Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Word count group

827 resultaten voor ""reden""

mop uit 1881
 • Afdoende Reden Iemand beweerde eens dat de eenige reden waarom zijn huis in den laatsten storm niet omgewaaid was
 • Afdoende Reden.
 • Een huis waait niet om tijdens een storm omdat er een zware hypotheek op rust.

mop uit 1651
 • hayr en een grijsen baert. D'eerste wiert van den keyser de reden hier af gevraegt. Hij antwoorde: 'Omdat mijn hayr vier en
 • twintich jaer ouder is als mij baert.' D'ander oock na de reden gevraegt sijnde, antwoorde: 'Omdat mijn mont altijt voor de
 • grijze baard. De keizer vroeg de eerste naar de reden hiervoor. Hij antwoordde: 'Omdat mijn haar vierentwintig jaar ouder is
 • dan mijn baard.' Ook de tweede werd naar de reden hiervoor gevraagd. Hij antwoordde: 'Omdat mijn mond altijd bezorgd is
 • reden
 • Er kwamen twee gezanten bij de keizer. De eerste had een zwarte baard en grijs gaar en de tweede had zwart haar en een grijze baard. De keizer vroeg de eerste naar de reden hiervoor. Hij antwoordde:…

mop uit 1899
 • Een fijne familie Een jongmensch ging naar een kast om een rotte meid. Men vroeg de reden daarvan, omdat eerder
 • Reden waarom een jongen een prostitué met geslachtsziekte wil hebben is dat hij via de dienstmeid, vader, en moeder
 • reden
 • Reden waarom een jongen een prostitué met geslachtsziekte wil hebben is dat hij via de dienstmeid, vader, en moeder wraak kan nemen op de pastoor.

mop uit 2001
 • me hand zat." Priester: "Net als dit?" (En hij zat aan haar hand.) Meisje: "Ja vader." Priester: "Dat is geen reden om
 • borsten.) Meisje: "Ja vader." Priester: "Dat is geen reden om iemand 'vuile klootzak' te noemen." Meisje: "Toen trok hij mijn
 • . De priester voert steeds de bijbehorende handeling uit bij het meisje en zegt dat het geen reden is om iemand 'vuile
 • reden
 • Een meisje biecht aan de priester op dat ze een man 'vuile klootzak' heeft genoemd. Ze deed dat omdat hij aan haar zat. De priester voert steeds de bijbehorende handeling uit bij het meisje en zegt…

mop uit 1659
 • Aardige reden-slagh van een Boer. De Achtbare Iuffr. Maria Heins verhaelt in de voor-reden van haer voor-beelden, dat
 • Aardige reden-slagh van een Boer.
 • Maria Heins vertelt een verhaal: Een boer praat met iemand over Christus en vraagt hoe hij Christus ziet. De een ziet hem als zijn broer en de boer ziet hem als zijn vader, zodat hij ook de erfgenaam…

mop uit 1651
 • bedagt te hebben, de mans daertegens selden yets goets uytwerckten als met rijpen ende voorbedagten raet, wiert er de reden
 • afgevraegt, daer verscheyden reden over vielen. Ondertusschen quam daer een gaeuw man in, die sij de veersen van Franciscus
 • worden verzen van Petrarca, die de eigenschappen van mannen en vrouwen beschrijven, voorgehouden en er wordt hem om de reden
 • reden
 • Bij een discussie in een gezelschap wordt de vraag opgeworpen of vrouwen dingen bedachtzamer doen dan mannen. Een man worden verzen van Petrarca, die de eigenschappen van mannen en vrouwen…

mop uit 1651
 • prees, antwoorde ick: 'Dat is geen wonder dat die man verstandt heeft, want hij wil altoos reden verstaen ende ick gelove
 • Iemand prees Pieter de Groot. Een ander zei toen, dat het logisch was dat hij verstand had. Hij wilde altijd reden
 • Iemand prees Pieter de Groot. Een ander zei toen, dat het logisch was dat hij verstand had. Hij wilde altijd reden verstaan en graag onderricht worden.

mop uit 1651
 • 'Sal Amsterdam voor de Prins weesen?' R. 'Gansch niet.' R. 'Wat reden?' R. 'Omdat de Prins voor Amsterdam is geweest.'
 • reden
 • Twee heren voeren een gesprek over waarom Amsterdam wel of niet voor de prins [van Oranje] is.

Trefwoorden: kiezen, politiek, prins, reden, tegen, voor


mop uit 1651
 • . R. 'Aen uw winckel kan ik niet sien dat ghij reden van klagen hebt, want het schijnt dat ghij haest uytverkocht hebt.'
 • Een winkelier klaagde dat het slecht ging met de zaken. Antwoord: "Aan uw winkel kan ik niet zien dat je reden van
 • Een winkelier klaagde dat het slecht ging met de zaken. Antwoord: "Aan uw winkel kan ik niet zien dat je reden van klagen hebt, want het lijkt erop dat je bijna uitverkocht bent."

mop uit 1651
 • willen hem daar vanaf trekken, maar Mozes zegt: 'laat mij, het gebeurt met een reden.'
 • reden
 • Mozes wordt door zijn vrouw voor buffel uitgescholden. Hij slaat dadelijk met vuisten en ellebogen op haar in. De buren willen hem daar vanaf trekken, maar Mozes zegt: 'laat mij, het gebeurt met een…

sage uit 1925
 • negentiende eeuw er waren gelegerd, het vleesch niet braadden, maar het enkel zacht reden onder het zadel.
 • vlees niet braadden, maar zacht reden onder hun zadel.
 • Van de Kozakkenberg te Belfeld wordt verteld dat toen de Kozakken daar in de negentiende eeuw waren gelegerd, zij het vlees niet braadden, maar zacht reden onder hun zadel.

sage uit 1981
 • dorp iemand zelfmoord gepleegd, die misschien bij de loge behoorde, dan zou dit de reden kunnen zijn.
 • reden
 • Op een bepaalde tijd moet een van de vrijmetselaars sterven. Deze pleegt dan zelfmoord. Wanneer er in het dorp iemand zelfmoord pleegde, werd er gezegd dat hij lid ven de vrijmetselaars was.

sage uit 2007
 • Gebruik nooit een tweedehands ouija-bord bij het geesten oproepen. Meestal is het bord met een reden weggedaan en je
 • Gebruik nooit een tweedehands ouija-bord bij het geesten oproepen. Meestal is het bord met een reden weggedaan en je
 • Gebruik nooit een tweedehands ouija-bord bij het geesten oproepen. Meestal is het bord met een reden weggedaan en je weet nooit wat voor een ellende je in huis haalt.

mop uit 1996
 • "Je ziet er vrolijk uit!" "Ik heb er reden toe, mijn vrouw is er vandoor met mijn beste vriend!" "Ik dacht dat ik je
 • "Je ziet er vrolijk uit!" "Ik heb er reden toe, mijn vrouw is er vandoor met mijn beste vriend!" "Ik dacht dat ik je
 • "Je ziet er vrolijk uit!" "Ik heb er reden toe, mijn vrouw is er vandoor met mijn beste vriend!" "Ik dacht dat ik je beste vriend was!" "Nu niet meer!"
omslag_beste_vriend_ok.jpg

mop uit 2001
 • : "Net als dit?" (En hij zat aan haar hand) Meisje: "Ja vader." Priester: "Dat is geen reden om iemand Vuile klootzak te
 • ." Priester: "Dat is geen reden om iemand Vuile klootzak te noemen." Meisje: "Toen trok hij mijn kleren uit." Priester: "Net als
 • Een meisje biecht bij de priester dat ze een man vreselijk heeft uitgescholden. Het meisje beschrijft de sexuele handelingen van de man, en de priester doet ze na, telkens bewerend dat het niet nodig…

mop uit 2003
 • reden
 • [Verlanglijstje van George Bush]
864.jpg

sage uit 1962
 • Teuverheksen reden op een bessem de lucht in.
 • Toverheksen vliegen op een bezem in de lucht.

Trefwoorden: bezem, heks, heksenbezem, vliegen


mop uit 1659
 • van allen vraegde, wat reden hem beweeghde dat te versoecken, verwondert u, sey den versoecker, mijn versoeck, soo seer
 • niet; daer geschieden daghelijcks soo veel dinghen, sonder, boven ja tegen reden, dat ick achte dat dit mede onder dat
 • reden
 • Een dappere opperbevelhebber is gesneuveld en een tamboer wil zijn plaats innemen.

mop uit 1979
 • Der wie in soldaet dy stjûrde in forsyk om forlof en de reden dy't er opjoech wie gezinsuitbreiding. Doe't er werom
 • Een soldaat wil met verlof en geeft als reden 'gezinsuitbreiding' op. Als de kapitein de soldaat - als die terugkomt
 • reden
 • Een soldaat wil met verlof en geeft als reden 'gezinsuitbreiding' op. Als de kapitein de soldaat - als die terugkomt van verlof - vraagt of het een jongen of een meisje geworden is, antwoordt de…

mop uit 1651
 • evenwel wierd ick noch gecondemneert.' R. 'Je bent een geck. In 't vrouwe parlament gaet het noyt na de reden, maer altoos bij
 • stel vrouwen, maar nog waren zij niet tevreden. De ander zei toen, dat het onder vrouwen nooit om de reden ging, maar
 • reden
 • Twee mannen bespraken de botheid van vrouwen. Een van hen klaagde dat hij laatst een punt duidelijk had bewezen aan een stel vrouwen, maar nog waren zij niet tevreden. De ander zei toen, dat het onder…

broodjeaapverhaal uit 2011
 • Reden waarom McDonald's hamburger niet veroudert
 • http://www.funx.nl/index.php/nieuws/opmerkelijk/14573-reden-waarom-mcdonalds-hamburger-niet-veroudert
 • McDonald's hamburgers en frietjes verouderen niet. Dit komt door de enorme hoeveelheid conserveringsmiddelen en chemische stoffen in het voedsel.

sage uit 1925
 • reden zouden de protestanten zijn lichaam dan ook elders begraven hebben. Op 8 juli 1936 zou zijn lichaam nog gehéél
 • zich altijd boven de gelijke grond verhief, wat als een gedurig wonder werd beschouwd. Om die reden zouden de protestanten
 • reden
 • Van Pater Vink wordt nog verteld dat men de grafsteen die boven zijn lijk ligt, nooit heeft kunnen bevestigen, daar hij zich altijd boven de gelijke grond verhief, wat als een gedurig wonder werd…

mop uit 1651
 • Een monick wereltsch geworden sijnde, schuwde 't gesigt dergeenen die hem in de cap gekent hadden. Na de reden gevraegt
 • antwoord als men hem naar de reden hiervoor vroeg. Een ander antwoordde daarom voor hem dat hij zich niet schaamde het klooster
 • reden
 • Een monnik die uit het klooster gegaan was, schuwde iedereen die hem als monnik gekend had. De monnik wist geen antwoord als men hem naar de reden hiervoor vroeg. Een ander antwoordde daarom voor hem…

sage uit 2003
 • reden mensen te paard links. Je had toen ridders en die hadden zwaarden. En als ze ruzie hadden, dan werd er met zwaarden
 • gevochten. Die ridders waren rechtshandig: ze reden links en deelden met rechts een klap met hun zwaard uit. Maar dat vond
 • Vroeger reden we allemaal links, maar Napoleon heeft het rechtsrijden ingevoerd. Alleen in Engeland heeft men aan het
 • Vroeger reden we allemaal links, maar Napoleon heeft het rechtsrijden ingevoerd. Alleen in Engeland heeft men aan het linksrijden vastgehouden. Vroeger reed iedereen te paard links om rechts met een…

raadsel uit 1996
 • Over de reden waarom een bepaalde jongen driemaal per dag naar bed gaat met een bepaald meisje.
 • Over de reden waarom een bepaalde jongen driemaal per dag naar bed gaat met een bepaald meisje.