Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Decennium_group
Word count group

524 resultaten voor ""rare""

mop uit 1970
 • Zegt de één tegen de ander: "Wat heb je een rare bril op! O sorry, het zijn je neusgaten!" (Theo Meder, gehoord in de
 • Zegt de één tegen de ander: "Wat heb je een rare bril op! O sorry, het zijn je neusgaten!"
 • Zegt de één tegen de ander: "Wat heb je een rare bril op! O sorry, het zijn je neusgaten!"

sage uit 1966
 • As wy as bern by it wetter kamen, warskôgen de minsken ús: Pas op, kom net by it wetter, hwant dêr sit in rare keardel
 • rare kerel in zat, die je er in lokte.
 • rare
 • De vertelster vertelt dat ze vroeger als kinderen niet bij het water mochten komen. De mensen waarschuwden dat er een rare kerel in zat, die je er in lokte.

sage uit 1954
 • feart lâns. Dêr lei in wenskipke, dêr't in âld man yn wenne. Der kommen rare gelûden út dat wenskipke wei. Letter is dêr in
 • âld man oerfallen, doe woarden dyselde rare lûden heard. 't Wie sahwat yn 1910.
 • Een man hoorde eens rare geluiden uit een schip komen. Later is de bewoner van het schip overvallen en werden dezelfde
 • Een man hoorde eens rare geluiden uit een schip komen. Later is de bewoner van het schip overvallen en werden dezelfde geluiden gehoord.

sage uit 1969
 • wol: de kikkerts. Ek wol: in rare keardel lûkt dy der yn!
 • je. Ook wel een kikker of een rare kerel die je erin trekt.
 • rare(?)
 • Als kind wordt men gewaarschuwd niet te dicht bij het water te komen, want dan pakt de watergeest of het watermannetje je. Ook wel een kikker of een rare kerel die je erin trekt.

sage uit 1974
 • hearden se rare gelûden. En sy seagen ek wolris hwat.
 • In een bepaald huis zijn 's nachts rare geluiden te horen en rare dingen te zien. Het is een spookhuis.
 • In een bepaald huis zijn 's nachts rare geluiden te horen en rare dingen te zien. Het is een spookhuis.

sage uit 1963
 • En as ik u een raad mag geve, meneer, trek 's morges nooit rare gezichte in de spiegel, want 0 wee as de haan kraait en
 • Trek 's morgens nooit rare gezichten in de spiegel, want als de haan kraait en de klok slaat, blijft je gezicht zo
 • rare gezichten
 • Trek 's morgens nooit rare gezichten in de spiegel, want als de haan kraait en de klok slaat, blijft je gezicht zo staan.

mop uit 1996
 • Datum : 13/11/1996 21:13:03 "Wat heb jij een rare bult in je nek! O sorry, het is je hoofd." (Gepubliceerd op Internet
 • "Wat heb jij een rare bult in je nek! O sorry, het is je hoofd."
 • "Wat heb jij een rare bult in je nek! O sorry, het is je hoofd."

sage uit 1966
 • Frijmitselders ha in rare dead. Sy ha in forboun mei de duvel. Om 'e sawn jier mat der ien dea.
 • Vrijmetselaars sterven een rare dood. Ze hebben een verbond met de duivel gesloten en eens in de zeven jaar moet er één
 • Vrijmetselaars sterven een rare dood. Ze hebben een verbond met de duivel gesloten en eens in de zeven jaar moet er één dood.

mop uit 1970
 • Zegt de één tegen de ander: "Wat heb je een rare bult op je nek! O, sorry, het is je hoofd!" (Theo Meder, gehoord in de
 • Zegt de één tegen de ander: "Wat heb je een rare bult op je nek! O, sorry, het is je hoofd!"
 • Zegt de één tegen de ander: "Wat heb je een rare bult op je nek! O, sorry, het is je hoofd!"

sage uit 1969
 • Alde Taeke Pyt hie har oan 'e duvel forkocht. Doe't in oar yn 'e earmoed siet, hie hja altyd sinten. Mar sy is in rare
 • Een vrouw had zich aan de duivel verkocht en zodoende nooit gebrek aan geld. Maar ze is op een rare manier gestorven.
 • Een vrouw had zich aan de duivel verkocht en zodoende nooit gebrek aan geld. Maar ze is op een rare manier gestorven.

sage uit 1973
 • It gebeurde ek wol ris dat de duvel ien smiet, as er in rare tael brûkt hie of tofolle drank hawn hie.
 • Het gebeurde wel dat de duivel iemand neersmeet omdat die rare taal gebruikte of te veel drank op had.
 • Het gebeurde wel dat de duivel iemand neersmeet omdat die rare taal gebruikte of te veel drank op had.

sage uit 1970
 • Mem sei ek altyd: Jo matte noait gjin rare gesichten lûke. Hwant as de klok tolve let wylst as jo dat dogge, dan bliuwt
 • Je moet nooit rare gezichten trekken. Want als dan juist de klok twaalf uur slaat, blijft je gezicht altijd zo staan.
 • Je moet nooit rare gezichten trekken. Want als dan juist de klok twaalf uur slaat, blijft je gezicht altijd zo staan.

sage uit 1969
 • rare keardel yn dy't dy pakke wol."
 • Als kinderen vroeger te dicht bij het water kwamen, werden ze gewaarschuwd dat de kikkers ze zouden pakken, of een rare
 • Als kinderen vroeger te dicht bij het water kwamen, werden ze gewaarschuwd dat de kikkers ze zouden pakken, of een rare kerel.

sage uit 1969
 • Hjir binne ek faek guon troch de duvel smiten woarn, as se út 'e kroech kommen en rare wurden brûkt hienen.
 • Mensen die uit de kroeg komen en rare woorden gebruiken, zijn door de duivel weggegooid.
 • Mensen die uit de kroeg komen en rare woorden gebruiken, zijn door de duivel weggegooid.

sage uit 1978
 • Wêrom't de ikenblêden sokke rare ynhammen ha De beammen wienen skepen en se begûnen al te waaksjen, mar doe moasten der
 • blêden en huften der stikken út, en dêrtroch hat de iik no sokke rare ynhammen yn it blêd.
 • Wêrom 't de ikenblêden sokke rare ynhammen ha
 • bladeren sloeg. Daarom hebben eikenbladeren zulke rare inhammen.
 • Bij de schepping kreeg de eik ronde bladeren. De eik vond het niet leuk om kaal te worden in de winter, en daarom liet God hem zijn bladeren houden. Zo is de wintereik ontstaan. Maar er kwamen strenge…

Trefwoorden: blad, boom, eik, hagel, inham, kaal, rond, schepping, winter


mop uit 1997
 • Een Belgische piloot moet op Schiphol landen. Als hij zich meldt bij de verkeerstoren, zegt hij: "Rare landingsbaan
 • Een Belgische piloot moet op Schiphol landen. Als hij zich meldt bij de verkeerstoren, zegt hij: "Rare landingsbaan
 • Een Belgische piloot moet op Schiphol landen. Als hij zich meldt bij de verkeerstoren, zegt hij: "Rare landingsbaan hebben jullie. Hij is maar honderd meter lang en een paar kilometer breed."

sage uit 1970
 • Bonnes. Hy is ûnderweis trije kear omheechsmiten woarn. Hy wie in rare, rûge keardel. Mar doe is er bikom. Hy is der alhiel
 • Een rare, ruige kerel werd eens drie keer achter elkaar omhoog gegooid. Hij is hierdoor helemaal veranderd.
 • Een rare, ruige kerel werd eens drie keer achter elkaar omhoog gegooid. Hij is hierdoor helemaal veranderd.

sage uit 1966
 • Yn 't Westereinder kanael siet in mearmin, doe't ik sa'n famke wie. Dy makke jouns rare geluten en wie gefaerlik foar
 • Vroeger zat in het Westereinder kanaal een meermin. Die maakte 's avonds rare geluiden en was gevaarlijk voor de mensen
 • Vroeger zat in het Westereinder kanaal een meermin. Die maakte 's avonds rare geluiden en was gevaarlijk voor de mensen. Ze hebben hem naar de zee gebracht.

sage uit 1968
 • rare geluten, 't hie rokken oan. Guon seinen, 't wie in keardel.
 • Op een spookplaats spookt het: een kerel met een rok aan zou er rare geluiden maken.
 • Op een spookplaats spookt het: een kerel met een rok aan zou er rare geluiden maken.

sage uit 1968
 • "Yn 'e reinwettersbak sit in rare keardel", sizze se yn 'e Sumarreheide tsjin 'e bern. As jy der yn roppe, dan ropt er
 • Ouders maken hun kinderen wijs dat in de regenwaterbak een rare kerel huist die je naroept als je iets roept. In
 • Ouders maken hun kinderen wijs dat in de regenwaterbak een rare kerel huist die je naroept als je iets roept. In werkelijkheid is het een echo.

sage uit 1974
 • Dy't syn heit of mem formoarde hat kriget in rare kleur, in deadskleur. Ien fan 'e Tike wie sa'n man. Dy koe net
 • Als je je vader of moeder vermoordt, krijg je een rare kleur: een doodskleur. Een bepaalde man die dit gedaan heeft kan
 • Als je je vader of moeder vermoordt, krijg je een rare kleur: een doodskleur. Een bepaalde man die dit gedaan heeft kan niet sterven maar heeft dus al wel een doodskleur.

sage uit 1969
 • As de bern to Jobbegea tichte by 't wetter kommen, seinen de greate minsken: "Tink der om, hear, der sit in rare
 • een rare kerel in het water getrokken zouden worden.
 • Als de kinderen vroeger te dicht bij het water kwamen, zeiden de mensen dat ze op moesten passen omdat ze anders door een rare kerel in het water getrokken zouden worden.

sage uit 1969
 • Op in kear kom heit yn 'e hûs. Hy wie sa bleek as in doek en alhiel fan 'e wize. Hy sei: "Nou krije wy in rare tiid
 • Een man zei eens dat er een rare tijd zou komen. Hij had in de lucht een aardappel met een vork erin gezien. Vlak
 • Een man zei eens dat er een rare tijd zou komen. Hij had in de lucht een aardappel met een vork erin gezien. Vlak daarna begon de Tweede Wereldoorlog.

sage uit 1972
 • Gjin rare gesichten lûke foar de spegel. Oars wurdste mei de hân slein. Net foar de spegel stean to sjen, oars draeit
 • Als je rare gezichten voor de spiegel trekt, wordt je met de handen geslagen. De duivel draait je de nek om als je voor
 • Als je rare gezichten voor de spiegel trekt, wordt je met de handen geslagen. De duivel draait je de nek om als je voor de spiegel staat te kijken of de spiegel vliegt tegen je hoofd aan.

sage uit 2007
 • , je most als je rare gezichten trekt, of je deed wat raars met je gezicht, dan bleef dat zo staan. Ja dat was wel zo haha
 • Als je rare gezichten trok, bleef je gezicht zo staan.
 • Als je rare gezichten trok, bleef je gezicht zo staan.

Trefwoorden: angst, bang, bek, gek, gezicht, kinderschrik, kop