt bij rovers terecht en wordt een slimme meesterdief. Zodra hij genoeg het vertrouwen van de rovers heeft gewonnen, maakt hij zich…

uit 1970
 • overhand heeft, zien we in het zuiden (25 varianten) het omgekeerde. Soms, in Noord-Holland, wordt het verhaaltype hier ook
 • The Wishes

Trefwoorden:


personal narrative uit 1996
 • ontwikkelen zich daar bacteriën. En dat zijn melkzuurbacteriën en boterzuurbacteriën. En als de boterzuurbacterie de overhand
 • Van de dertig hectare weiland werd de helft in de zomer gemaaid om hooi van te maken, zodat de koeien de hele winter te eten hadden. In de zomer kwamen er keuterboeren uit Gelderland om zich te…

personal narrative uit 2004
 • donkere kant (om het maar even zo te betitelen) momenteel de overhand neemt, is niet normaal. Ik kreeg deze zomer sterk het
 • Er worden in en bij Engelse graancirkels steeds meer aanwijzingen verspreid dat het hoaxes zijn. De vertelster voelt aan de energie evenwel, dat het echte graancirkels zijn. Naar haar ervaring worden…
1331.jpg
1332.jpg
1333.jpg
1334.jpg
1335.jpg
1336.jpg
1337.jpg

uit 1826
 • de geliefkoosde heimelijke boezemzonden al de overhand in mij begonnen te krijgen, o als ik dan maar weer zeggen kon, met
 • van had ondervonden en zoveel tranen voor gestort had. Die kregen toch zo de overhand over mij, zodat ik dezelve al begon
 • Gijs Baardwijk leeft aanvankelijk onbekeerd en in zonde. Rond zijn 24ste wordt hij overvallen door hevige koortsen, en krijgt hij een sterke drang om bekeerd te worden. God overtuigt Baardwijk van…

broodjeaapverhaal uit 2020
 • andere woorden confirmed bias begint de overhand krijgen. Mede doordat het internet wordt gezien als betrouwbare bron, zal
 • wordt gedaan omdat het vooroordeel dat het toch maar een "complottheorie" is de overhand gaat krijgen. Misschien is het ook
 • QAnon vertegenwoordigt een meta-complottheorie waar eigenlijk alles in past (ook nep-schietpartijen en ondergrondse sekskelders). Kern is dat er een Deep State is die een fascistische Wereldregering…
QAnon.jpg
bunxh5eanlc1_wd640.jpg
7whxhhiab1lr_wd640.jpg

uit 1970
 • onvrijwillige weerwolf de overhand hebben. Het is echter maar de vraag in hoeverre een dergelijk verschil in officiële
 • Die verbrannte Haut

Trefwoorden:


personal uit 1823
 • opklimmen mijner jaren, maar het werelds plezier hield de overhand in mijn hart, en ik klom op van goddeloosheid, zowel openbare
 • de overhand, en ogenblikkelijk stond ik weer in de duisternis. Dan, ik riep tot God met luide stem: “O God! Indien Gij Uw
 • Willem Bijl leeft tot zijn 36e jaar onbekeerd en in werelds plezier. Na angstige dromen besluit hij zijn leven te beteren. Dit mislukt, en Willem besluit naar de kerk te gaan. Later gaat hij toch weer…

uit 1970
 • hielp en hem verschillende tactieken en toverkunsten leerde om altijd de overhand te hebben in de strijd. De mogelijkheid
 • Der Teufelsvertrag

Trefwoorden:


sprookje uit 1892
 • ze bereidwillig ging, het leven spaarde, nam de overhand op haar goed hart. Ze nam het aan en was geneigd den anderen
 • Een koopman gaat op reis en wil voor zijn drie dochters iets meenemen. Zijn jongste dochter vraagt een roos. De koopman verdwaalt en komt in een paleis terecht waar een lelijk monster woont. Wanneer…
ZwaanGroot.jpg
rozina zwaan.jpg
rozina roos.jpg

sage uit 1897
 • De gouden kap die Fostedina, dochter van een heidense opperpriester, bij haar huwelijk krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. Zendeling…

Trefwoorden: aanklagen, aannemen, aarde, achten, afgodendienst, afgoderij, afgodsbeeld, afkeuren, apostel, bedekken, beeld, behagen, behouden, bekeren, beledigen, belijden, belijdenis, berusten, beschermen, beslissen, bevrijden, bidden, bijeenkomst, bisschop, blijde, bloed, boodschap, boom, boot, bosgod, bron, bruid, christendom, dankzeggen, denkwijze, dienen, dochter, doden, dood, doop, doorn, doornenkroon, dopen, eik, eisen, engel, erekroon, eten, gebed, gebruik, geloof, geloofsmoed, geloven, genade, gevaar, gevangen, gevangene, gewijd, gezicht, godheid, godsdienst, gouden, grijpen, harp, heidendom, heil, heilige, hemel, hemels, hoofd, hoofdtooisel, huwelijk, ijveren, invoeren, jongeling, jonkvrouw, jood, kap, kerker, kerkermeester, knielen, koning, koningsdochter, koningszoon, krans, kruis, leeuw, lied, liefde, liefhebben, lijden, litteken, lot, luchtgat, machtig, maken, martelaar, medelijden, mens, misdaad, misdadiger, monnik, mosterdzaadje, muziek, naam, nacht, nalaten, nieuwe leer, offeren, ongeloof, onschuldig, ontwijden, onverzettelijkheid, onzichtbaar, oorijzer, openbaar, openen, opleggen, opperpriester, opstaan, orkaan, overlevering, overwinnen, overwinning, pijniging, plaats, prediken, prediking, priester, prins, put, rechtsdag, rechtspreken, rechtszaak, redden, roepen, ruisen, scheppen, schip, schuilhouden, sieraad, slaaf, slaap, slachtoffer, spoor, stenen, sterven, straf, stuiten, tempel, toorn, touw, touwladder, tralie, triomf, trouwen, uitspraak, vader, vasthoudenheid, verkondigen, verkondiger, verlossing, veroordeling, versieren, vertellen, vertrouwen, verwerven, verzoenen, vijand, vijl, vlechten, volksraad, volksvergadering, vonnis, voorhoofd, voortplanten, voorvader, voorwaarde, vormen, vrede, vrezen, vrij, vrijheid, vrijkomen, vrijkopen, vrouw, waardig, waarheid, water, weerzien, wegvoeren, wens, wereld, werpen, wind, wolf, wonderbaar, wonderlijk, wraak, wreed, wreken, zalig, zanger, zede, zegening, zendeling, zenden, zeven, zichtbaar, ziel, zonde, zondigen, zoon, zuigeling

Fostedina en de gevangenbewaarder in de kerker na het vrijlaten van de gevangenen.<br />
Ill. H.J. Horn
Willebrordus belaagd door de Helgolanders.<br />
Ill. H.J. Horn
Adgil beschermt Fostedina na de aanklacht van de priester Takko.<br />
Ill. H.J. Horn
Fostedina krijgt de doornenkroon opgezet.<br />
Ill. H.J. Horn