Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

11 resultaten voor ""satans""

sage uit 1896
 • dienaressen des satans zal men dan gekroond zien met een paar hoorntjes. Nog eene andere manier om eene tooveres te ontdekken is
 • In de kerk kan je heksen herkennen door door een ring te kijken, Aanwezige heksen zie je dan met hoorntjes op het hoofd. Een andere manier om een heks te herkennen is door een kopje water met daarin…

broodjeaapverhaal uit 2001
 • : in de dikke rook die uit het gebouw opschiet is zonder veel fantasie een gezicht te herkennen. Satans gezicht, natuurlijk
 • In de rook van het brandende WTC zien uitleggers zowel het gezicht van de duivel als van God.
463.jpg

sage uit 1896
 • inroepen van Gods hulp het werk des satans was verstoord. — Hiervan wil Bekker niets weten; hij beweert dat iemand die zulk
 • In Bolsward woonde een man die verslaafd was aan drank en het kaartspel. Hij beloofde vaak beterschap aan zijn vrouw, maar verviel toch steeds weer in zijn oude gewoonten. Eens riep hij uit: "De…

personal uit 1833
 • te vreezen of mijn weg nog wel recht was. Daarbij kwamen ingeworpen gedachten en inspraken des satans, zo lasterlijk, dat
 • inwerpen van godslasterlijke gedachten. Die zonden, schrijft Brakel daar, zijn tot verzwaring van het eigen oordeel des satans
 • Jannes is al vanaf zijn kinderjaren overtuigd van zijn afvalligheid van God. Tegelijkertijd wil hij plezier in de wereld hebben nu hij nog jong is. Tot zijn twintigste leeft hij in zonden. Tot hij na…

personal uit 1823
 • gebondenen uit de macht des duivels te verlossen; ik wenste dat ik ook eens door Jezus uit de macht des Satans mocht verlost
 • om de hoornen van het altaar, zo moet Ik uw ziel rukken uit de macht des Satans.” Wat ik die nacht ondervond zou niemand
 • Willem Bijl leeft tot zijn 36e jaar onbekeerd en in werelds plezier. Na angstige dromen besluit hij zijn leven te beteren. Dit mislukt, en Willem besluit naar de kerk te gaan. Later gaat hij toch weer…

uit 1823
 • ik tegelijk door Geestes invloed mocht ontwaren, wat deze vurige pijlen des satans beduidde. Het behaagde de Heere ze mij
 • FRANSEN bijna over de gehele aarde verspreid waren. In die tijd werd de troon des satans opgericht in alle koninkrijken, ja
 • Willem Bijl leeft tot zijn 36e jaar onbekeerd en in werelds plezier. Na angstige dromen besluit hij zijn leven te beteren. Dit mislukt, en Willem besluit naar de kerk te gaan. Later gaat hij toch weer…

personal uit 1833
 • des satans afbreuk te doen. Het kwam mij zo overtuigend voor, dat ik nu moest schrijven, en niet langer mocht tegenstaan
 • tot zaligheid zij! Als wij de strikken des satans willen ontvluchten, dan blijven zijne listen ons niet onbekend. Ik ben
 • Jannes is al vanaf zijn kinderjaren overtuigd van zijn afvalligheid van God. Tegelijkertijd wil hij plezier in de wereld hebben nu hij nog jong is. Tot zijn twintigste leeft hij in zonden. Tot hij na…

uit 1826
 • werktuig des satans. Maar onder dat alles door (uit kracht van opvoeding) had ik nog altijd tweemaal in de Bijbel gelezen
 • Gijs Baardwijk leeft aanvankelijk onbekeerd en in zonde. Rond zijn 24ste wordt hij overvallen door hevige koortsen, en krijgt hij een sterke drang om bekeerd te worden. God overtuigt Baardwijk van…

uit 1939
 • onder dreigt te gaan door satans woede. Al mijn kruis en moeite en helse plagen vielen van mij af; ik werd verlost uit 's
 • Peterke van Dalen ervaart al jong dat ze bekeerd moet worden. Toch is ze op haar 15e nog onbekeerd. Op haar 15e wordt Peterke ziek. De ziekte wordt erger, de angst om onbekeerd te sterven wordt…

uit 1950
 • De beschrijving van de bekering van Jan van Esch door zijn moeder wordt ingeleid en besloten door ds. Chr. van Dam. Op zijn 14e krijgt Jan kanker. Dit is voor Jans’ moeder rede om veel te bidden…

personal narrative uit 1881
 • geschonken. Doch evenals Paulus na zijn optrekking tot in de derde hemel een engel des satans kreeg, om hem met vuisten te slaan
 • Maria van Beek wordt 1 februari 1818 geboren. Ze trouwt en krijgt kinderen. Op het jongste kind is Maria bijzonder gesteld, maar dit kind sterft. God bepaalt Maria erbij dat dit sterven vrucht is van…